ဓမၼဒါနအလွဴရွင္။ ကိုေဇာ္၀င္း၊ မျမတ္ျမတ္ေမာ္၊ သမီး႐ိုစီ၀င္းမိသားစု (Sydney)

အေခြ(၁) ပဋိစသမုပၸါဒ္(၁၀)ရက္သင္တန္း တရားေတာ္မ်ား

၁။ ပဋိစသမုပၸါဒ္သင္တန္း အပိုင္း(၁) Download
၂။ ပဋိစသမုပၸါဒ္သင္တန္း အပိုင္း(၂) Download
၃။ ပဋိစသမုပၸါဒ္သင္တန္း အပိုင္း(၃) Download
၄။ ပဋိစသမုပၸါဒ္သင္တန္း အပိုင္း(၄) Download
၅။ ပဋိစသမုပၸါဒ္သင္တန္း အပိုင္း(၅) Download
၆။ ပဋိစသမုပၸါဒ္သင္တန္း အပိုင္း(၆) Download
၇။ ပဋိစသမုပၸါဒ္သင္တန္း အပိုင္း(၇) Download
၈။ ပဋိစသမုပၸါဒ္သင္တန္း အပိုင္း(၈) Download
၉။ ပဋိစသမုပၸါဒ္သင္တန္း အပိုင္း(၉) Download
၁၀။ ပဋိစသမုပၸါဒ္သင္တန္း အပိုင္း(၁၀) Download

အေခြ(၂) ၀ိပႆနာတရားစခန္းမ်ားတြင္ ေဟာၾကားခဲ့ေသာ သစၥာတရားေတာ္မ်ား

၁။ ကုသိုလ္စစ္မွစိတ္ခ်ရ (၁) Download
၂။ ကုသိုလ္စစ္မွစိတ္ခ်ရ (၂) Download
၃။ ေျမာက္မ်ားေ႐ွာင္ၾကဥ္စံလမ္းယာဥ္ (၁) Download
၄။ ေျမာက္မ်ားေ႐ွာင္ၾကဥ္စံလမ္းယာဥ္ (၂) Download
၅။ သံသရာကိုဥာဏ္ႏွင့္ျဖတ္ (၁) Download
၆။ သံသရာကိုဥာဏ္ႏွင့္ျဖတ္ (၂) Download
၇။ အစပ္သံုးသြယ္ဥာဏ္ႏွင့္ပယ္ Download
၈။ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာသံသရာ Download
၉။ ေၾကာက္မက္ဖြယ္၀ဋ္ေဘးကင္းလြတ္ေရး Download
၁၀။ ေဇာ(၇)ၾကိမ္ Download
၁၁။ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုခ်စ္လွ်င္ျပဳျပင္ၾက (၁) Download
၁၂။ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုခ်စ္လွ်င္ျပဳျပင္ၾက (၂) Download
၁၃။ ဒိဌိျပဳတ္မွနိဗၺာန္ရ Download
၁၄။ အစဥ္မွန္လွ်င္နိဗၺာန္ျမင္ Download
၁၅။ ပရိညာသံုးတန္က်င့္နည္းမွန္ Download
၁၆။ကိုယ္သာနာစိတ္မနာေစႏွင့္ (၁) Download
၁၇။ကိုယ္သာနာစိတ္မနာေစႏွင့္ (၂) Download
၁၈။ အာသ၀လက္မွ႐ုန္းထြက္ၾက Download
၁၉။ နိဗၺာန္သြားရန္ဥာဏ္ရထား Download
၂၀။ ေၾကာင္းက်ဳိးသိျမင္ဒိဌိစင္ Download

အေခြ(၃) ဗုဒၶရည္မွန္းျမတ္ပ႒ာန္း တရားေတာ္မ်ား

၁။ ပ႒ာန္းတရားေတာ္ - အပိုင္း(၁) Download
၂။ ပ႒ာန္းတရားေတာ္ - အပိုင္း(၂) Download
၃။ ပ႒ာန္းတရားေတာ္ - အပိုင္း(၃) Download
၄။ ပ႒ာန္းတရားေတာ္ - အပိုင္း(၄) Download
၅။ ပ႒ာန္းတရားေတာ္ - အပိုင္း(၅) Download
၆။ ပ႒ာန္းတရားေတာ္ - အပိုင္း(၆) Download
၇။ ပ႒ာန္းတရားေတာ္ - အပိုင္း(၇) Download
၈။ ပ႒ာန္းတရားေတာ္ - အပိုင္း(၈) Download
၉။ ပ႒ာန္းတရားေတာ္ - အပိုင္း(၉) Download
၁၀။ ပ႒ာန္းတရားေတာ္ - အပိုင္း(၁၀) Download
၁၁။ ပ႒ာန္းတရားေတာ္ - အပိုင္း(၁၁) Download
၁၂။ ပ႒ာန္းတရားေတာ္ - အပိုင္း(၁၂) Download
၁၃။ ပ႒ာန္းတရားေတာ္ - အပိုင္း(၁၃) Download
၁၄။ ပ႒ာန္းတရားေတာ္ - အပိုင္း(၁၄) Download
၁၅။ ပ႒ာန္းတရားေတာ္ - အပိုင္း(၁၅) Download
၁၆။ ပ႒ာန္းတရားေတာ္ - အပိုင္း(၁၆) Download
၁၇။ ပ႒ာန္းတရားေတာ္ - အပိုင္း(၁၇) Download
၁၈။ ပ႒ာန္းတရားေတာ္ - အပိုင္း(၁၈) Download

အေခြ(၄) ၀ိပႆနာတရားေတာ္မ်ား DVD MP3

၁။ ကာယာႏုပႆနာ ရႈပြားနည္း အလုပ္ေပး Download
၂။ စိတၱာႏုပႆနာရႈပြားနည္း အလုပ္ေပး Download
၃။ ေဝဒနာႏုပႆနာရႈပြားနည္း အလုပ္ေပး Download
၄။ အဖံုးငါးသြယ္ ဖယ္ရႈဖြယ္ အလုပ္ေပး Download
၅။ ဓမၼာႏုပႆနာရႈပြားနည္း အလုပ္ေပး Download
၆။ ၂၁-၀၈-၂၄ ကုသိုလ္စစ္မွ စိတ္ခ်ရ (၁) Download
၇။ ၂၂-၀၈-၂၄ ကုသိုလ္စစ္မွ စိတ္ခ်ရ (၂) Download
၈။ ၂၃-၀၈-၂၄ ျမဳပ္ေမ်ာ ေရွာင္ၾကဥ္ဆန္လမ္းယဥ္(၁) Download
၉။ ၂၄-၀၈-၂၄ ျမဳပ္ေမ်ာ ေရွာင္ၾကဥ္ဆန္လမ္းယဥ္(၂) Download
၁၀။ ၂၅-၀၈-၂၀၀၄ ပဋိစၥသမုပၸာဒ္ စက္ရဟတ္၊ ရဟတ္သံသရာ ဉာဏ္ ႏွင့္ ျဖတ္ (၁) Download
၁၁။ ၂၆-၈-၂၄ ပဋိစၥသမုပၸာဒ္ စက္ရဟတ္၊ ရဟတ္သံသရာ ဉာဏ္ ႏွင့္ ျဖတ္ (၂) Download
၁၂။ ၂၇-၈-၂၄ အစပ္သံုးသြယ္ ဉာဏ္ႏွင့္ ပယ္ Download
၁၃။ ၂၈-၈-၂၄ ေ ၾကာက္မက္ ဖြယ္ရာ ဝဋ္သံသရာ Download
၁၄။ ၂၉-၈-၂၄ ေ ၾကာက္ဖြယ္ဝဋ္ေဘး ကင္းလြတ္ေရး Download
၁၅။ ၃-၈-၂၄ ေဇာ (၇) ႀကိမ္ Download
၁၆။ ၃၁-၈-၂၄ ကိုယ့္ကိုယ္ခ်စ္လွ်င္ ကို ျပဳျပင္ (၁) Download
၁၇။ ၁-၉-၂၄ ကိုယ့္ကိုယ္ခ်စ္လွ်င္ ကို ျပဳျပင္ (၂) Download
၁၈။ ၂-၉-၂၄ ဒိ႒ိျပဳတ္မွ နိဗၺာန္ရ Download
၁၉။ ၃-၉-၂၄ အစဥ္ မွန္လွ်င္ နိဗၺာန္ျမင္ Download
၂၀။ ပရိညာသံုးတန္ က်င့္နည္းမွန္ အလုပ္သင္ Download
