အေခြ(၁) ဓမၼစၾကာအနက္ တရားေတာ္မ်ား

၁။ ဓမၼစၾကာအနက္တရားေတာ္-အပိုင္း(၁) Download
၂။ ဓမၼစၾကာအနက္တရားေတာ္-အပိုင္း(၂) Download
၃။ ဓမၼစၾကာအနက္တရားေတာ္-အပိုင္း(၃) Download
၄။ ဓမၼစၾကာအနက္တရားေတာ္-အပိုင္း(၄) Download
၅။ ဓမၼစၾကာအနက္တရားေတာ္-အပိုင္း(၅) Download
၆။ ဓမၼစၾကာအနက္တရားေတာ္-အပိုင္း(၆) Download
၇။ ဓမၼစၾကာအနက္တရားေတာ္-အပိုင္း(၇) Download

အေခြ(၂) ပဌာန္းေဒသနာအက်ယ္ တရားေတာ္မ်ား

၁။ ပဌာန္းေဒသနာအက်ယ္တရားေတာ္-အပိုင္း(၁) Download
၂။ ပဌာန္းေဒသနာအက်ယ္တရားေတာ္-အပိုင္း(၂) Download
၃။ ပဌာန္းေဒသနာအက်ယ္တရားေတာ္-အပိုင္း(၃) Download
၄။ ပဌာန္းေဒသနာအက်ယ္တရားေတာ္-အပိုင္း(၄) Download
၅။ ပဌာန္းေဒသနာအက်ယ္တရားေတာ္-အပိုင္း(၅) Download
၆။ ပဌာန္းေဒသနာအက်ယ္တရားေတာ္-အပိုင္း(၆) Download
၇။ ပဌာန္းေဒသနာအက်ယ္တရားေတာ္-အပိုင္း(၇) Download
၈။ ပဌာန္းေဒသနာအက်ယ္တရားေတာ္-အပိုင္း(၈) Download
၉။ ပဌာန္းေဒသနာအက်ယ္တရားေတာ္-အပိုင္း(၉) Download
၁၀။ ပဌာန္းေဒသနာအက်ယ္တရားေတာ္-အပိုင္း(၁၀) Download

အေခြ(၃) ပါရမီဆယ္ပါးအက်ယ္ တရားေတာ္မ်ား

၁။ ဒါန (ေပးလွဴျခင္း) Download
၂။ သီလ (ကိုယ္ႏႈတ္ေစာင့္ထိန္းျခင္း) Download
၃။ ေနကၡမၼ (ကိေလသာေတာမွထြက္ျခင္း) Download
၄။ ပညာ (အေၾကာင္းအက်ဳိးဆင္ျခင္သိျခင္း) Download
၅။ ၀ီရိယ (အားစိုက္ႀကိဳးစားလံု႔လရွိျခင္း) Download
၆။ ခႏၲီ (သည္းခံျခင္း) Download
၇။ သစၥာ (ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္ျခင္း) Download
၈။ အဓိ႒ာန္ (အဓိ႒ာန္တည္ေဆာက္ျခင္း) Download
၉။ ေမတၱာ (စင္ၾကယ္ေသာခ်စ္ျခင္း) Download
၁၀။ ဥေပကၡာ (လစ္လ်ဴ႐ႈျခင္း) Download
၁၁။ ပါရမီဆယ္ပါးႏွင့္မဂၢင္႐ွစ္ပါး Download

အေခြ(၄) ပဋိစသမုပၸါဒ္ အလုပ္ေပးတရားေတာ္မ်ား

၁။ တရားေတာ္-အပိုင္း(၁) Download
၂။ တရားေတာ္-အပိုင္း(၂) Download
၃။ တရားေတာ္-အပိုင္း(၃) Download
၄။ တရားေတာ္-အပိုင္း(၄) Download
၅။ တရားေတာ္-အပိုင္း(၅) Download
၆။ တရားေတာ္-အပိုင္း(၆) Download
၇။ တရားေတာ္-အပိုင္း(၇) Download
၈။ တရားေတာ္-အပိုင္း(၈) Download
၉။ တရားေတာ္-အပိုင္း(၉) Download
၁၀။ တရားေတာ္-အပိုင္း(၁၀) Download

