ဓမၼဒါနအလွဴရွင္။ ကိုေဇာ္၀င္း၊ မျမတ္ျမတ္ေမာ္၊ သမီး႐ိုစီ၀င္းမိသားစု (Sydney)

အေခြ(၁) ၀ိပႆနာ တရားေတာ္မ်ား

၁။ နိဗၺာန္သံုးမ်ဳိး Download
၂။ သူေတာ္စဥ္တို.စိတ္ထား Download
၃။ ေၾကာက္ရင္လြဲ ရဲရင္မင္းျဖစ္ Download
၄။ အနာထပိဏ္က်တဲ့မ်က္ရည္ Download
၅။ စုန္လမ္းဆန္လမ္း Download
၆။ တရားရွူနည္း၊တရားစစ္နည္း Download
၇။ ေမတၱာအစြမ္းအ့ံမခမ္း(၁) Download
၈။ ေမတၱာအစြမ္းအ့ံမခမ္း(၂) Download

အေခြ(၂) ေသာတာပန္တည္ေရး (၁၃)ရက္အထူးတရားစခန္း တရားေတာ္မ်ား

၁။ တရားေတာ္အမွတ္(၁) အပုိင္း(၁) အပုိင္း(၂)
၂။ တရားေတာ္အမွတ္(၂) အပုိင္း(၁) အပုိင္း(၂)
၃။ တရားေတာ္အမွတ္(၃) အပုိင္း(၁) အပုိင္း(၂)
၄။ တရားေတာ္အမွတ္(၄) အပုိင္း(၁) အပုိင္း(၂)
၅။ တရားေတာ္အမွတ္(၅) အပုိင္း(၁) အပုိင္း(၂)
၆။ တရားေတာ္အမွတ္(၆) အပုိင္း(၁) အပုိင္း(၂)
၇။ တရားေတာ္အမွတ္(၇) အပုိင္း(၁) အပုိင္း(၂)
၈။ တရားေတာ္အမွတ္(၈) အပုိင္း(၁) အပုိင္း(၂)
၉။ တရားေတာ္အမွတ္(၉) အပုိင္း(၁) အပုိင္း(၂)
၁၀။ တရားေတာ္အမွတ္(၁၀) အပုိင္း(၁) အပုိင္း(၂)
၁၁။ တရားေတာ္အမွတ္(၁၁) အပုိင္း(၁) အပုိင္း(၂)
၁၂။ တရားေတာ္အမွတ္(၁၂) အပုိင္း(၁) အပုိင္း(၂)
၁၃။ တရားေတာ္အမွတ္(၁၃) အပုိင္း(၁) အပုိင္း(၂)

အေခြ(၃) သစၥာေလးပါးအက်ယ္ တရားေတာ္မ်ား

၁။ တရားေတာ္ အပုိင္း(၁) Download
၂။ တရားေတာ္ အပုိင္း(၂) Download
၃။ တရားေတာ္ အပုိင္း(၃) Download
၄။ တရားေတာ္ အပုိင္း(၄) Download
၅။ တရားေတာ္ အပုိင္း(၅) Download
၆။ တရားေတာ္ အပုိင္း(၆) Download
၇။ တရားေတာ္ အပုိင္း(၇) Download

အေခြ(၄) ၀ိပႆနာ တရားေတာ္မ်ား

၁။ ပါရမီထိုက္သည့္ဒါန (၁) Download
၂။ ပါရမီထိုက္သည့္ဒါန (၂) Download
၃။ ဖန္ဆင္းရွင္သံုးမ်ိဳး Download
၄။ အပါယ္တံခါးပိတ္တရားေတာ္ Download
၅။ မိခင္ႏွင့္တူေသာအရာ Download
၆။ ျပံဳးေသ၊မဲ့ေသ Download
၇။ ဗုဒၶအလိုက်ဒါနျပဳနည္း Download
၈။ အားကိုးရန္အမွန္ (၁) Download
၉။ အားကိုးရန္အမွန္ (၂) Download
၁၀။ သရဏဂံုအက်ဳိးသြား Download
၁၁။ အေသျမတ္ခ်င္ေသနည္းသင္ Download
၁၂။ ဘာသာတန္ဖိုး Download

