အေခြ(၁) ဓမၼသဘင္မ်ားတြင္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ တရားေတာ္မ်ား

၁။ ေဗာဇၥ်င္(၇)ပါးတရားေတာ္ Download
၂။ ကံႏွင့္လူသား Download
၃။ တရားရေတာ့တရားႏွင့္ေပ်ာ္ Download
၄။ သုခသာမေဏတရားေတာ္ Download
၅။ ေရကူးသမားခုႏွစ္ေယာက္ Download
၆။ မဟာဓမၼပါလတရားေတာ္ Download
၇။ အံဖြယ္(၈)ျဖာတရားေတာ္ Download
၈။ ပရိတ္ၾကီး(၁၁)သုတ္တရားေတာ္ Download
၉။ ၀ိပႆနာဥာဏ္ျဖစ္ပံုတရားေတာ္ Download
၁၀။ ေသာနကဇာတ္ Download