အေခြ(၅) မဂၤလသုတ္ေတာ္အက်ယ္ တရားေတာ္မ်ား

၁။ မဂၤလသုတ္ေတာ္-အပိုင္း(၁) Download
၂။ မဂၤလသုတ္ေတာ္-အပိုင္း(၂) Download
၃။ မဂၤလသုတ္ေတာ္-အပိုင္း(၃) Download
၄။ မဂၤလသုတ္ေတာ္-အပိုင္း(၄) Download
၅။ မဂၤလသုတ္ေတာ္-အပိုင္း(၅) Download
၆။ မဂၤလသုတ္ေတာ္-အပိုင္း(၆) Download
၇။ မဂၤလသုတ္ေတာ္-အပိုင္း(၇) Download
၈။ မဂၤလသုတ္ေတာ္-အပိုင္း(၈) Download
၉။ မဂၤလသုတ္ေတာ္-အပိုင္း(၉) Download
၁၀။ မဂၤလသုတ္ေတာ္-အပိုင္း(၁၀) Download

အေခြ(၆) ကိုယ့္ပင္ကိုကိုယ္ျပင္ တရားေတာ္မ်ား (Sydney April 2012)

၁။ တရားေတာ္-အပိုင္း(၁) Download
၂။ တရားေတာ္-အပိုင္း(၂) Download
၃။ တရားေတာ္-အပိုင္း(၃) Download
၄။ တရားေတာ္-အပိုင္း(၄) Download
၅။ တရားေတာ္-အပိုင္း(၅) Download
၆။ တရားေတာ္-အပိုင္း(၆) Download
၇။ တရားေတာ္-အပိုင္း(၇) Download

