အေခြ(၁) ၀ိပႆနာတရားစခန္းမ်ားတြင္ ေဟာၾကားခဲ့ေသာ တရားေတာ္မ်ား

၁။ ၀တ္ရြတ္စဥ္ဂါထာမ်ား Download
၂။ ၿဖည္႔က်င္႔ရမည့္ ပါရမီ(၁၀)ပါး Download
၃။ အက်ိဳးလုိလားသူတို႔၌ ရွိသင္႔ေသာစိတ္ထား Download
၄။ လူေတြဘာလုပ္ေနၾကသလဲ Download
၅။ လံုၿခံဳေသာဘ၀ Download
၆။ ေမတၲာတရား Download
၇။ နားလည္ေစခ်င္ Download
၈။ လူ႕ဘ၀တန္ဖိုး Download
၉။ နွလံုးသားရဲ႕ လုိအပ္ခ်က္ Download
၁၀။ လူေတြဘာလုပ္ေနၾကတာလဲ Download
၁၁။ သံေယာဇဥ္ တရားေတာ္ Download
၁၂။ အတုလုိက္ကာ က်င္႔ထိုက္ရာကို Download
၁၃။ လံုၿခံဳေသာဘ၀ Download
၁၄။ လူေတြဘာလုပ္ေနၾကတာလဲ Download
၁၅။ ၀န္ထမ္းဟူသည္ Download
၁၆။ မွီခုိရာ Download
၁၇။ အသက္ၾကီးလာတဲ႔အခါ Download
၁၈။ ရွက္ၿခင္းနွင္႔ ေၾကာက္ၿခင္း Download
၁၉။ မိဘဟူသည္ Download
၂၀။ လမ္းစဥ္နွင္႔ ပန္းတိုင္ Download
၂၁။ ေမြးဖြားၿခင္း နွင္႔ ေသဆံုးၿခင္း Download
၂၂။ လူ႔ဘ၀ပန္းဥယ်ာဥ္ Download
၂၃။ သာသနာၿပဳလုပ္ငန္း နွင့္သာသနာၿပဳစိတ္ဓာတ္ Download
၂၄။ အေၾကာင္းနွင္႔ အက်ိဴး Download
၂၅။ ဓမၼနွင့္အဓမၼ Download
၂၆။ လြတ္လပ္ေရး တရားေတာ္ Download
၂၇။ ရခဲတဲ့လူ႔ဘ၀ Download
၂၈။ အာရုဏ္ နွင္႔ ဆည္းဆာ Download
၂၉။ ေမတၱာတရားထားၾကပါ Download
၃၀။ လူ႔အဆင္႔အတန္း Download
၃၁။ တုိးတက္ၿခင္း Download
၃၂။ ဘ၀နွင့္တာ၀န္ Download
၃၃။ ေက်းဇူးရွင္တုိ႔အား ေက်းဇူးဆပ္ၿခင္း Download
၃၄။ တစ္ဆင္႔ထက္ တစ္ဆင္႔ ၿမင္႔သည္ထက္ၿမင္႔ဖို႔ Download
၃၅။ ဒါန၏ အက်ိဳး Download
၃၆။ အတြင္းေနတပည့္ Download
၃၇။ ဘ၀ေနနည္း Download