အေခြ(၅) ၀ိပႆနာ တရားေတာ္မ်ား

၁။ သရဏဂံုသံုးပါး Download
၂။ အျဖစ္မွန္(၅)မ်ိဳး Download
၃။ ေထရာ၀ါဒအႏွစ္ခ်ဳပ္ Download
၄။ ေလာကုတၱရာစာေမးပြဲ Download
၅။ မဂ္တားဖိုလ္တားအႏၱရာယ္မ်ား(၁) Download
၆။ မဂ္တားဖိုလ္တားအႏၱရာယ္မ်ား(၂) Download
၇။ ပထမနိဗၺာန္ Download
၈။ အဆိုးဆံုးအဆိပ္ Download
၉။ အ႐ႈံးမ႐ွိေသာဒႆန Download
၁၀။ ဂုဏ္ေတာ္အစြမ္း Download
၁၁။ ဗုဒၶအလိုက် Download
၁၂။ ကုသိုလ္ျဖစ္ျခင္းအေၾကာင္း(၁) Download
၁၃။ ကုသိုလ္ျဖစ္ျခင္းအေၾကာင္း(၂) Download
၁၄။ ရတနာ့ဂုဏ္ရည္ Download
၁၅။ အပါယ္ၾသဂဆြဲခ်မည့္သူ Download
၁၆။ အတြင္းရန္သူ Download
၁၇။ အဇၥ်တၲတိုက္ပြဲ Download
၁၈။ ေ၀ဒနာခ်င္းတူတာေတာင္ Download

အေခြ(၆) သညာသိ၊ပညာသိ အထူး(၁၀)ညတရားပြဲ တရားေတာ္မ်ား

၁။ ေဘးႀကီးေလးပါးတရားေတာ္ Download
၂။ ေမာင္ကာလေသာတာပန္တည္ပုံ Download
၃။ မဂ္ဖိုလ္ရျခင္း၊မရျခင္းႏွင့္ ပညတ္ပရမတ္ခြဲျခင္း Download
၄။ အာရုံေျခာက္ပါး Download
၅။ ရုပ္ဓါတ္(၈)ပါးတရားေတာ္ Download
၆။ ခႏၶာငါးပါးတရားေတာ္ Download
၇။ သညာသိႏွင့္ပညာသိ Download
၈။ ပါရမီထိုက္သၫ့္ဒါန Download
၉။ ဆရာေကာင္းကိုရွာေဖြျခင္း Download
၁၀။ သုသိမတရားခိုးခန္း Download

အေခြ(၇) ၀ိပႆနာ တရားေတာ္မ်ား

၁။ ဓမၼအေမြ Download
၂။ ေထရာ၀ါဒမွတ္ေက်ာက္ Download
၃။ မိဘေက်းဇူးဆပ္ဖူးျပီလား Download
၄။ မီး႐ိုးဖလာဗုဒၶဘာသာႏွင့္တကယ့္ဗုဒၶဘာသာ Download
၅။ မ်က္ရည္မက်ခင္သိေစခ်င္ Download
၆။ ပါရမီထိုက္ေသာဒါန Download
၇။ ဖန္ဆင္း႐ွင္(၃)ဦး Download
၈။ ရတနာ႔ဂုဏ္ရည္ Download
၉။ သင္လူသားျဖစ္ျပီလား Download
၁၀။ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တို႔အတြက္အေျခခံ(၂)ခ်က္ Download
၁၁။ အ႐ႈံးမ႐ွိေသာဒႆန Download
၁၂။ ၀စီေဗဒထိတိုင္း႐ွ Download
၁၃။ ေလးမ်ိဳးသံုးလီ Download
၁၄။ အသာစံျခင္း၊အနာခံျခင္း Download
၁၅။ ကာလဒါနတရားေတာ္ Download
၁၆။ ၉၁ကမၻာက၀ဋ္(၁) Download
၁၇။ ၉၁ကမၻာက၀ဋ္(၂) Download
၁၈။ ဗုဒၶေဟာၾကားၾကီးပြားေရးတရား Download

