ဓမၼဗြီဒီယိုမ်ားအပိုင္းတြင္ ဆရာေတာ္မ်ား၏တရားေတာ္မ်ား၊ ေထရုပတၱိမ်ား၊ ရွားပါးေသာ ရုပ္သံဖိုင္မ်ားကို စုေဆာင္းတင္ဆက္ထားပါသည္။ တရားမ်ားကိုမွ်ေ၀လိုပါလွ်င္ အီးေမးေပးပို႔ျပီးဆက္သြယ္ႏုိင္ပါသည္။

Hits Filter     Display # 
# Article Title Hits
501 သဒၶမၼရံသီဆရာေတာ္၏ Singapore၀ိပႆနာတရားစခန္းသိမ္းပြဲၾသ၀ါဒ (၁၄-၁၀-၂၀၁၀) 1407
502 ေ၀ဘူဆရာေတာ္ၾကီး၏ဓမၼဒူတခရီးမွတ္တမ္း 1810
503 ဦးေဃာသိတ-ပဋိစသမုပၸါဒ္သင္တန္း(၁) 2236
504 ဦးေဃာသိတ-ပဋိစသမုပၸါဒ္သင္တန္း(၂) 1446
505 ဦးေဃာသိတ-ပဋိစသမုပၸါဒ္သင္တန္း(၃) 1340
506 ဦးေဃာသိတ-ပဋိစသမုပၸါဒ္သင္တန္း(၄) 1257
507 ဦးေဃာသိတ-ပဋိစသမုပၸါဒ္သင္တန္း(၅) 1284
508 ဦးေဃာသိတ-ပဋိစသမုပၸါဒ္သင္တန္း(၆) 1203
509 ဦးေဃာသိတ-ပဋိစသမုပၸါဒ္သင္တန္း(၇) 1410
510 ဦးေဃာသိတ-ပဋိစသမုပၸါဒ္သင္တန္း(၈) 1600
511 ဦးေဃာသိတ-ပဋိစသမုပၸါဒ္သင္တန္း(၉) 1301
512 ဦးေဃာသိတ-ပဋိစသမုပၸါဒ္သင္တန္း(၁၀) 1201
513 ဦးေဃာသိတ-ပဋိစသမုပၸါဒ္သင္တန္း(၁၁) 1127
514 ဦးေဃာသိတ-ပဋိစသမုပၸါဒ္သင္တန္း(၁၂) 1601
515 ဦးေဃာသိတ-ပဋိစသမုပၸါဒ္သင္တန္း(၁၃) 1113
516 ဦးေဃာသိတ-ပဋိစသမုပၸါဒ္သင္တန္း(၁၄) 1137
517 တိပိဋကဆရာေတာ္အရွင္သုနႏၵ-အျမတ္ဆံုးေသာ ဗုဒၶရတနာ 1426
518 တိပိဋကဆရာေတာ္အရွင္သုနႏၵ-အျမတ္ဆံုးေသာ ဓမၼရတနာ 1154
519 တိပိဋကဆရာေတာ္အရွင္သုနႏၵ-အျမတ္ဆံုးေသာ သံဃရတနာ 1089
520 ေျမာက္ဦးဆရာေတာ္-ရုပ္နာမ္ခြဲ၍ ဒိ႒ိျဖဳတ္ 1540
521 ေျမာက္ဦးဆရာေတာ္-သူေတာ္ေကာင္း ဥစၥာခုႏွစ္ျဖာ 1557
522 ေျမာက္ဦးဆရာေတာ္-ရႈကြက္ရႈခ်က္ပိုင္ပါေစ 1156
523 ေျမာက္ဦးဆရာေတာ္-ျပည္႕ဝစုံလင္ နိဗၺာန္ဝင္ 1050
524 ေျမာက္ဦးဆရာေတာ္-ပုဂၢိဳလ္ခင္မွ တရားမင္ 1027
525 ေျမာက္ဦးဆရာေတာ္-ပါဝင္ဆင္ႏႊဲ အရိယာေရြးပြဲ 1105
526 ေျမာက္ဦးဆရာေတာ္-နီးလွ်က္နဲ႕ေဝး 1002
527 ေျမာက္ဦးဆရာေတာ္-မိုက္သူခံ ထိုက္သူစံ 1316
528 ေျမာက္ဦးဆရာေတာ္-မရဏလမ္းႏွင့္ အမတလမ္း 1078
529 ေျမာက္ဦးဆရာေတာ္- မျပဳမျဖစ္ ျပဳမွျဖစ္ 1154
530 ေျမာက္ဦးဆရာေတာ္-မေမ့နဲ႕ေနာ္ 1117
531 ေျမာက္ဦးဆရာေတာ္-လမ္းေပၚလူလား လမ္းေခ်ာ္လူလား 1153
532 ေျမာက္ဦးဆရာေတာ္-ကိုယ္သာနာ၍ စိတ္မနာၾကပါေစနဲ႕ 1184
533 ေျမာက္ဦးဆရာေတာ္-အဓိပၸါယ္ရွိေသာဘဝ 1309
