ျမတ္မဂၤလာစာေစာင္ပါ ျမန္မာျပည္တလႊားမွ ရဟန္း၊ရွင္၊လူမ်ားက ဆရာေတာ္ရေ၀ထြန္း (အ႐ွင္တိေလာကသာရ) ထံသုိ႕ ဘာသာေရးႏွင္႕ ပက္သက္၍ ေမးျမန္းထားသည္မ်ားကို ျပန္ေျဖထားျခင္းျဖစ္သည္။ ဘာသာေရးႏွင္႕ပက္သက္၍ မိမိကိုယ္တုိင္ မရွင္းလင္းသည္ မ်ားကိုပါ သိရွိႏုိင္သည္႕အျပင္ မိမိမေတြးမိသည္႕ ေမးခြန္းမ်ားကိုပါ ေတြ႕ရႏုိင္သည္။ အထူးသျဖင္႕ ႏုိင္ငံရပ္ျခားသုိ႕ ေရာက္ရွိေနသူမ်ား၊ ေမးျမန္းရမည္႕ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ား၏ အေ၀းတြင္ ေရာက္ရွိ ေနသူမ်ား၊ ဗုဒၶဘာသာႏွင္႕ ပက္သက္၍ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား ေမးျမန္းလာမႈကို ေျဖၾကားလုိသူမ်ား အထူး ေဆာင္ထားသင္႕ေသာ စာအုပ္ျဖစ္သည္။ ေျဖၾကားရာတြင္ လုိရင္းတုိရွင္း၊ အေထာက္အထား ခုိင္ခုိင္လုံလုံျဖင္႕ ေျဖၾကားထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

Title Filter     Display # 
# Article Title Hits
801 " နိ ဗၺာန္ " ႏွင့္ " နိ ဗၺာန္ ေရာက္ ေၾကာင္း တ ရား " 141
802 " နက္ ျဖန္ ခါ နွင့္ ေနာက္ ဘဝ " 122
803 " ဝိပႆနာ ရႈပြားရမည့္ ' စိတ္ ' အေၾကာင္း " 3325
804 ပထမ အမွန္တရား ' ( ဒုကၡ သစၥာ ) 140
805 " လူ ကုိ ဖ်က္ ဆီး ေဒါ သ မီး " 133
806 " ျဗဟၼစုိရ္ တရား ေလးပါး ပြားမ်ားျခင္း " 144
807 " လက္ ေတြ႕ ေမ တၱာ ပြား မ်ား ျခင္း " 201
808 " ကံ , ကံ ဧ။္ အ က်ဳိး " 127
809 " သာသနာ႔ ေစ်းရုံမွာ ေစ်းဝယ္ၾကရေအာင္ " 104
810 " စုေတျခင္း အေၾကာင္း ႏွင့္ စုေတခါနီး အာရုံထင္လာပုံ " 160
811 " စိတ္ ကုိ ႏုိင္ လွ်င္ ၊ ျဖစ္ ပ်က္ ျမင္ ၊ မွန္ ပင္ မဂ္ ရ ေၾကာင္း " 157
812 တ ရား အ ရ သာ ခံ စား တာ မွန္ စြာ ျမင့္ ျမတ္ ေၾကာင္း 142
813 " ပ်က္ စီး ဆုတ္ ယုတ္ ေၾကာင္း တ ရား ( ၁၂ ) ပါး " 195
814 " ေလာက ႀကီးပြားေၾကာင္း တရား ႏွင့္ ပ်က္စီးေၾကာင္း တရား " 123
815 # ေပါ့ ပါး လြတ္ လပ္ ေသာ စိတ္ ( သုိ႔ မ ဟုတ္ ) ေအး ခ်မ္း တည္ ၿငိမ္ ေသာ စိတ္ ျဖစ္ေပၚေစရန္ 111
816 " မွတ္ မိ ခဲ့ သ မွ် သူ ေတာ္ ေကာင္း တုိ႔ အ ယူ အ ဆ " 156
817 " ေယာဂီ မိတ္ေဆြ တစ္ဦး ႏွင့္ ေဆြးေႏြးျခင္း " 174
818 " ငါး ပါး သီ လ လြန္ က်ဴး သည့္ ျပစ္ ဒဏ္ မ်ား " 151
819 အ သု ဘ ျမင္ က ၊ သံ ေဝ ဂ ၊ လွ်င္ စြာ ရ ေလ ဧ။္ 174
820 ဝိ ပ ႆ နာ ရႈ မွတ္ ျခင္း ၊ အ နာ ေရာ ဂါ ကင္း 137
821 သၾကၤန္ ႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာ 136