၂၁။ ကိုယ္သာသနာ၌ စိတ္မနာပါေစႏွင့္ (၁) Download
၂၂။ ကိုယ္သာသနာ၌ စိတ္မနာပါေစႏွင့္ (၂) Download
၂၃။ အာသဝလက္မွ ရံုး Download
၂၄။ ေၾကာင္းက်ိဳးသိျမင္ ဒိ႒ိစင္ Download
၂၅။ ေၾကာင္းက်ိဳးသိျမင္ ဒိ႒ိစင္ Download
၂၆။ အာရံုၾကား မွ တရားရ Download
၂၇။ အဓိပတိေလးေထြ က်င့္တတ္ေစ Download
၂၈။ ဓမၼအစဥ္ လက္ငင္းဝင္ Download
၂၉။ ပ ပဥၥအလိုလိုက္ သိပ္မိုက္တဲ့သား Download
၃၀။ ဂတိၿငိမ္းမွ နိဗၺာန္ရ (၁) Download
၃၁။ ဂတိၿငိမ္းမွ နိဗၺာန္ရ (၂) Download
၃၂။ ကံျဖတ္ဉာဏ္ဝင္ နိဗၺာန္ ျမင္ Download
၃၃။ မိတ္ေကာင္းေတြ႕မွ နိဗၺာန္ရ Download
၃၄။ ပါရမီမွန္လွ်င္ နိဗၺာန္ဝင္ Download
၃၅။ ကံေပၚဉာဏ္ဆင့္ ျပဳလုပ္သင့္ (၁) Download
၃၆။ ကံေပၚဉာဏ္ဆင့္ ျပဳလုပ္သင့္ (၂) Download
၃၇။ ေလးေထြညီမွ် နိဗၺာန္ရ Download
၃၈။ ဣေျႏၵညီမွ် နိဗၺာန္ရ Download
၃၉။ ဈာနမဂၢင္နိဗၺာန္ဝင္ Download
၄၀။ ကုသိုလ္စစ္မွစိတ္ခ်ရ Download
၄၁။ ေလာကလြန္ေျမာက္ နိဗၺာန္ေရာက္ Download
၄၂။ လႈိင္းဂယက္ႏွင့္ ေလွငယ္ရွင္ Download
၄၃။ နိဗၺာန္ကိုသြား ဉာဏ္ရထား Download
၄၄။ မိတ္ေကာင္းေက်းဇူး နိဗၺာန္ကူး Download
၄၅။ သံဃာ့ဂုဏ္ရည္ ေရွ႕သို႔ခ်ီ Download
၄၆။ မဂၢင္က်င့္ျမတ္ ကံေႂကြးျဖတ္ (၁) Download
၄၇။ မဂၢင္က်င့္ျမတ္ ကံေႂကြးျဖတ္ (၂) Download
၄၈။ ကိုယ့္ကိုခ်စ္လွ်င္ ကိုယ္ျပဳျပင္ Download
၄၉။ ေဝဖန္စစ္ေဆး ဘာသာေရး (၁) Download
၅၀။ ေဝဖန္စစ္ေဆး ဘာသာေရး (၂) Download
၅၁။ သူေတာ္ေကာင္း လကၡဏာ Download
၅၂။ စကား ႏွစ္ခြန္း ဗုဒၶၫႊန္း Download
၅၃။ ေႂကြးေဟာင္း ေႂကြးသစ္ ဆပ္ဖို႔ျပင္ Download
၅၄။ အျပစ္ကင္းမွ ခ်မ္းသာရ Download
၅၅။ သာသနာအတြင္း အလွဴ နိဗၺာန္ယူ Download
၅၆။ တရားသည္သာ အားကိုးရာ Download
၅၇။ တရားသည္သာ အားကိုးရာ (၂) Download
၅၈။ ဥပသကာ ဂုဏ္ရည္ Download
၅၉။ မေကာင္းမႈေရွာင္ ေကာင္းမႈေဆာင္ Download
၆၀။ အခ်ိန္ရွိခိုက္ လံု႔လစိုက္ Download
၆၁။ ဣသာမေစၧ ေရွာင္ရွားေလ(၁) Download
၆၂။ မဂၢင္သည္သာ အားထားရာ Download
၆၃။ ဗုဒၶရည္မွန္း မဂၢင္လမ္း Download
၆၄။ ဣသာမေစၧ ေရွာင္ရွားေလ(၂) Download
၆၅။ အာသဝလက္မွ ႐ုန္းထြက္ၾက Download
၆၆။ ရပ္ျပစ္ရွစ္ေဘး ကင္းလြတ္ေရး Download
၆၇။ စိတ္ကိုႏိုင္လွ်င္ နိဗၺာန္ဝင္ Download
၆၈။ ႀကိဳက္ရာေရြးခ်ယ္ လမ္းႏွစ္သြယ္ Download
၆၉။ ဆင္ေသ က်ီးမိုက္ (၁) Download
၇၀။ ဆင္ေသ က်ီးမိုက္ (၂) Download
၇၁။ သစၥာသံုးဆင့္ မဂ္ပန္းပြင့္(၁) Download
၇၂။ သစၥာသံုးဆင့္ မဂ္ပန္းပြင့္(၂) Download
၇၃။ ေလာကဓံၾကား မွာ တရားရွာ Download
၇၄။ လႈိင္းဂယက္ ႏွင့္ ေလွငယ္ရွင္ Download
၇၅။ ဝိသုဒၶိ (၇) ပါး ရထား (၇) စင္း Download
၇၆။ လွဴမွ်ေဝလွ်င္ ဉာဏ္ ႏွင့္ ယွဥ္ Download
၇၇။ ဗုဒၶမိန္႔ၾကား ေသနည္းတရား Download
၇၈။ ပါရမီမွန္လွ်င္ နိဗၺာန္ဝင္ (၁) Download
၇၉။ ပါရမီမွန္လွ်င္ နိဗၺာန္ဝင္ (၂) Download
၈၀။ ရဲရင့္ သူတို႔ ႏွလံုးသား Download
၈၁။ ရဲရင့္ေသာႏွလံုးသားပိုင္ရွင္ Download
၈၂။ ဥပါသကာ ဂုဏ္ရည္ (၁) Download
၈၃။ ဥပါသကာ ဂုဏ္ရည္ (၂) Download
၈၄။ ဗုဒၶဘာသာ (၅) မ်ိဳး ႏွင့္ သစၥာေလးပါး (၁) -(မင္းထက္ဦး ေဟာ) Download
၈၅။ ဗုဒၶဘာသာ (၅) မ်ိဳး ႏွင့္ သစၥာေလးပါး (၂) Download
၈၆။ ဗုဒၶဘာသာ (၅) မ်ိဳး ႏွင့္ သစၥာေလးပါး (၃) Download
၈၇။ ဗုဒၶဘာသာ (၅) မ်ိဳး ႏွင့္ သစၥာေလးပါး (၄) Download
၈၈။ ဗုဒၶဘာသာ (၅) မ်ိဳး ႏွင့္ သစၥာေလးပါး (၅) Download
၈၉။ ဗုဒၶဘာသာ (၅) မ်ိဳး ႏွင့္ သစၥာေလးပါး (၆) Download
၉၀။ ဗုဒၶဘာသာ (၅) မ်ိဳး ႏွင့္ သစၥာေလးပါး (၇) Download
၉၁။ ဗုဒၶရည္မွန္း ျမတ္ပ႒ာန္း (၁) Download
၉၂။ ဗုဒၶရည္မွန္း ျမတ္ပ႒ာန္း (၂) Download
၉၃။ ဗုဒၶရည္မွန္း ျမတ္ပ႒ာန္း (၃) Download
၉၄။ ဗုဒၶရည္မွန္း ျမတ္ပ႒ာန္း (၄) Download
၉၅။ ဗုဒၶရည္မွန္း ျမတ္ပ႒ာန္း (၅) Download
၉၆။ ဗုဒၶရည္မွန္း ျမတ္ပ႒ာန္း (၆) Download
၉၇။ ဗုဒၶရည္မွန္း ျမတ္ပ႒ာန္း (၇) Download
၉၈။ ဗုဒၶရည္မွန္း ျမတ္ပ႒ာန္း (၈) Download
၉၉။ ဗုဒၶရည္မွန္း ျမတ္ပ႒ာန္း (၉) Download
၁၀၀။ ဗုဒၶရည္မွန္း ျမတ္ပ႒ာန္း (၁၀) Download
၁၀၁။ ဗုဒၶရည္မွန္း ျမတ္ပ႒ာန္း (၁၁) Download
၁၀၂။ ဗုဒၶရည္မွန္း ျမတ္ပ႒ာန္း (၁၂) Download