အေခြ(၈) သုဒၶ၀ိပႆနာ တရားေတာ္မ်ား

၁။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ - အပိုင္း(၁) Download
၂။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ - အပိုင္း(၂) Download
၃။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ - အပိုင္း(၃) Download
၄။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ - အပိုင္း(၄) Download
၅။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ - အပိုင္း(၅) Download
၆။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ - အပိုင္း(၆) Download
၇။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ - အပိုင္း(၇) Download
၈။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ - အပိုင္း(၈) Downlaod
၉။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ - အပိုင္း(၉) Download
၁၀။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ - အပိုင္း(၁၀) Download
၁၁။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ - အပိုင္း(၁၁) Download
၁၂။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ - အပိုင္း(၁၂) Download
၁၃။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ - အပိုင္း(၁၃) Download
၁၄။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ - အပိုင္း(၁၄) Download
၁၅။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ - အပိုင္း(၁၅) Download
၁၆။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ - အပိုင္း(၁၆) Download
၁၇။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ - အပိုင္း(၁၇) Download
၁၈။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ - အပိုင္း(၁၈) Download
၁၉။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ - အပိုင္း(၁၉) Download
၂၀။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ - အပိုင္း(၂၀) Download
၂၁။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ - အပိုင္း(၂၁) Download
၂၂။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ - အပိုင္း(၂၂) Download
၂၃။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ - အပိုင္း(၂၃) Download
၂၄။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ - အပိုင္း(၂၄) Download

အေခြ(၉) ဗုဒၶဘာသာအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ တရားေတာ္မ်ား

၁။ ဓမၼအေမြDownload
၂။ အ႐ႈံးမရွိေသာဒႆန Download
၃။ ဒကာေကာင္းႏွင့္ဆရာေကာင္း(၁) Download
၄။ ဒကာေကာင္းႏွင့္ဆရာေကာင္း(၂) Download
၅။ မိတ္ေဆြႏွင့္ရန္သူ Download
၆။ အသာစံျခင္းႏွင့္အနာခံျခင္း Download
၇။ ေမတၱာႏွင့္စီးပြားရွာျခင္း Download
၈။ ေလာဘကုန္လွ်င္နိဗၺာန္၀င္ Download
၉။ ဘာသာတန္ဖိုး Download
၁၀။ မိခင္ႏွင့္တူေသာအရာ Download
၁၁။ လူအစစ္ႏွင့္လူအတု Download
၁၂။ အေမးဘာသာျခား၊ အေျဖေဂါတမဘုရား Download
၁၃။ ေသာတာပန္တည္ေစမည္ Download
၁၄။ ရဟႏၱာကိုမၾကည္ညိဳသူမ်ား Download
၁၅။ ကာလဒါန Download
၁၆။ လိုခ်င္လွ်င္ဆင္းရဲသည္ Download
၁၇။ သတၱိသုံးမ်ိဳး Download

အေခြ(၁၀) တကယ့္ဗုဒၶဘာသာက်င့္စဥ္ တရားေတာ္မ်ား

၁။ တရားေတာ္-အပိုင္း(၁) Download
၂။ တရားေတာ္-အပိုင္း(၂) Download
၃။ တရားေတာ္-အပိုင္း(၃) Download
၄။ တရားေတာ္-အပိုင္း(၄) Download
၅။ တရားေတာ္-အပိုင္း(၅) Download
၆။ တရားေတာ္-အပိုင္း(၆) Download