534 ေျမာက္ဦးဆရာေတာ္-အရိယာတို႔သေဘာ 1113
535 ေျမာက္ဦးဆရာေတာ္-အေဖာ္ေကာင္းရွိပါေစ 1366
536 ေမာင္းေထာင္ေျမဇင္းေတာရဆရာေတာ္ၾကီး၏ဂုဏပူဇာ 1747
537 မဟာေဗာဓိျမိဳင္ဆရာေတာ္-မဟာျမိဳင္ေတာၾကီးမိတ္ဆက္ 2006
538 ဆရာၾကီးဦးဘခင္အႏွစ္(၁၀၀)ျပည့္မွတ္တမ္း 1490
539 ေဗာဓိ(၁၀၀၀)ဆရာေတာ္ေထရုပတၱိ 1857
540 သဲအင္းဂူဆရာေတာ္ေထရုပတၱိ-အကာလိေကာ 2269
541 ခႏၱီးဆရာေတာ္ၾကီး၏ေထရုပတၱိ 1575
542 ကံုလံုဆရာေတာ္ၾကီး၏ေထရုပတၱိ 1805
543 မဟာစည္ဆရာေတာ္ၾကီး၏ေထရုပတၱိ 1736
544 ျမစိမ္းေတာင္ဆရာေတာ္-စိတ္ကိုဆံုးမခ်မ္းသာရ(၃)+(၄) 1198
545 ျမစိမ္းေတာင္ဆရာေတာ္-စိတ္ကိုဆံုးမခ်မ္းသာရ(၁)+(၂) 1188
546 ျမစိမ္းေတာင္ဆရာေတာ္-လူ႔ဘ၀ႏွင့္အသိဥာဏ္(၁)+(၂) 1274
547 ျမစိမ္းေတာင္ဆရာေတာ္-ပုဂၢိဳလ္ေလးမ်ိဳး(၃)+(၄) 1105
548 ျမစိမ္းေတာင္ဆရာေတာ္-ပုဂၢိဳလ္ေလးမ်ိဳး(၁)+(၂) 1066
549 ျမစိမ္းေတာင္ဆရာေတာ္-အေနျမတ္အေသတတ္(၁)+(၂) 1143
550 က်စြာေခ်ာင္ဆရာေတာ္-သာသနာ့၀န္ေဆာင္ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ား၏အားကိုးဖြယ္ဤသံုးျဖာ 1399
551 က်စြာေခ်ာင္ဆရာေတာ္-ကိုးကြယ္ရာမွန္မွခ်မ္းသာရ 1096
552 က်စြာေခ်ာင္ဆရာေတာ္-ေသာကကင္းေ၀းခ်မ္းသာေရး 1341
553 က်စြာေခ်ာင္ဆရာေတာ္-ဓမၼစြမ္းရည္ 1073
554 က်စြာေခ်ာင္ဆရာေတာ္-အေျခခံ၀ိပႆနာ 1327
555 က်စြာေခ်ာင္ဆရာေတာ္-အေျခခံဗုဒၶဘာသာ 1523
556 ဓမၼေဘရီဆရာေတာ္-ပ႒ာန္းတရားေတာ္ 2299
557 ဓမၼေဘရီဆရာေတာ္-ဘ၀ျပန္ခ်ီ 1243
558 ဓမၼေဘရီဆရာေတာ္-ဘ၀ဇာတ္ဆရာ 1216
559 ဓမၼေဘရီဆရာေတာ္-အခြင့္ႏွင့္အေရး 1018
560 ဓမၼေဘရီဆရာေတာ္-စြန္႔စြန္႔စားစား 1240
561 ဓမၼေဘရီဆရာေတာ္-အစားႏွင့္တရား 1183
562 တိပိဋကေရစၾကိဳဆရာေတာ္-ေဗာဓိပကိၡယ(၃ရ)ပါး(၅)+(၆) 884
563 တိပိဋကေရစၾကိဳဆရာေတာ္-ေဗာဓိပကိၡယ(၃ရ)ပါး(၃)+(၄) 886
564 တိပိဋကေရစၾကိဳဆရာေတာ္-ေဗာဓိပကိၡယ(၃ရ)ပါး(၁)+(၂) 953
565 ခ်မ္းေျမ႔ျမိဳင္ဆရာေတာ္-ေမ်ာခ်င္ေမ်ာပါေစ၊မျမဳပ္ပါေစနဲ႔(၁)+(၂) 1130
566 ခ်မ္းေျမ႔ျမိဳင္ဆရာေတာ္-ထြက္ရာလမ္း(၁)+(၂) 1318
567 ခ်မ္းေျမ႔ျမိဳင္ဆရာေတာ္-ဘယ္သူေတြေၾကာက္ေနလဲ 1120
568 ခ်မ္းေျမ႔ျမိဳင္ဆရာေတာ္-ေရႊတိဂုံမွာဆံုတဲ့ပြဲ(၁)+(၂) 1106
569 အရွင္ဇ၀န(ေမတၱာရွင္)-ကံေကာင္းေအာင္ၾကိဳးစားေနမည္ 1841