၁၀၃။ ဗုဒၶရည္မွန္း ျမတ္ပ႒ာန္း (၁၃) Download
၁၀၄။ ဗုဒၶရည္မွန္း ျမတ္ပ႒ာန္း (၁၄) Download
၁၀၅။ ဗုဒၶရည္မွန္း ျမတ္ပ႒ာန္း (၁၅) Download
၁၀၆။ ဗုဒၶရည္မွန္း ျမတ္ပ႒ာန္း (၁၆) Download
၁၀၇။ ဗုဒၶရည္မွန္း ျမတ္ပ႒ာန္း (၁၇) Download
၁၀၈။ ဗုဒၶရည္မွန္း ျမတ္ပ႒ာန္း (၁၈) Download
၁၀၉။ ဗုဒၶရည္မွန္း ျမတ္ပ႒ာန္း (၁၉) Download
၁၁၀။ ပဋိစၥသမုပၸာဒ္ သင္တန္း (၁) Download
၁၁၁။ ပဋိစၥသမုပၸာဒ္ သင္တန္း (၂) Download
၁၁၂။ ပဋိစၥသမုပၸာဒ္ သင္တန္း (၃) Download
၁၁၃။ ပဋိစၥသမုပၸာဒ္ သင္တန္း (၄) Download
၁၁၄။ ၂၀-၁၁-၂၀၀၆ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္သင္တန္း (၅) Download
၁၁၅။ ၂၁-၁၁-၂၀၀၆ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္သင္တန္း (၆) Download
၁၁၆။ ၂၂-၁၁-၂၀၀၆ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္သင္တန္း (၇) Download
၁၁၇။ ၂၃-၁၁-၂၀၀၆ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္သင္တန္း (၈) Download
၁၁၈။ ၂၄-၁၁-၂၀၀၆ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္သင္တန္း (၉) Download
၁၁၉။ ၂၅-၁၁-၂၀၀၆ ေသာတာပန္တည္ေၾကာင္းနည္းလမ္းေကာင္း Download
၁၂၀။ ၂၀-၁၂-၂၀၀၆ အေျခခံဝိပသာနာ႐ႈပြားနည္းအလုပ္သင္(၁) Download
၁၂၁။ ၂၁-၁၂-၂၀၀၆ အေျခခံဝိပသာနာ႐ႈပြားနည္းအလုပ္သင္(၂) Download
၁၂၂။ ၂၂-၁၂-၂၀၀၆ အေျခခံဝိပသာနာ႐ႈပြားနည္းအလုပ္သင္(၃) Download
၁၂၃။ ၂၃-၁၂-၂၀၀၆ စိတၱာႏုပႆနာရႈပြားနည္း အလုပ္သင္ (၁) Download
၁၂၄။ ၂၄-၁၂-၂၀၀၆ စိတၱာႏုပႆနာရႈပြားနည္း အလုပ္သင္ (၂) Download
၁၂၅။ ၂၅-၁၂-၂၀၀၆ စိတၱာႏုပႆနာရႈပြားနည္း အလုပ္သင္ (၃) Download
၁၂၆။ ၂၆-၁၂-၂၀၀၆ စိတၱာႏုပႆနာရႈပြားနည္း အလုပ္သင္ (၄) Download
၁၂၇။ ၁၁-၁၀-၂၀၀၆ မဂၢင္သည္သာ အားကိုးရာ Download
၁၂၈။ သံေယာဇဥ္စြန္႔မွ နိဗၺာန္ရ(၁) Download
၁၂၉။ သံေယာဇဥ္စြန္႔မွ နိဗၺာန္ရ(၂) Download
၁၃၀။ နိဗၺာန္ကိုသြား ဥာဏ္ရထား(၁) Download
၁၃၁။ ၁၆-၁၀-၂၀၀၆ နိဗၺာန္ကိုသြား ဥာဏ္ရထား(၂) Download
၁၃၂။ ၁၇-၁၀-၂၀၀၆ ကံႀကီးထိုက္မွာ ေၾကာက္စရာ Download
၁၃၃။ ၁၈-၁၁-၂၀၀၆ သာသနာမွာ အႏွစ္႐ွာ Download
၁၃၄။ ၁၂-၁၁-၂၀၀၆ အႏၱရာယ္ငါးသြယ္ေ႐ွာင္႐ွားဖြယ္ (၁) Download
၁၃၅။ ၁၃-၁၁-၂၀၀၆ အႏၱရာယ္ငါးသြယ္ေ႐ွာင္႐ွားဖြယ္ (၂) Download
၁၃၆။ ၁၄-၁၁-၂၀၀၆ ေသာတာပန္အဂၤါ (၇)ပါး တရားထီးတင္ Download
၁၃၇။ ၁၄-၁၁-၂၀၀၆ မဂၢင္က်င့္ျမတ္ ဝဋ္ေႂကြးျဖတ္ Download
၁၃၈။ ၀၇-၁၂-၂၀၀၆ ဝိပၸတၱိေဘး ကင္းလြတ္ေရး(၁) Download
၁၃၉။ ၀၈-၁၂-၂၀၀၆ ဝိပၸတၱိေဘး ကင္းလြတ္ေရး(၂) Download
၁၄၀။ ဝိသုဒၶိ(၇)ပါး ရထား(၇)စင္း Download
၁၄၁။ ပရိညာသံုးတန္ က်င့္နည္းမွန္ (၁) Download
၁၄၂။ ပရိညာသံုးတန္ က်င့္နည္းမွန္ (၂) Download
၁၄၃။ ပရိညာသံုးတန္ က်င့္နည္းမွန္ (၃) Download
၁၄၄။ ျပံဳးေသနည္းလွ ဤေလာက Download
၁၄၅။ မိတ္ေကာင္းေက်းဇူးနိဗၺာန္ကူး Download
၁၄၆။ ရပ္ျပစ္႐ွစ္ပါး Download
၁၄၇။ သီလယူၿပီး တရားထိုင္အလုပ္ေပး(၁) Download
၁၄၈။ သီလယူၿပီး တရားထိုင္အလုပ္ေပး(၂) Download
၁၄၉။ သီလယူၿပီး တရားထိုင္အလုပ္ေပး(၃) Download
၁၅၀။ သီလယူၿပီး တရားထိုင္အလုပ္ေပး(၄) Download
၁၅၁။ သီလယူၿပီး တရားထိုင္အလုပ္ေပး(၅) Download
၁၅၂။ သီလယူၿပီး တရားထိုင္အလုပ္ေပး(၆) Download
၁၅၃။ ၁၇-၀၂-၂၀၀၇ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္သင္တန္း Download
၁၅၄။ ၁၈-၀၂-၂၀၀၇ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္သင္တန္း Download
၁၅၅။ ၁၉-၀၂-၂၀၀၇ ဒုကၡေျခာက္မ်ိဳး (၁) Download
၁၅၆။ ဒုကၡေျခာက္မ်ိဳး (၂) Download
၁၅၇။ နိဗၺာန္ကိုသြား ဥာဏ္ရထား(၁) Download
၁၅၈။ နိဗၺာန္ကိုသြား ဥာဏ္ရထား(၂) Download
၁၅၉။ ဂတိၿငိမ္းမွ နိဗၺာန္ရ(၁) Download
၁၆၀။ ဂတိၿငိမ္းမွ နိဗၺာန္ရ(၂) Download
၁၆၁။ ဘာဝနာျမင္ကြင္း ဥာဏ္အလင္း(၁) Download
၁၆၂။ ဘာဝနာျမင္ကြင္း ဥာဏ္အလင္း(၂) Download
၁၆၃။ ကိုယ့္က္ိုယ္ကိုခ်စ္လ်ွင္ ကိုယ္ျပဳျပင္ Download
၁၆၄။ မီးေၾကတြင္း(ေလာင္ျပင္)မွာ ပြင့္ေသာၾကာ(၁) Download
၁၆၅။ မီးေလာင္ျပင္မွာ ပြင့္ေသာၾကာ(၂) Download
၁၆၆။ အေျခခံဝိပႆနာ႐ႈပြားနည္းအလုပ္သင္(၁) Download
၁၆၇။ အေျခခံဝိပႆနာ႐ႈပြားနည္းအလုပ္သင္(၂) Download