822 " လူသားတုိ႔အား အၿမဲတမ္း ေလာင္ကြၽမ္းေနေသာ " မီး ( ၁၁ ) ပါး " 469
823 " အ နီး အ ေဝး ဥာဏ္ ျဖင့္ ေတြး " 163
824 " ဝဋ္ သုံး ပါး " ႏွင့္ " ဝဋ္ လည္ ေန သည့္ အ ေၾကာင္း " 139
825 " အ ခ်စ္ " ႏွင့္ " ေမ တၲာ " 146
826 " ရုပ္ပြားဆင္းတုေတာ္ ကုိးကြယ္ပူေဇာ္ျခင္းဧ။္ အက်ဳိး " 169
827 " လူ ေတြ ဟာ အ ရူး ခ်ည္း ပဲ " 149
828 " ဓ မၼ ပ ဒ ပါ ဠိ ေတာ္ လာ ဥ ပ မာ မ်ား " 137
829 " ဓမၼ " ဆုိတဲ့ တရားသဘာဝဟာ 188
830 ** နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာ သမၺဳဒၶႆ *** 300
831 " ႀကီး ျမတ္ သူ တုိ႔ ဧ။္ ႏွ လုံး သား " 136
832 " မ ဟာ သ တိ ပ ဌာန္ ရွင္း တမ္း " 193
833 " အက်ဳိးရွိစြ ၊ အားထားရ ၊ ဓမၼတရားေတာ္ " 118
834 " အခ်စ္စစ္ နဲ႔ ခ်စ္ႏုိင္ေအာင္ ၾကဳိးစားၾကပါစုိ႔ " 137
835 " လူ႔ ဘ ဝ ဧ။္ လူ႔ အ ခြင့္ အ ေရး " 128
836 " ေက်း ဇူး ျပဳ သူ ႏွင့္ ေက်း ဇူး သိ သူ " 172
837 " မ ျမင္ ဖူး ေသာ ခ်စ္ မိတ္ ေဆြ မ်ား " 177
838 " ဖ ခင္ မ်ား ကုိ ဂုဏ္ ျပဳ ျခင္း " 115
839 " နိ ဗၺာန္ ခ ရီး အ နီး အ ေဝး " 130
840 " ေပး တဲ့ ဆု နဲ႔ ျပည့္ စုံ ရ ပါ လုိ ဧ။္ - တဲ့ " 120
841 " ေဗာ ဓိ ပ ကၡိ ယ တ ရား ( ၃၇ ) ပါး " [ အ က်ဥ္း ] 213
842 " ယ မ မင္း စစ္ တမ္း (သုိ႔) င ရဲ မင္း ဧ။္ စစ္ ေဆး ခန္း " 120
843 " ေမ တၱာ စုန္ ေရ ႏွင့္ ကု သုိလ္ ဆန္ ေရ " 132
844 " သု တ အ သိ အ မွန္ ရွိ မွ ခ်မ္း သာ ရ ဧ။္ " 149
845 " မ ဂၢင္ ရွစ္ ပါး တ ရား ေတာ္ " 174
846 သတိ ေကာင္း လွ်င္ ဣ ေျႏၵ ရွင္ ေခၚ တြင္ သ မုတ္ ရ 159
847 " ဥာဏ္ ျဖစ္ ေစ ေၾကာင္း တရား " 133
848 " ဘယ္ သူ မ ျပဳ မိ မိ မႈ " 118
849 " ျပဳံး ေသ နဲ႔ မဲ့ ေသ " 1242
850 လူငယ္မ်ားႏွင့္ ဘဝေရွ႕ေရး 120
851 သင္ ေသ သြား ေသာ္ 106
852 " မင္းေျမႇာက္တန္ဆာမ်ား ဆင္ယင္ထားေသာ ရုပ္ပြားဆင္းတုေတာ္မ်ား " 115
853 " ေမတၲာတရား အစဥ္ပြား စြမ္းအားပုိင္ရွင္ ျဖစ္ရသည္ " 142
854 " မုိး ေလး မ်ဳိး နဲ႔ လူ ေလး မ်ဳိး " 121
855 " သူ ေတာ္ ေကာင္း " ႏွင့္ " သူ ယုတ္ မာ " 148
856 " အ က်င့္ ပါ မွ ၊ ခ်ီး မြမ္း ၾက " 112
857 " ကံ ရွိ သ ေလာက္ အ က်ဳိး ေရာက္ " 135
858 " ျမင္း ငါး မ်ဳိး နွင့္ လူ ငါး မ်ဳိး " 109
859 " သံ ေယာ ဇဥ္ ေႏွာင္ ၾကဳိး တစ္ မွ်င္ " 121
860 သကၠာယဒိ႒ိ 154
861 ** ေန႔စဥ္ ျပဳေနက် ' ကံ ' ႏွင့္ ေသခါနီး ျပဳႏုိင္ေသာ ' ကံ ' ** 171
862 "ၿငိမ္း ခ်မ္း ေရး ႏွင့္ ဗု ဒၶ တ ရား ေတာ္ " 127