570 အရွင္ဇ၀န(ေမတၱာရွင္)-တစ္ဦးကေစတနာ၊တစ္ဦးကေမတၱာ 1294
571 အရွင္ဇ၀န(ေမတၱာရွင္)-စာရိတၱသတၱိ 1215
572 အရွင္ဇ၀န(ေမတၱာရွင္)-လူျဖစ္ရျခင္း၏အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္ 1721
573 အရွင္ဇ၀န(ေမတၱာရွင္)-ဆုပ္ေသာလက္ ျဖန္႔ေသာလက္ 1405
574 အရွင္ဇ၀န(ေမတၱာရွင္)-ကိုယ္ပုိင္ပစၥည္းႏွင့္ဘံုဆိုင္ပစၥည္း 1231
575 အရွင္ဇ၀န(ေမတၱာရွင္)-ေမတၱာျဖင့္စီးပြားရွာျခင္း 1557
576 မန္းစက္ေတာ္ရာဘုရားသမိုင္းမွတ္တမ္း 1712
577 က်ိဳက္ထီးရုိးေစတီေတာ္သမိုင္းမွတ္တမ္း 1653
578 ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္သမိုင္းမွတ္တမ္း 1708
579 ဓမၼေဘရီဆရာေတာ္-ဓမၼစၾကၤာတရားေတာ္(၇)+(၈) 1107
580 ဓမၼေဘရီဆရာေတာ္-ဓမၼစၾကၤာတရားေတာ္(၅)+(၆) 1092
581 ဓမၼေဘရီဆရာေတာ္-ဓမၼစၾကၤာတရားေတာ္(၃)+(၄) 1124
582 ဓမၼေဘရီဆရာေတာ္-ဓမၼစၾကၤာတရားေတာ္(၁)+(၂) 1484
583 ရန္ကင္းေအးျငိမ္းရိပ္သာ(ေျမဇင္း) စခန္းသိမ္းပြဲမွတ္တမ္း ၁၃၇၁-၃ 1397
584 ရန္ကင္းေအးျငိမ္းရိပ္သာ(ေျမဇင္း) စခန္းသိမ္းပြဲမွတ္တမ္း ၁၃၇၁-၄ 1592
585 ေဒါက္တာေကာ၀ိဒ-သူစိမ္းေတြမွမဟုတ္ပဲ(၁)+(၂) 1666
586 ေဒါက္တာေကာ၀ိဒ-ေလာကဓံေျဖေဆး(၁)+(၂) 2190
587 ေဒါက္တာအရွင္ေကာ၀ိဒ-အခ်ိန္မီွေလးျပင္လိုက္ပါ(၁)+(၂) 1482
588 ေဒါက္တာအရွင္ေကာ၀ိဒ-အေမအိုရဲ႔ေအာင္လံံ(၁)+(၂) 1920
589 အရွင္သုနႏၵာလကၤာရ-လူၿဖစ္ရက်ိဳး နပ္ပါေစ တရားေတာ္ 1889
590 ေျမာက္ဦးဆရာေတာ္-အဓိပၸါယ္ရွိေသာဘ၀(၂) 888
591 ေျမာက္ဦးဆရာေတာ္-အဓိပၸါယ္ရွိေသာဘ၀(၁) 1097
592 ေျမာက္ဦးဆရာေတာ္-ပညတ္ပရမတ္ခြဲ၍ဒိဌိျဖဳတ္တရားေတာ္ 1079
593 ေျမာက္ဦးဆရာေတာ္-တရားကိုျမင္မွဘုရားကိုျမင္မယ္ 1335
594 ေျမာက္ဦးဆရာေတာ္-သတိေပးလွ်င္သိေစခ်င္ 974
595 ေရႊမန္းဦးသူရိယ-ႏွစ္ခါေတာ့မမိုက္ေလႏွင့္ 1144
596 ေရႊမန္းဦးသူရိယ-ဘုရားရွင္မွာေသာစကား(၃)ခြန္း 1002
597 ေရႊမန္းဦးသူရိယ-လာလမ္းမေကာင္း၊ျပန္လမ္းေကာင္း 1048
598 ေရႊမန္းဦးသူရိယ-ပုဂၢိဳလ္ေလးမ်ိဳး 1108
599 ေရႊမန္းဦးသူရိယ-အားကိုးမမွားေလႏွင့္ 1134
600 ေ႐ႊမန္းဦးသူရိယ-ကာလိက၊အကာလိက 1027
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 Next > End >>
Page 6 of 8