၁၆၈။ အေျခခံဝိပႆနာ႐ႈပြားနည္းအလုပ္သင္(၃) Download
၁၆၉။ အေျခခံဝိပႆနာ႐ႈပြားနည္းအလုပ္သင္(၄) Download
၁၇၀။ အေျခခံဝိပႆနာ႐ႈပြားနည္းအလုပ္သင္(၅) Download
၁၇၁။ ပရိညာသံုးတန္ က်င့္နည္းမွန္(၁) Download
၁၇၂။ ပရိညာသံုးတန္ က်င့္နည္းမွန္(၂) Download
၁၇၃။ ပရိညာသံုးတန္ က်င့္နည္းမွန္(၃) Download
၁၇၄။ ပရိညာသံုးတန္ က်င့္နည္းမွန္(၄) Download
၁၇၅။ စိတၱာႏုပႆနာ႐ႈပြားနည္း အလုပ္သင္(၁) Download
၁၇၆။ စိတၱာႏုပႆနာ႐ႈပြားနည္း အလုပ္သင္(၂) Download
၁၇၇။ စိတၱာႏုပႆနာ႐ႈပြားနည္း အလုပ္သင္(၃) Download
၁၇၈။ စိတၱာႏုပႆနာ႐ႈပြားနည္း အလုပ္သင္(၄) Download
၁၇၉။ စိတၱာႏုပႆနာ႐ႈပြားနည္း အလုပ္သင္(၅) Download
၁၈၀။ ေဝဖန္စစ္ေဆးဘာသာေရး(၁) Download
၁၈၁။ ေဝဖန္စစ္ေဆးဘာသာေရး(၂) Download
၁၈၂။ ေဝဖန္စစ္ေဆးဘာသာေရး(၃) Download
၁၈၃။ ေဝဖန္စစ္ေဆးဘာသာေရး(၄) Download
၁၈၄။ ေဝဖန္စစ္ေဆးဘာသာေရး(၅) Download
၁၈၅။ ကံႀကီးထိုက္မွာ ေၾကာက္စရာ Download
၁၈၆။ သမၼပၸဓာန္ေလးေထြ က်င့္တတ္ေစ(၁) Download
၁၈၇။ သမၼပၸဓာန္ေလးေထြ က်င့္တတ္ေစ(၂) Download
၁၈၈။ ျပံဳးေသနည္းလွ ဤေလာက Download
၁၈၉။ အေနေဝးေပမဲ့ နီးပါတယ္ Download
၁၉၀။ ကုသိုလ္စစ္မွ စိတ္ခ်ရ(၁) Download
၁၉၁။ ကုသိုလ္စစ္မွ စိတ္ခ်ရ(၂) Download
၁၉၂။ ေဝဖန္ျပဳပါ ကံေလးျဖာ(၁) Download
၁၉၃။ ေဝဖန္ျပဳပါ ကံေလးျဖာ(၂) Download
၁၉၄။ ေဝဖန္ျပဳပါ ကံေလးျဖာ(၃) Download
၁၉၅။ ဥပါသကာဂုဏ္ရည္ Download
၁၉၆။ က်ိဳးေပးသန္လွ ေဇာဓမၼ Download
၁၉၇။ ႀကီးပြားေၾကာင္းရာ မဂၤလာ(၁) Download
၁၉၈။ ႀကီးပြားခ်မ္းသာ မဂၤလာ(၂) Download
၁၉၉။ ပူေဇာ္မွန္မွ ခ်မ္းသာရ(၃) (ဖိုင္ပ်က္ေနပါသည္။) Download
၂၀၀။ ႀကီးပြားေၾကာင္းရာ ျမတ္မဂၤလာ(၄) Download
၂၀၁။ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ ျမန္ျမန္ျပဳ(၅) Download
၂၀၂။ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုသာ ေစာင့္ေ႐ွာက္ရာ(၆) Download
၂၀၃။ ၾကားျမင္မ်ားမွ ခ်မ္းသာရ(၇) Download
၂၀၄။ ေလးေထြသီလ ေစာင့္ထိန္းၾက(၈) Download
၂၀၅။ ဗုဒၶမိန္႔ေႁခြ စကားႏွစ္ေထြ(၉) Download
၂၀၆။ သူေတာ္ေကာင္းဓာတ္ေက်းဇူးဆပ္(၁၀) Download
၂၀၇။ ေႂကြးေဟာင္းေႂကြးသစ္ ဆပ္ဖို႔သင့္(၁၁) Download
၂၀၈။ ေႂကြးေဟာင္းေႂကြးသစ္ ဆပ္ဖို႔သင့္(၁၂) Download
၂၀၉။ ဒါန႐ွစ္ျဖာ ခြဲသိပါ(၁၃) Download
၂၁၀။ မဂၢင္က်င့္ျမတ္ ကံေႂကြးျဖတ္(၁၄) Download
၂၁၁။ စရိယသံုးေထြ က်င့္တတ္ေစ(၁၅) Download
၂၁၂။ သမၼပၸဓာန္ေလးေထြ က်င့္တတ္ေစ(၁၆) Download
၂၁၃။ သမၼပၸဓာန္ေလးေထြ က်င့္တတ္ေစ(၁၇) Download
၂၁၄။ ေမ့ေလ်ာ့ကင္းမွ ခ်မ္းသာရ(၁၈) Download
၂၁၅။ ႏွလံုးသြင္းမွားလ်ွင္ မာနဝင္(၁၉) Download
၂၁၆။ ပပဥၥအလိုလိုက္ သိပ္မိုက္တဲ့သား(၂၀) Download
၂၁၇။ ေက်းဇူးကိုဆပ္ သားေမာင္ျမတ္(၂၁) Download
၂၁၈။ သည္းခံႏိုင္မွ နိဗၺာန္ရ(၂၂) Download
၂၁၉။ ဆံုးမလြယ္သူ နိဗၺာန္ယူ(၂၃) Download
၂၂၀။ ေက်းဇူးကိုဆပ္ သားေမာင္ျမတ္(၂၄) Download
၂၂၁။ အာရံုၾကားမွ တရားရ(၂၅) Download
၂၂၂။ အျမတ္ဆံုးက်င့္စဥ္ နိဗၺာန္ဝင္(၂၆) Download
၂၂၃။ ျပံဳးေသျဖစ္မွ စိတ္ခ်ရ(၂၇) Download
၂၂၄။ လိႈင္းဂယက္ႏွင့္ ေလွငယ္႐ွင္(၂၈) Download
၂၂၅။ လိႈင္းဂယက္ႏွင့္ ေလွငယ္႐ွင္(၂၉) Download
၂၂၆။ ေသာကကင္းေဝး မဂ္ေရေအး(၃၀) Download
၂၂၇။ ျသဝါဒဓမၼေဒသနာ Download
၂၂၈။ ၀၅-၀၇-၂၀၀၇ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္သင္တန္း Download
၂၂၉။ ၀၇-၀၇-၂၀၀၇ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္သင္တန္း Download
၂၃၀။ ၀၈-၀၇-၂၀၀၇ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္သင္တန္း Download
၂၃၁။ ၀၉-၀၇-၂၀၀၇ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္သင္တန္း Download
၂၃၂။ ၁၀-၀၇-၂၀၀၇ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္သင္တန္း Download
၂၃၃။ ၁၁-၀၇-၂၀၀၇ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္သင္တန္း Download
၂၃၄။ ၁၂-၀၇-၂၀၀၇ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္သင္တန္း Download
၂၃၅။ ၁၃-၀၇-၂၀၀၇ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္သင္တန္း Download
၂၃၆။ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္သင္တန္း Download