အေခြ(၇) MP-3 တရားေတာ္စုစည္းမႈ

၁။ အရႈံးထဲက အျမတ္တရား Download
၂။ ဓမၼအလုပ္ ငါ့အလုပ္တရား Download
၃။ ဒုကၡႏွင့္ ဒုကၡသစၥာတရား Download
၄။ ကုသုိလ္တန္ဖိုးတရား Download
၅။ မပ်က္မစီးၾကီးပြားေရးတရား Download
၆။ သရဏဂံုသံုးပါးတရား Download
၇။ တရားနဲ႕ေမြ႕ေလ်ာ္ တရားနဲ႕ေပ်ာ္တရား Download
၈။ သိေတာ့သိတယ္ အလုပ္ေပးတရား Download
၉။ သိရမွာလား၊ က်င့္ရမွာလား Download
၁၀။ မေတြ႕ဘူးတရား Download
၁၁။ အရိယာတရားေတာ္ Download
၁၂။ အေမ့အျပံဳးတရားေတာ္ Download
၁၃။ အမွန္ျမင္မွအမွားစင္မည္တရားေတာ္ Download
၁၄။ အေကာင္းလွဴလို႕ အလွဴေကာင္းတရားေတာ္ Download
၁၅။ အကိ်ူး ေမွ်ာ္၍ နိုးေစာ္ ျခင္ ပါ သည္ Download
၁၆။ အေမးအေျဖတရားေတာ္ Download
၁၇။ အမူအရာႏွင့္ လကၡဏာတရားေတာ္ Download
၁၈။ အျမင္လြယ္လြယ္ အေတြ႕ခက္ခက္တရားေတာ္ Download
၁၉။ အႏၱရာယ္ကင္းဖို႕ တံတားခင္းစို႕ တရားေတာ္ Download
၂၀။ အေနာက္ေတြဆံုးတဲ့ ေနာက္ဆံုးတရား Download
၂၁။ အားကိုးစရာေတြ႕ပါျပီတရားေတာ္ Download
၂၂။ အတူေနေပမယ့္ အေနမတူပါတရားေတာ္ Download
၂၃။ ေအာင္ဖို႕ျမင္မွ ေအာင္ျမင္မယ္တရားေတာ္ Download
၂၄။ အပ မာဒတရားေတာ္ (၁) Download
၂၅။အပ မာဒတရားေတာ္ (၂) Download
၂၆။ အရိပ္ေနေန အခက္ခ်ိဳးခ်ိဳးတရားေတာ္ Download
၂၇။ အရြယ္ကစကားေျပာတယ္ တရားေတာ္ Download
၂၈။ ဘ၀တန္ဖိုးတရားေတာ္ Download
၂၉။ ဘယ္အခ်ိန္မွာ ဘာတိုးပြားရမလဲတရား္ေတာ္ Download
၃၀။ ဘာ၀နာအလုပ္တရား္ောတ္ Download
၃၁။ ခ်မ္းသာၾကိဳက္လူလိမၼာ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ Download
၃၂။ ခ်မ္းသာစစ္စစ္ျဖစ္ခ်င္တယ္တရားေတာ္ Download
၃၃။ ခ်မ္းသာတယ္ဆိုတာ မဆင္းရဲလို႕ပါတရားေတာ္ Download
၃၄။ ဧည့္သည္အလုပ္ေပးတရားေတာ္ Download
၃၅။ အိမ္ (၃)မ်ိဳး အသိေပးတရားေတာ္ Download
၃၆။အိေျႏၵမရွိ တရားမသိ Download
၃၇။ အိမ္ေကာင္းေကာင္းနဲ႕ေနခ်င္တယ္ Download
၃၈။ ေလွာ္ရင္းနစ္မယ္ တရားေတာ္ Download
၃၉။ မွတစ္ပါးအျခားမရွိျပီတရားေတာ္ Download
၄၀။ ထင္တစ္လံုး အသံုးမက်တရားေတာ္ Download
၄၁။ ကံျပင္ဥာဏ္ယွဥ္တရားေတာ္ Download
၄၂။ ခပ္ေအးေအးပဲေနပါ့မယ္ တရားေတာ္ Download
၄၃။ ခုေတာ့သိပါျပီတရားေတာ္ Download
၄၄။ ကိုယ့္ကိုခ်စ္ရင္ တရားေတာ္ Download
၄၅။ ကိုယ့္ေနရာကိုေန တရားေတာ္ (၁) Download
၄၆။ ကိုယ့္ေနရာကိုေန တရားေတာ္ (၂) Download
၄၇။ ကိုယ့္နာမည္နဲ႕လိုက္ေအာင္ေန Download
၄၈။ ကိုယ္ယာဥ္ကိုယ္စီး ကိုယ့္ခရီးကိုယ္သြား Download
