အေခြ(၁) ၀ိပႆနာအလုပ္ေပးတရားေတာ္မ်ား

၁။ စကားေကာင္းေကာင္းေျပာ Download
၂။ တရားအလုပ္ဆိုတာ သမၼာဒိ႒ိအလုပ္ Download
၃။ ဘုံဘ၀ေစာ္မနံေစနဲ႔ Download
၄။ သခၤါရပစၥယာ၀ိညာကံ Download
၅။ မေနာမွာဆက္၊မေနာမွာျဖတ္၊ မေနာမွာျပတ္ Download
၆။ ဒုကၡမကုန္ေသာသုခ Download
၇။ တရားအားထုတ္တယ္ဆိုတာ Download
၈။ လူမဟုတ္ေသာရုပ္ Download
၉။ ႐ႈစိတ္သည္လူမဟုတ္ Download
၁၀။ စိတ္အေၾကာင္းမသိလို႔ Download
၁၁။ စိတ္ေရာဂါကုရေအာင္ Download
၁၂။ ခႏၶာ၏သံသရာစက္လည္ပံု Download
၁၃။ မဇ်ၥိမခရီးသည္ Download
၁၄။ အက်င့္မွန္မွအျမင္မွန္ Download
၁၅။ က်န္းက်န္းမာမာ ရႊင္ရႊင္လန္းလန္း Download
၁၆။ ရႊင္ရႊင္လန္းလန္း ခ်မ္းခ်မ္းသာသာ Download
၁၇။ ခ်မ္းခ်မ္းသာသာ ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္ Download
၁၈။ ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္ ေလးေလးစားစား Download
၁၉။ ေလးေလးစားစား တည္တည္ျငိမ္ျငိမ္ Download
၂၀။ ျငိမ္း Download
၂၁။ စကားေကာင္းေျပာပါ Download
၂၂။ ေမြးေန႔ရတယ္ဆိုတာ Download
၂၃။ ၀ိပႆနာဆိုတာ Download