၂၃၇။ ၀၅-၀၇-၂၀၀၇ ကာယာႏုပႆနာ႐ႈပြားနည္းအလုပ္သင္ Download
၂၃၈။ ၀၆-၀၇-၂၀၀၇ ကာယာႏုပႆနာ႐ႈပြားနည္းအလုပ္သင္ Download
၂၃၉။ ၀၇-၀၇-၂၀၀၇ ကာယာႏုပႆနာ႐ႈပြားနည္းအလုပ္သင္ Download
၂၄၀။ ၀၈-၀၇-၂၀၀၇ ကာယာႏုပႆနာ႐ႈပြားနည္းအလုပ္သင္ Download
၂၄၁။ ၀၉-၀၇-၂၀၀၇ ကာယာႏုပႆနာ႐ႈပြားနည္းအလုပ္သင္ Download
၂၄၂။ ၁၀-၀၇-၂၀၀၇ စိတၱာႏုပႆနာ႐ႈပြားနည္းအလုပ္သင္ Download
၂၄၃။ ၁၂-၀၇-၂၀၀၇ စိတၱာႏုပႆနာ႐ႈပြားနည္းအလုပ္သင္ Download
၂၄၄။ ၁၃-၀၇-၂၀၀၇ စိတၱာႏုပႆနာ႐ႈပြားနည္းအလုပ္သင္ Download
၂၄၅။ ၁၄-၀၇-၂၀၀၇ စိတၱာႏုပႆနာ႐ႈပြားနည္းအလုပ္သင္ Download
၂၄၆။ ၀၈-၀၇-၂၀၀၇ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္အ႐ႈခံအ႐ႈဥာဏ္အထူးသင္တန္း Download
၂၄၇။ ၀၉-၀၇-၂၀၀၇ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္သင္တန္း Download
၂၄၈။ ၁၀-၀၇-၂၀၀၇ အ႐ႈခံ အ႐ႈဥာဏ္ ႐ႈပြားနည္းသင္တန္း Download
၂၄၉။ ၁၄-၀၇-၂၀၀၇ က်ိဳးေပးသန္လွ ေဇာဓမၼ Download
၂၅၀။ ၁၆-၀၇-၂၀၀၇ ကံႀကီးထိုက္မွာေၾကာက္စရာ Download
၂၅၁။ အယူမွန္မွ နိဗၺာန္ရ Download
၂၅၂။ ဝိပါကေဘး ကင္းလြတ္ေရး Download
၂၅၃။ အႏၲရာယ္ ငါးသြယ္ ေရွာင္ရွားဖြယ္ Download
၂၅၄။ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ ျမန္ျမန္ျပဳ Download
၂၅၅။ မီးေလာင္ျပင္မွာ ပြင့္ေသာၾကာ Download
၂၅၆။ က်ိဳးေပးသန္လွ ေဇာဓမၼ (၁) Download
၂၅၇။ က်ိဳးေပးသန္လွ ေဇာဓမၼ (၂) Download
၂၅၈။ ရဲရင့္သူတို႔၏ ႏွလံုးသား (၁) Download
၂၅၉။ ရဲရင့္သူတို႔၏ ႏွလံုးသား (၂) Download
၂၆၀။ ပညတ္ပယ္မွ နိဗၺာန္ရ အလုပ္သင္ Download
၂၆၁။ သစၥာသံုးခိုင္ နိဗၺာန္တိုင္ Download
၂၆၂။ ဒုကၡလြန္ေျမာက္ နိဗၺာန္ေရာက္-ပဋိစၥသမုပၸာဒ္သင္တန္း (မိထၳီလာေဟာ) Download
၂၆၃။ ဒုကၡလြန္ေျမာက္ နိဗၺာန္ေရာက္-ပဋိစၥသမုပၸာဒ္ သင္တန္း (၁) Download
၂၆၄။ ဒုကၡလြန္ေျမာက္ နိဗၺာန္ေရာက္-ပဋိစၥသမုပၸာဒ္ သင္တန္း (၂) Download
၂၆၅။ ဒုကၡလြန္ေျမာက္ နိဗၺာန္ေရာက္-ပဋိစၥသမုပၸာဒ္ သင္တန္း (၃) Download
၂၆၆။ ပဋိစၥ သမုပၸာဒ္ သင္တန္း Download
၂၆၇။ အစပ္သံုးသြယ္ ဉာဏ္ ႏွင့္ ပယ္-ပဋိစၥသမုပၸာဒ္ သင္တန္း Download
၂၆၈။ ဝဋ္ေဘးလြန္ေျမာက္ နိဗၺာန္ေရာက္ -ပဋိစၥသမုပၸာဒ္ သင္တန္း Download
၂၆၉။ ကာလလြန္ေျမာက္ နိဗၺာန္ေရာက္-ပဋိစၥသမုပၸာဒ္ သင္တန္း Download
၂၇၀။ ပဋိစၥသမုပၸာဒ္ သင္တန္း Download
၂၇၁။ ပဋိစၥသမုပၸာဒ္ သင္တန္း Download
၂၇၂။ ဗုဒၶဘာသာ ငါးမ်ိဳး ႏွင့္ သစၥာေလးပါး တရားေတာ္ (၁) Download
၂၇၃။ ဗုဒၶဘာသာ ငါးမ်ိဳး ႏွင့္ သစၥာေလးပါး တရားေတာ္ (၂) Download
၂၇၄။ ဗုဒၶဘာသာ ငါးမ်ိဳး ႏွင့္ သစၥာေလးပါး တရားေတာ္ (၃) Download
၂၇၅။ ဗုဒၶဘာသာ ငါးမ်ိဳး ႏွင့္ သစၥာေလးပါး တရားေတာ္ (၄) Download
၂၇၆။ ဗုဒၶဘာသာ ငါးမ်ိဳး ႏွင့္ သစၥာေလးပါး တရားေတာ္ (၅) Download
၂၇၇။ ဒုကၡသစၥာ အနက္ (၄) ခ်က္ မွ – ပီဠနေ႒ာ ခြဲ ျခားသိပါဉာဏ္ ႏွစ္ ျဖာ (၁) Download
၂၇၈။ ဒုကၡသစၥာ အနက္ (၄) ခ်က္ မွ – ပီဠနေ႒ာ ခြဲ ျခားသိပါဉာဏ္ ႏွစ္ ျဖာ (၂) Download
၂၇၉။ ဒုကၡသစၥာ အနက္ (၄) ခ်က္ မွ – ပီဠနေ႒ာ ခြဲ ျခားသိပါဉာဏ္ ႏွစ္ ျဖာ (၃) Download
၂၈၀။ ဒုကၡသစၥာ အနက္ (၄) ခ်က္ မွ – သခၤတေ႒ာ (၁) Download
၂၈၁။ ဒုကၡသစၥာအနက္(၄)ခ်က္မွ-သခၤတေ႒ာ(၂) Download
၂၈၂။ ဒုကၡသစၥာအနက္(၄)ခ်က္မွ-သႏၱာပေ႒ာ(၁) Download
၂၈၃။ ဒုကၡသစၥာအနက္(၄)ခ်က္မွ-သႏၱာပေ႒ာ(၂) Download
၂၈၄။ ဒုကၡသစၥာအနက္(၄)ခ်က္မွ-ဝိပရိဏာမေ႒ာ Download
၂၈၅။ သမုဒယသစၥာအနက္(၄)ခ်က္မွ-အာယူဟနေ႒ာ(၁) Download
၂၈၆။ သမုဒယသစၥာအနက္(၄)ခ်က္မွ-နိဒါနေ႒ာ(၁) Download
၂၈၇။ သမုဒယသစၥာအနက္(၄)ခ်က္မွ-နိဒါနေ႒ာ(၂) Download
၂၈၈။ သမုဒယသစၥာအနက္(၄)ခ်က္မွ-သံေယာဂေ႒ာ Download
၂၈၉။ သမုဒယသစၥာအနက္(၄)ခ်က္မွ-ပလိေဗာဓေ႒ာ(၁) Download
၂၉၀။ သမုဒယသစၥာအနက္(၄)ခ်က္မွ-ပလိေဗာဓေ႒ာ(၂) Download
၂၉၁။ နိေရာဓသစၥာအနက္(၄)ခ်က္မွ-နိႆရနေ႒ာ(၁) Download
၂၉၂။ နိေရာဓသစၥာအနက္(၄)ခ်က္မွ-နိသာရနေ႒ာ(၂) Download
၂၉၃။ နိေရာဓသစၥာအနက္(၄)ခ်က္မွ-ဝိေဝကေ႒ာ(၁) Download
၂၉၄။ နိေရာဓသစၥာအနက္(၄)ခ်က္မွ-ဝိေဝကေ႒ာ(၂) Download
၂၉၅။ နိေရာဓသစၥာအနက္(၄)ခ်က္မွ-အမတေ႒ာ Download
၂၉၆။ နိေရာဓသစၥာအနက္(၄)ခ်က္မွ-အသခၤတေ႒ာ Download