၄၉။ ကူလဲကူ ထူလဲထူ တရားေတာ္ (၁) Download
၅၀။ ကူလဲကူ ထူလဲထူ တရားေတာ္ (၂) Download
၅၁။ ကုန္းေနေရေန ခ်မ္းသာေစတရားေတာ္ Download
၅၂။ ေက်နပ္လြန္းလွပါတယ္ တရားေတာ္ Download
၅၃။ ၾကိဳက္စရာေတြကို မၾကိဳက္လို႕ပါ Download
၅၄။ က်ဥ္းက်ဥ္းက်ပ္က်ပ္လြတ္လြတ္လပ္လပ္ Download
၅၅။ လက္ရွိဘ၀လွေစခ်င္တရားေတာ္ Download
၅၆။ လိုတိုင္းရတာ သာသနာတရားေတာ္ Download
၅၇။ လူေကာင္းဥာဏ္ေကာင္းတရားေတာ္ Download
၅၈။ မေကာင္းမွန္း သိအံပစ္လိုက္ေပါ့ Download
၅၉ မအိုမနာမေသတဲ့ေဆးတရားေတာ္ Download
၆၀။ မပူခင္ေလာင္မွန္းသိတရားေတာ္ Download
၆၁။ မရွိမွန္းသိ ရွိမွန္းသိ တရားေတာ္ Download
၆၂။ မရွိလည္းျဖစ္ ရွိလည္းျဖစ္တရားေတာ္ Download
၆၃။ မရွိမေကာင္း ရွိမေကာင္းတရားေတာ္ Download
၆၄။ မရွိမရ ရွိမရတရားေတာ္ Download
၆၅။ မရွင္းလို႕ရႈပ္တာပါတရားေတာ္ Download
၆၆။ မတားလည္းလာ တားလည္းလာ Download
၆၇။ မသိတသိတရားေတာ္ Download
၆၈။ မဂၢႏွင့္ မဂၢသစၥာတရားေတာ္ Download
၆၉။ ေမြ႕ေန႕လက္ေဆာင္တရားေတာ္ Download
၇၀။ မ်က္စိအက်င့္ ၀မ္းအခ်င့္တရားေတာ္ Download
၇၁။ ျမင္ရံုနဲ႕သိပါတယ္ တရားေတာ္ Download
၇၂။ ျမင့္သထက္ျမင့္ ျမတ္သထက္ျမတ္ Download
၇၃။ ႏုိင္ႏုိင္ ရံႈးရံႈး တရားေတာ္ Download
၇၄။ ေနတတ္ထုိင္တတ္တရားေတာ္ Download
၇၅။ ေနတတ္ထုိင္တတ္တရားေတာ္ Download
၇၆။ နိေရာဓႏွင့္ နိေရာဓသစၥာ တရားေတာ္ Download
၇၇။ နားလည္းေထာင္ပါ ေျပာလည္းေျပာပါ Download
၇၈။ ေန႕စဥ္အလုပ္ႏွင့္ ေန႕စဥ္အလုပ္ Download
၇၉။ ေနာက္က်ရင္ ေနာက္က်တာပါပဲ Download
၈၀။ ပန္းပုထုေနတာပါ တရားေတာ္ Download
၈၁။ ဘုရားဖူးရင္ တရားထူးျမင္ယတ္ Download
၈၂။ ဖံုးထားမွန္းသိရင္ ခြၾကည့္ပါ Download
၈၃။ ျဖတ္ေတာ့ျဖတ္တယ္ Download
၈၄။ ပုထုဇဥ္ႏွင့္ အရိယာ Download
၈၅။ ေျပးသူကေျပး ဆြဲသူကဆြဲ Download
၈၆။ ဆႏၵေစာသမွ် ေနာက္က်ပါတယ္ Download
၈၇။ စိတ္ခ်မ္းသာမႈကို ဘာနဲ႕မွမေရာင္းစားပါနဲ႕ Download
၈၈။ စိတ္ထားေကာင္းႏွင့္ စိတ္ေကာင္းထား Download
၈၉။ စိတ္ဆိုးသင့္လည္း မဆိုးပဲတရားေတာ္ Download
၉၀။ ရွာလဲရွာ ေပ်ာက္လည္းမေပ်ာက္ေစနဲ႕ Download
၉၁။ စဥ္းစားၾကည့္သိပါတယ္ Download
၉၂။ စုေပါငး္အလွဴရွင္ (1) Download
၉၃။ စုေပါငး္အလွဴရွင္ (2) Download
၉၄။ ဆြဲျမဳပ္ေပမယ့္ မျမဳပ္ပါ တရားေတာ္ Download
၉၅။ တစ္ခ်က္ခုတ္ ငါးခ်က္ျပတ္ တရားေတာ္ Download
၉၆။ သတိေပးတရားေတာ္ Download
၉၇။ သမုဒယႏွင့္ သမုဒယသစၥာတရားေတာ္ Download