863 "" သူမ်ားအလွဴ မၾကည္ျဖဴ ၊ ထုိသူဆင္းရဲ ေရာက္ရၿမဲ "" 151
864 " တန္ ဖုိး ရွိ ေသာ ဘ ဝ မ်ား ရ ယူ ႏုိင္ ၾက ေစ ရန္ " 130
865 သီလ ' ဟူသည္ ' ကုိယ္ခ်င္းစာ တရား 259
866 " ေရာင့္ ရဲ တင္း တိမ္ ျခင္း သည္ ျပည့္ စုံ ျခင္း မည္ ဧ။္ " 120
867 " ဆင္း ရဲ ျခင္း လြတ္ ကင္း ေအာင္ " 143
868 " တ ရား ဆုိ တာ မိ မိ က မ ဆုံး ျဖတ္ သင့္ ပါ " 156
869 အနာဂါမ္၏ ဂုဏ္ရည္မ်ား 123
870 " ခ ႏၶာ ႏြား ကုိ တန္ ေအာင္ ခုိင္း ၾက ရ ေအာင္ " 117
871 " စ ႀကၤ ံ အ က်ဳိး ( ၅ ) မ်ဳိး " 154
872 ၀ိသုဒၶိမဂ္ = စင္ၾကယ္သန္႔ရွင္းေသာလမ္းစဥ္ 143
873 ဆိုးေနတဲ့ကံကို ျပဳျပင္နည္း 174
874 " ေဟ တု ပ စၥည္း ႏွင့္ ပု ဂၢဳိလ္ အ မ်ိး မ်ဳိး " 146
875 ေက်းဇူးရွင္ ေဝဘူဆရာေတာ္္ဘုရားႀကီး အစဥ္ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ ဓမၼလမ္းစဥ္ တရားေတာ္မ်ား 123
876 တရားအားထုတ္မည့္သူ၌ ရွိရမည့္အဂၤ ါ ၅ ပါး။ 153
877 "ေရႊေတာင္ကုန္းဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ သတိေပးတပ္လွန္႔သံ" 158
878 ဘုရားကိုမျမင္ဘူးတရားကိုမသင္ဘူးဘဲ ပထမဆံုးေသာတာပန္ျဖစ္သူ 200
879 ဓမၼနဒီမွ ေမးခြန္းေလးတခု 134
880 ကုသိုလ္..အကုသိုလ္ 132
881 စိတ္*****ရဲ႕*****အေဖၚ 128
882 စကားကိုလြယ္လြယ္ေျပာတတ္ၾကတယ္ 141
883 သင္ဘာရည္ရြက္ခ်က္နဲ႔ လူျဖစ္ေနသလဲ 161
884 ဒိ႒ိ (၃)မ်ဳိး 167
885 အားရွိၿပီး တရားမရွိရင္ အားနဲ႔ အႏုိင္က်င့္တတ္တယ္" 148
886 "ေန႔စဥ္မျပတ္ ကုသုိလ္ဆက္ ဝတ္စဥ္မပ်က္ ၿမဲပါေစ" 149
887 ရတာမလုိ လုိတာမရ ဤေလာက 217
888 “ခံစားမႈကုိ ေဘးဖယ္၊ လုပ္သင့္လုပ္ထုိက္တာကုိ ေရြးခ်ယ္” 123
889 လူအခ်င္းခ်င္း လွည့္ပတ္ျခင္း ကင္းရွင္းၾကပါေစ 126
890 ဒါလည္း ဆင္းရဲပါပဲ 115
891 သိအပ္သည္ကို သိေစအပ္၏ 130
892 "ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ ေရႊဥမင္ဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီး ၏ ၾသဝါဒ" 134
893 အကုသုိလ္မျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကစုိ႔… 137
894 ဗုဒၶဘာသာစစ္စစ္ ျဖစ္ရန္အေျခခံ အခ်က္(၁၀)ခ်က္ 117
895 ဗုဒၶဘာသာ (၅)မ်ိဳး 153
896 ဥပုသ္ေစာင့္ျခင္းနွင့္ အက်ိဳး 126
897 ေဘးမဲ့အလွဴ 116
898 ဆြမ္းစားအၿပီး ေလာဟိစၥအား ဘုရားေဟာေသာတရား 122
899 ရင္ခုန္မိတာေသမလို႔...။ 124
900 "ဗုဒၶဝါဒ ႏွင့္ ျဗဟၼဏဝါဒ ခြဲျခားပုံ " 138
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 9 of 16