၂၉၇။ မဂၢသစၥာအနက္(၄)ခ်က္မွ-နိယ်ာနေ႒ာ(၁) Download
၂၉၈။ မဂၢသစၥာအနက္(၄)ခ်က္မွ-နိယ်ာနေ႒ာ(၂) Download
၂၉၉။ မဂၢသစၥာအနက္(၄)ခ်က္မွ-ေဟတြေ႒ာ(၁) Download
၃၀၀။ မဂၢသစၥာအနက္(၄)ခ်က္မွ-ေဟတြေ႒ာ(၂) Download
၃၀၁။ မဂၢသစၥာအနက္(၄)ခ်က္မွ-ေဟတြေ႒ာ(၃) Download
၃၀၂။ မဂၢသစၥာအနက္(၄)ခ်က္မွ-ဒႆနေ႒ာ(၁) Download
၃၀၃။ မဂၢသစၥာအနက္(၄)ခ်က္မွ-ဒႆနေ႒ာ(၂) Download
၃၀၄။ မဂၢသစၥာအနက္(၄)ခ်က္မွ-အဓိပေတယ်ေ႒ာ(၁) Download
၃၀၅။ မဂၢသစၥာအနက္(၄)ခ်က္မွ-အဓိပေတယ်ေ႒ာ(၂) Download
၃၀၆။ ပရမ္းပတာေဘး ကင္းလြတ္ေရး (ဖိုင္စစ္ရန္) Download
၃၀၇။ အႏၱရာယ္ငါးသြယ္ေ႐ွာင္႐ွားဖြယ္(၁) Download
၃၀၈။ အႏၱရာယ္ငါးသြယ္ေ႐ွာင္႐ွားဖြယ္(၂) Download
၃၀၉။ ကံႀကီးထိုက္မွာ ေၾကာက္စရာ Download
၃၁၀။ အခ်ိန္႐ွိခိုက္ လံု႔လစိုက္(၂) Download
၃၁၁။ အျမတ္ဆံုးရတနာ ေတြ႔ေအာင္႐ွာ Download
၃၁၂။ အေျခခံဝိပႆနာ႐ႈပြားနည္း အလုပ္သင္(၁)(ျသစေၾတးလ်ေဟာ) Download
၃၁၃။ အေျခခံဝိပႆနာ႐ႈပြားနည္း အလုပ္သင္(၂) Download
၃၁၄။ အေျခခံဝိပႆနာ႐ႈပြားနည္း အလုပ္သင္(၃) Download
၃၁၅။ အေျခခံဝိပႆနာ႐ႈပြားနည္း အလုပ္သင္(၄) Download
၃၁၆။ အေျခခံဝိပႆနာ႐ႈပြားနည္း အလုပ္သင္(၅) Download
၃၁၇။ အေျခခံဝိပႆနာ႐ႈပြားနည္း အလုပ္သင္(၆) Download
၃၁၈။ အေျခခံဝိပႆနာ႐ႈပြားနည္း အလုပ္သင္(၇) Download
၃၁၉။ ျပံဳးေသနည္းလွ ဤေလာက(၁) Download
၃၂၀။ ျပံဳးေသနည္းလွ ဤေလာက(၂) Download
၃၂၁။ ျပံဳးေသျဖစ္မွ စိတ္ခ်ရ Download
၃၂၂။ဝိသုဒၶိ(၇)ပါး ရထား(၇)စင္းဥပမာျပဝိပႆနာအလုပ္စဥ္(၁) Download
၃၂၃။ဝိသုဒၶိ(၇)ပါး ရထား(၇)စင္းဥပမာျပဝိပႆနာအလုပ္စဥ္(၂) Download
၃၂၄။ ဝိသုဒၶိ(၇)ပါး ရထား(၇)စင္းဥပမာျပဝိပႆနာအလုပ္စဥ္(၃) Download
၃၂၅။ ေသာတာပန္တည္ေၾကာင္း နည္းလမ္းေကာင္း Download
၃၂၆။ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္သင္တန္း(၁) Download
၃၂၇။ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္သင္တန္း(၂) Download
၃၂၈။ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္သင္တန္း(၃) Download
၃၂၉။ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္သင္တန္း(၄) Download
၃၃၀။ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္သင္တန္း(၅) Download
၃၃၁။ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္သင္တန္း(၆) Download
၃၃၂။ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္သင္တန္း(၇) Download
၃၃၃။ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္သင္တန္း(၈) Download
၃၃၄။ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္သင္တန္း(၉) Download
၃၃၅။ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္သင္တန္း(၁၀) Download
၃၃၆။ ကာယာႏုပႆနာ႐ႈပြားနည္း အလုပ္သင္(၁) Download
၃၃၇။ ကာယာႏုပႆနာ႐ႈပြားနည္း အလုပ္သင္(၂) Download
၃၃၈။ ကာယာႏုပႆနာ႐ႈပြားနည္း အလုပ္သင္(၃) Download
၃၃၉။ ကာယာႏုပႆနာ႐ႈပြားနည္း အလုပ္သင္(၄) Download
၃၄၀။ ကာယာႏုပႆနာ႐ႈပြားနည္း အလုပ္သင္(၅) Download
၃၄၁။ ကာယာႏုပႆနာ႐ႈပြားနည္း အလုပ္သင္(၆) Download
၃၄၂။ ကာယာႏုပႆနာ႐ႈပြားနည္း အလုပ္သင္(၇) Download
၃၄၃။ ဝိသုဒၶိ(၇)ပါး ရထား (၇)စင္း ဥပမာျပ ဝိပႆနာအလုပ္သင္ Download
၃၄၄။ ဝိသုဒၶိ(၇)ပါး ရထား (၇)စင္း ဥပမာျပ ဝိပႆနာအလုပ္သင္(၂) Download
၃၄၅။ ေသာတာပန္အဂၤါ (၇)ပါး တရားထီးတင္ အရိယာစစ္တမ္း Download
၃၄၆။ ၁၈-၁၁-၂၀၀၈ သီလယူ တရားထိုင္ အလုပ္ေပး Download
၃၄၇။ ၁၉-၁၁-၂၀၀၈ သီလယူ တရားထိုင္ အလုပ္ေပး Download
၃၄၈။ ၂၀-၁၁-၂၀၀၈ သီလယူ တရားထိုင္ အလုပ္ေပး Download
၃၄၉။ ၂၂-၁၁-၂၀၀၈ သီလယူ တရားထိုင္ အလုပ္ေပး Download
၃၅၀။ ၂၃-၁၁-၂၀၀၈ သီလယူ တရားထိုင္ အလုပ္ေပး Download
၃၅၁။ ၂၄-၁၁-၂၀၀၈ သီလယူ တရားထိုင္ အလုပ္ေပး Download
၃၅၂။ ၂၅-၁၁-၂၀၀၈ သီလယူ တရားထိုင္ အလုပ္ေပး Download
၃၅၃။ ၂၆-၁၁-၂၀၀၈ သီလယူ တရား ထိုင္ အလုပ္ေပး Download
၃၅၄။ ၂၇-၁၁-၂၀၀၈ သီလယူ တရားထိုင္ အလုပ္ေပး Download
၃၅၅။ ၂၈-၁၁-၂၀၀၈ သီလယူ တရားထိုင္ အလုပ္ေပး Download
၃၅၆။ သမၼပၸဓာန္ ေလးေထြ က်င့္တတ္ေစ (၁) Download
၃၅၇။ သမၼပၸဓာန္ ေလးေထြ က်င့္တတ္ေစ (၁) Download
၃၅၈။ သမၼပၸဓာန္ ေလးေထြ က်င့္တတ္ေစ (၁) Download
၃၅၉။ အျပန္လမ္း (၁) Download