၉၈။ တစ္သက္လံုးေနတတ္ေအာင္ တရားေတာ္ Download
၉၉။ သတိထားျပ ဘယ္ဆက္သြားမလဲတရားေတာ္ Download
၁၀၀။ ေသမထူး ေနမထူးတရားေတာ္ Download
၁၀၁။ ေတာင္ထိပ္ေရာက္မွ ေတာင္ေအာက္ကိုျမင္မယ္ Download
၁၀၂။ ေသပါေနပါ အားထုတ္ပါ တရားေတာ္ Download
၁၀၃။ ေသသင့္သူကို သတ္လိုက္ပါတရားေတာ္ Download
၁၀၄။ တရားရွိမရွိ သိႏိုင္သလားတရားေတာ္ Download
၁၀၅။ သူမပါဘယ္ဟာမွ မျပီးတရားေတာ္ Download
၁၀၆။ သူမပါလွ်င္ မေနခ်င္တရားေတာ္ Download
၁၀၇။ သူေတာ္ေကာင္းေတြ ေစာင့္ေရွာက္ေနၾကတယ္ Download
၁၀၈။ သိရွိလို႕ေတာ္ေသးတာေပါ့ တရားေတာ္ Download
၁၀၉။ သိရင္လည္းမစဥ္းစားနဲ႕ေတာ့ တရားေတာ္ Download
၁၁၀။ ၀ိပႆနာအစ ၀ိပႆနာအဆံုး တရားေတာ္ (၁) Download
၁၁၁။ ၀ိပႆနာအစ ၀ိပႆနာအဆံုး တရားေတာ္ (၂) Download
၁၁၂။ ေ၀ဒနာအလုပ္ေပးတရားေတာ္ (၁) Download
၁၁၃။ ေ၀ဒနာအလုပ္ေပးတရားေတာ္ (၂) Download
၁၁၄။ ေ၀ဒနာအလုပ္ေပးတရားေတာ္ (၃) Download
၁၁၅။ ေ၀ဒနာပစၥယာတဏွာ၊ တဏွာပစၥယာ ေ၀ဒနာ Download
၁၁၆။ ၀တဏွာပစၥယာ ေ၀ဒနာ Download
၁၁၇။ ရပိုင္ခြင့္တရားေတာ္ Download
၁၁၈။ ေရလာေျမာင္းေပးတရားေတာ္ Download
၁၁၉။ ယဥ္ေက်းလိမၼာ မဂၤလာတရားေတာ္ Download
၁၂၀။ ရုပ္နမ္မျမင္ ဘာကိုျမင္တရားေတာ္ Download
၁၂၁။ ဘ၀စာေမးပြဲေအာင္ျမင္နည္း Download
၁၂၂။ ကိုယ့္စိတ္ရွိတာသိတာပါ တရားေတာ္ Download
၁၂၃။ မွားမွားမွန္မွန္ Download
၁၂၄။ မပူခင္ေလာင္မွန္းသိ Download
၁၂၅။ ဆရာ့အေမြ Download
၁၂၆။ တန္းတန္းမတ္မတ္ Download
၁၂၇။ တရားရွိမရွိသိပါတယ္ Download
၁၂၈။သူရွိရင္ မေၾကာက္ေတာ့ဘူး Download
၁၂၉။ ေရတြက္ပိုင္းျခားမဆံုးႏုိင္ Download
၁၃၀။ ယဥ္ယဥ္ေက်းေက်း Download
၁၃၁။ အလိုလိုက္အၾကိဳက္ပါ (၁) Download
၁၃၂။ အလိုလိုက္အၾကိဳက္ပါ (၂) Download
၁၃၃။ အေ၀းမသြားအနားမေန (၁) Download
၁၃၄။ အေ၀းမသြားအနားမေန (၂) Download
၁၃၅။ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း (၁) Download
၁၃၆။ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း (၂) Download
၁၃၇။ ျမန္ျမန္ရွင္းရွင္း (၁) Download
၁၃၈။ ျမန္ျမန္ရွင္းရွင္း (၂) Download
၁၃၉။ ျငိမ္ျငိမ္ျငိမ္းျငိမ္း (၁) Download
၁၄၀။ ျငိမ္ျငိမ္ျငိမ္းျငိမ္း (၂) Download
၁၄၁။ အသိရွိေလခ်မ္းသာေလ Download
၁၄၂။ ဘယ္လိုျပင္လို႕ေနပါ့မယ္ Download
၁၄၃။ ျဗမၼာလူနတ္ပူေဇာ္အပ္သည့္ တရားေတာ္ Download
၁၄၄။ ထခါရပ္လဲ မခက္ၿပီ တရားေတာ္ Download
၁၄၅။ မကပ္ဆံုးဆံုး ျမဳပ္ျပန္ၿပီတရားေတာ္ Download