၃၆၀။ အျပန္လမ္း (၂) Download
၃၆၁။ ရပ္ျပစ္ရွစ္ေဘး ကင္းလြတ္ေရး Download
၃၆၂။ နိဗၺာန္ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း သံုးခ်က္ (၁) Download
၃၆၃။ နိဗၺာန္ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း သံုးခ်က္ (၂) Download
၃၆၄။ နိဗၺာန္ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း သံုးခ်က္ (၃) Download
၃၆၅။ နိဗၺာန္ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း သံုးခ်က္ (၄) Download
၃၆၆။ နိဗၺာန္ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း သံုးခ်က္ (၅) Download
၃၆၇။ ၂၂-၀၂-၂၀၀၉ ပဋိစၥသမုပၸာဒ္ သင္တန္း တရား Download
၃၆၈။ ၂၃-၀၂-၂၀၀၉ ပဋိစၥသမုပၸာဒ္ သင္တန္း တရား Download
၃၆၉။ ၂၆-၀၂-၂၀၀၉ ပဋိစၥသမုပၸာဒ္ သင္တန္း တရား Download
၃၇၀။ ၂၇-၀၂-၂၀၀၉ ပဋိစၥသမုပၸာဒ္ သင္တန္း တရား Download
၃၇၁။ ၂၈-၀၂-၂၀၀၉ ပဋိစၥသမုပၸာဒ္ သင္တန္း တရား Download
၃၇၂။ ၀၁-၀၃-၂၀၀၉ ပဋိစၥသမုပၸာဒ္ သင္တန္း တရား Download
၃၇၃။ ၀၂-၀၃-၂၀၀၉ ပဋိစၥသမုပၸာဒ္ သင္တန္း တရား Download
၃၇၄။ ၀၃-၀၃-၂၀၀၉ ပဋိစၥသမုပၸာဒ္ သင္တန္း တရား Download
၃၇၅။ ကာယာႏုပႆနာ ရႈပြားနည္းအလုပ္သင္ (၁) Download
၃၇၆။ ကာယာႏုပႆနာ ရႈပြားနည္းအလုပ္သင္ (၂) Download
၃၇၇။ ကာယာႏုပႆနာ ရႈပြားနည္းအလုပ္သင္ (၃) Download
၃၇၈။ ကာယာႏုပႆနာ ရႈပြားနည္းအလုပ္သင္ (၄) Download
၃၇၉။ ကာယာႏုပႆနာ ရႈပြားနည္းအလုပ္သင္ (၅) Download
၃၈၀။ ကာယာႏုပႆနာ ရႈပြားနည္းအလုပ္သင္ (၆) Download
၃၈၁။ ကာယာႏုပႆနာ ရႈပြားနည္းအလုပ္သင္ (၇) Download
၃၈၂။ ကာယာႏုပႆနာ ရႈပြားနည္းအလုပ္သင္ (၈) Download
၃၈၃။ မဂ္တု (၁၀) ပါး Download
၃၈၄။ ပုဂၢိဳလ္ ေလး ျဖာ ခြဲ သိပါ (၁) Download
၃၈၅။ ပုဂၢိဳလ္ ေလး ျဖာခြဲ သိပါ (၂) Download
၃၈၆။ နိဗၺာန္ ကန္႔ကြက္ ေၾကာင္း သံုးခ်က္ (၁) Download
၃၈၇။ နိဗၺာန္ ကန္႔ကြက္ ေၾကာင္း သံုးခ်က္ (၂) Download
၃၈၈။ နိဗၺာန္ ကန္႔ကြက္ ေၾကာင္း သံုးခ်က္ (၃) Download
၃၈၉။ နိဗၺာန္ ကန္႔ကြက္ ေၾကာင္း သံုးခ်က္ (၄) Download
၃၉၀။ ဥပါသကာ ဂုက္ရည္ (၁) Download
၃၉၁။ ဥပါသကာ ဂုက္ရည္ (၂) Download
၃၉၂။ လွိဳင္းဂယက္ နဲ႔ ေလွ ငယ္ရွင္ Download
၃၉၃။ ေနေရးဆင္ျခင္ ေသေရးျပင္ (၁) Download
၃၉၄။ ေနေရးဆင္ျခင္ ေသေရးျပင္ (၂) Download
၃၉၅။ အေျခခံ ဝိပႆနာ ရႈပြား နည္း အလုပ္သင္ (၁) Download
၃၉၆။ အေျခခံ ဝိပႆနာ ရႈပြား နည္း အလုပ္သင္ (၂) Download
၃၉၇။ အေျခခံ ဝိပႆနာ ရႈပြား နည္း အလုပ္သင္ (၃) Download
၃၉၈။ အေျခခံ ဝိပႆနာ ရႈပြား နည္း အလုပ္သင္ (၄) Download
၃၉၉။ အေျခခံ ဝိပႆနာ ရႈပြား နည္း အလုပ္သင္ (၅) Download
၄၀၀။ အေျခခံ ဝိပႆနာ ရႈပြား နည္း အလုပ္သင္ (၆) Download
၄၀၁။ အေျခခံ ဝိပႆနာ ရႈပြား နည္း အလုပ္သင္ (၇) Download
၄၀၂။ အေျခခံ ဝိပႆနာ ရႈပြား နည္း အလုပ္သင္ (၈) Download
၄၀၃။ အေျခခံ ဝိပႆနာ ရႈပြား နည္း အလုပ္သင္ (၉) Download
၄၀၄။ (ၾသစေတးလ် ေဟာ) အေျခခံ ဝိပႆနာ ရႈပြား နည္း အလုပ္သင္ (၁) Download
၄၀၅။ (ၾသစေတးလ် ေဟာ) အေျခခံ ဝိပႆနာ ရႈပြား နည္း အလုပ္သင္ (၂) Download
၄၀၆။ (ၾသစေတးလ် ေဟာ) အေျခခံ ဝိပႆနာ ရႈပြား နည္း အလုပ္သင္ (၃) Download
၄၀၇။ (ၾသစေတးလ် ေဟာ) အေျခခံ ဝိပႆနာ ရႈပြား နည္း အလုပ္သင္ (၄) Download
၄၀၈။ (ၾသစေတးလ် ေဟာ) အေျခခံ ဝိပႆနာ ရႈပြား နည္း အလုပ္သင္ (၅) Download
၄၀၉။ (ၾသစေတးလ် ေဟာ) အေျခခံ ဝိပႆနာ ရႈပြား နည္း အလုပ္သင္ (၆) Download
၄၁၀။ (ၾသစေတးလ် ေဟာ) အေျခခံ ဝိပႆနာ ရႈပြား နည္း အလုပ္သင္ (၇) Download
၄၁၁။ (ၾသစေတးလ် ေဟာ) အေျခခံ ဝိပႆနာ ရႈပြား နည္း အလုပ္သင္ (၈) Download
၄၁၂။ (ၾသစေတးလ် ေဟာ) အေျခခံ ဝိပႆနာ ရႈပြား နည္း အလုပ္သင္ (၉) Download
၄၁၃။ (ၾသစေတးလ် ေဟာ) အေျခခံ ဝိပႆနာ ရႈပြား နည္း အလုပ္သင္ (၁၀) Download
၄၁၄။ သတိပ႒ာန္စံု ရႈမွတ္ပံု (၁) Download
၄၁၅။ သတိပ႒ာန္စံု ရႈမွတ္ပံု (၂) Download
၄၁၆။ ၁၅-၀၇-၂၀၀၉ ေလာကီမဂ္ ႏွင့္ ေလာကုတၱရာမဂ္ ထူးျခားပံု Download
၄၁၇။ ၁၆-၀၇-၂၀၀၉ ေလာကီမဂ္ ႏွင့္ ေလာကုတၱရာမဂ္ ထူးျခားပံု Download
၄၁၈။ ၁၇-၀၇-၂၀၀၉ ေလာကီမဂ္ ႏွင့္ ေလာကုတၱရာမဂ္ ထူးျခားပံု Download
၄၁၉။ ၁၈-၀၇-၂၀၀၉ ေလာကီမဂ္ ႏွင့္ ေလာကုတၱရာမဂ္ ထူးျခားပံု Download
၄၂၀။ ၁၉-၀၇-၂၀၀၉ ေလာကီမဂ္ ႏွင့္ ေလာကုတၱရာမဂ္ ထူးျခားပံု Download
၄၂၁။ ၁၈-၀၇-၂၀၀၉ ပဋိစၥသမုပၸာဒ္ သင္တန္း Download
၄၂၂။ ၁၉-၀၇-၂၀၀၉ ပဋိစၥသမုပၸာဒ္ သင္တန္း Download
၄၂၃။ ၂၀-၀၇-၂၀၀၉ ပဋိစၥသမုပၸာဒ္ သင္တန္း Download
၄၂၄။ ၂၁-၀၇-၂၀၀၉ ပဋိစၥသမုပၸာဒ္ သင္တန္း Download
၄၂၅။ ၂၂-၀၇-၂၀၀၉ ပဋိစၥသမုပၸာဒ္ သင္တန္း Download
၄၂၆။ ၂၃-၀၇-၂၀၀၉ ပဋိစၥသမုပၸာဒ္ သင္တန္း Download
၄၂၇။ ၂၄-၀၇-၂၀၀၉ ပဋိစၥသမုပၸာဒ္ သင္တန္း Download
၄၂၈။ ႂကြက္ေလးမ်ိဳး ဥပမာျပ (၁) Download
၄၂၉။ ျကြက္ေလးမ်ိဳး ဥပမာျပ (၂) Download
၄၃၀။ ေဇာ (၇) ႀကိမ္ (၁) Download
၄၃၁။ ေဇာ (၇) ႀကိမ္ (၂) Download
၄၃၂။ ဝဋ္ေႂကြးလြန္ေျမာက္ နိဗၺာန္ ေရာက္ Download
၄၃၃။ ျပံဳးေသျဖစ္မွ စိတ္ခ်ရ Download
၄၃၄။ ေလ်ာက္ေသာလမ္းေတြ ေျဖာင့္ပါေစ Download
၄၃၅။ ပရမဂ္ဉာဏ္ျမင္ နိဗၺာန္ဝင္ (၁) Download
၄၃၆။ ပရမဂ္ဉာဏ္ျမင္ နိဗၺာန္ဝင္ (၂) Download
၄၃၇။ လကၡဏာ ျမင္မွ နိဗၺာန္ရ Download
၄၃၈။ ေလာက္ကီမဂ္ ႏွင့္ ေလာကုတၱရာမဂ္ ထူး ျခားပံု (၁) Download
၄၃၉။ ေလာက္ကီမဂ္ ႏွင့္ ေလာကုတၱရာမဂ္ ထူး ျခားပံု (၂) Download
၄၄၀။ ပဋိစၥသမုပၸာဒ္ သင္တန္း (၁) Download
၄၄၁။ ပဋိစၥသမုပၸာဒ္ သင္တန္း (၂) Download
၄၄၂။ ပဋိစၥသမုပၸာဒ္ သင္တန္း (၃) Download
၄၄၃။ ပဋိစၥသမုပၸာဒ္ သင္တန္း (၄) Download
၄၄၄။ ပဋိစၥသမုပၸာဒ္ သင္တန္း (၅) Download
၄၄၅။ ပဋိစၥသမုပၸာဒ္ သင္တန္း (၆) Download
၄၄၆။ ပဋိစၥသမုပၸာဒ္ သင္တန္း (၇) Download
၄၄၇။ ပဋိစၥသမုပၸာဒ္ သင္တန္း (၈) Download
၄၄၈။ ပဋိစၥသမုပၸာဒ္ သင္တန္း (၉) Download
၄၄၉။ ပဋိစၥသမုပၸာဒ္ သင္တန္း (၁၀) Download
၄၅၀။ ေလ်ာက္ေသာလမ္းေတြ ေျဖာင့္ပါေစ အလုပ္သင္ Download
၄၅၁။ ပညတ္ပယ္လွ်င္ အမွန္ျမင္ အလုပ္သင္ Download
၄၅၂။ ပရမတ္ဉာဏ္ျမင္ နိဗၺာန္ဝင္ Download
၄၅၃။ လကၡဏာျမင္မွ နိဗၺာန္ရ (၁) Download
၄၅၄။ လကၡဏာျမင္မွ နိဗၺာန္ရ (၂) Download
၄၅၅။ ေလာက္ကီမဂ္ ႏွင့္ ေလာကုတၱရာမဂ္ ထူး ျခားပံု Download
၄၅၆။ ပုဂၢိဳလ္ (၄) မ်ိဳး Download
၄၅၇။ ေယာဂီေလးမ်ိဳး က်င့္စဥ္ေလးျဖာ အလုပ္သင္ (၁) Download
၄၅၈။ ေယာဂီေလးမ်ိဳး က်င့္စဥ္ေလးျဖာ အလုပ္သင္ (၂) Download
၄၅၉။ ဝိသုဒၶိ (၇) ပါး ရထား (၇) စင္း ဥပမာျပ Download
၄၆၀။ ဗုဒၶမိန္႔ေႁခြ စကား ႏွစ္ေထြ (၁) Download
၄၆၁။ ဗုဒၶမိန္႔ေႁခြ စကား ႏွစ္ေထြ (၂) Download
၄၆၂။ ေဝဖန္ျပဳပါ ကံေလးျဖာ Download
၄၆၃။ ခြဲျခားသိပါ ကံေလးျဖာ Download
၄၆၄။ အျပန္လမ္း (၁) Download
၄၆၅။ အျပန္လမ္း (၂) Download
၄၆၆။ ကိုယ့္ကိုယ္ ကိုသာ ေစာင့္ေရွာက္ရာ Download
၄၆၇။ ေနေရးဆင္ျခင္ ေသေရးျပင္ Download
၄၆၈။ ဗုဒၶဘာသာ ႏွင့္ သရဏဂံု Download
၄၆၉။ ေဝဖန္စစ္ေဆး ဘာသာေရး (၁) Download
၄၇၀။ ေဝဖန္စစ္ေဆး ဘာသာေရး (၂) Download
၄၇၁။ ဥပါသကာ ဂုဏ္ရည္ (၁) Download
၄၇၂။ ဥပါသကာ ဂုဏ္ရည္ (၂) Download
၄၇၃။ ဥပါသကာ ဂုဏ္ရည္ (၃) Download
၄၇၄။ ကံႀကီးထိုက္မွာ ေၾကာက္စရာ Download
၄၇၅။ သရဏဂံုအႏွစ္ ဗုဒၶဘာသာအစစ္ (၁) Download
၄၇၆။ သရဏဂံုအႏွစ္ ဗုဒၶဘာသာအစစ္ (၂) Download
၄၇၇။ စရိယသံုးေထြက်င့္တတ္ေစ Download
၄၇၈။ ျမတ္ေသာအေမြ ယူတတ္ေစ Download
၄၇၉။ သံသယကင္း ဉာဏ္ျမင္ရွင္း Download
၄၈၀။ ခရီးသြား နဲ႔ ခရီးနား (၁) Download
၄၈၁။ ခရီးသြား နဲ႔ ခရီးနား (၂) Download
၄၈၂။ ခရီးသြား နဲ႔ ခရီးနား (၃) Download
၄၈၃။ ခရီးသြား နဲ႔ ခရီးနား (၄) Download
၄၈၄။ စူဠမဟာ က်င့္ႏွစ္ျဖာ အလုပ္သင္ (၁) Download
၄၈၅။ စူဠမဟာ က်င့္ႏွစ္ျဖာ အလုပ္သင္ (၂) Download
၄၈၆။ နတ္တို႔ မွာတမ္း (၁) Download
၄၈၇။ နတ္တို႔ မွာတမ္း (၂) Download
၄၈၈။ ရဲရင့္သူတိုု႔၏ ႏွလံုးသား Download
၄၈၉။ ကံႀကီးထိုက္မွာ ေၾကာက္စရာ Download
၄၉၀။ မဂၢင္က်င့္ ျမတ္ ဝဋ္ေႂကြးျဖတ္ (၁) Download
၄၉၁။ မဂၢင္က်င့္ ျမတ္ ဝဋ္ေႂကြးျဖတ္ (၂) Download
၄၉၂။ ေဇာ (၇) ႀကိမ္ Download
၄၉၃။ မီးေလာင္ျပင္မွာ ပြင့္ေသာၾကာ Download
၄၉၄။ ေနေရးဆင္ျခင္ ေသေရး ျပင္ (၁) Download
၄၉၅။ ေနေရးဆင္ျခင္ ေသေရး ျပင္ (၂) Download
၄၉၆။ အျပန္လမ္း (၁) Download
၄၉၇။ အျပန္လမ္း (၂) Download
၄၉၈။ အျပန္လမ္း (၃) Download
၄၉၉။ ကံႀကီးထိုက္မွာ ေၾကာက္စရာ Download
၅၀၀။ အေမွာင္ကိုခြင္း အလင္း ကိုေဆာင္ Download