အေခြ(၁) ေဘာဇဥ္(၇)ပါး ၿမတ္တရားေတာ္မ်ား

၁။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ - အပိုင္း(၁) - ပထမပိုင္း ဒုတိယပိုင္း တတိယပိုင္း စတုတၳပိုင္း
၂။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ - အပိုင္း(၂) - ပထမပိုင္း ဒုတိယပိုင္း
၃။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ - အပိုင္း(၃) - ပထမပိုင္း ဒုတိယပိုင္း
၄။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ - အပိုင္း(၄) - ပထမပိုင္း ဒုတိယပိုင္း
၅။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ - အပိုင္း(၅) - ပထမပိုင္း ဒုတိယပိုင္း
၆။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ - အပိုင္း(၆) - ပထမပိုင္း ဒုတိယပိုင္း
၇။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ - အပိုင္း(၇) - ပထမပိုင္း ဒုတိယပိုင္း

အေခြ(၂) ၀ိပႆနာတရားစခန္းမ်ားတြင္ ေဟာၾကားခဲ့ေသာ တရားေတာ္မ်ား

၁။ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေလးပါး Download
၂။ ဘ၀ႏွင့္ရင္းရေသာဒါန Download
၃။ သံေယာဇဥ္႐ွင္းတန္း (၁) Download
၄။ သံေယာဇဥ္႐ွင္းတန္း (၂) Download
၅။ တေန႔ကုန္သြားရင္ Download
၆။ တရားက်င့္သူတစ္ေယာက္အေၾကာင္း Download
၇။ သံသရာကူးသူမ်ား Download
၈။ အက်င့္မွန္မွအသိျမန္ Download
၉။ ေ၀ဒနာ႐ႈကြက္ Download
၁၀။ တရားရႏုိင္မရႏုိင္ Download
၁၁။ ကယ္တင္႐ွင္ Download
၁၂။ နိဗၺာန္သြားတဲ့လမ္း Download
၁၃။ အပါယ္တံခါးပိတ္ေစဖို႔ Download
၁၄။ လိုရင္းတို႐ွင္း၀ိပႆနာ (၁) Download
၁၄။ လိုရင္းတို႐ွင္း၀ိပႆနာ (၂) Download
၁၅။ ကိုယ္က်င့္တရားဟာကိုယ့္ရဲ႔ကယ္တင္႐ွင္ Download
၁၆။ တရားက်င့္နည္း Download
၁၇။ တရားက်င့္သူႏွင့္မက်င့္သူ Download
၁၈။ အႏွစ္႐ွာယူရန္ Download
၁၉။ ျဖစ္ဆဲ႐ုပ္နာမ္ Download
၂၀။ ကံေၾကြးကိုဥာဏ္နဲ႔ဆပ္ Download
၂၁။ အပူေတြ႕ရင္အေအး႐ွာ Download
၂၂။ ကံ႐ွင္းျဖတ္မွနိဗၺာန္ရ Download
၂၃။ အက်ဳိးႀကီးမားေသာဒါန Download

အေခြ(၃) ၀ိပႆနာတရားေတာ္မ်ား (2009)

၁။ ေလာင္စာလည္းသိမ္း မီးလည္းျငိမ္းမွနိဗၺာန္ Download
၂။ မဂၢင္ရွစ္ေဖာ္ယာဥ္ပ်ံေတာ္ Download
၃။ တရားဘယ္လိုက်င့္မလဲ Download
၄။ ဓမၼသတၱိအစြမ္း Download
၅။ ရုပ္နာမ္ႏွစ္ေထြေစာင့္ၾကည့္ေန Download
၆။ ၀ိပႆနာႏွင့္ ေရွာင္ရန္ေဆာင္ရန္ Download
၇။ ကံေၾကြးကိုေပးေခ်ပါ Download

အေခြ(၄) ၀ိပႆနာတရားေတာ္မ်ား (2010)

၁။ ၀ိပႆနာအကိ်ဳး Download
၂။ ေအးရာေအးေႀကာင္း Download
၃။ နိဗၺာန္ကိုခႏၶာဖံုးသည္ Download
၄။ အားထုတ္ဖို႔ရန္စိတ္ရည္သန္ Download
၅။ နိဗၺာန္ျမတ္ခ်မ္းသာ Download
၆။ အျမငသံုးမိ်ဳး Download
၇။ သစၥာမသိက သံသရာရွည္သည္ Download
၈။ ရည္မွန္းခ်က္ Download
၉။ မဂ္ဥာဏ္၏အကိ်ဳးေက်းဇူး Download
၁၀။ ႏွစ္လုံးသြင္းမွန္ရန္အေရးၾကီးသည္ Download
၁၁။ သံသရာ၀ဋ္ကကြ်တ္ခ်င္ရင္ Download
၁၂။ ဓမၼအစြမ္းအံ႔မခမ္း Download
၁၃။ ေသျခင္းတရားအနီးထား Download
၁၄။ ေဒါသအမ်က္ေျဖေလ်ာ့ပါ Download
၁၅။ ဘယ္အက်ိဳးဌာတရားက်င့္သလဲ Download
၁၆။ အာရုံေျခာက္ပါးရႈပြားနည္း Download
၁၇။ မဂ္၏သဘာ၀ Download
၁၈။ လူေလးမ်ိဳး Download
၁၉။ ခ်မ္းသာ(၇)မ်ိဳး Download
၂၀။ သစၥာေလးပါးတရားေတာ္ Download
၂၁။ ျပဳႏိုင္ခဲတဲ့ဒါန Download
၂၂။ ၀ိသာခါဆုေတာ္(၈)ပါး Download
၂၃။ စီးပြားမဲ့ကဆင္းရဲရ Download
၂၄။ နတ္တမာန္(၅)ဦး Download
၂၅။ ေလာင္စာလည္းသိမ္းမီးလည္းျငိမ္း Download
၂၆။ မဂၢင္(၈)ေဖာ္ယာဥ္ပ်ံေတာ္(၁) Download
၂၇။ မဂၢင္(၈)ေဖာ္ယာဥ္ပ်ံေတာ္(၂) Download
၂၈။ တရားဘယ္လိုက်င့္ရမလဲ Download
၂၉။ ရုပ္နာမ္ႏွစ္ေထြေစာင့္ၾကည့္ေန Download
၃၀။ ၀ိပႆနာေဆာင္ရန္ေရွာင္ရန္ Download
၃၁။ ခႏၶာသံသရာႏွင့္ နိဗၺာန္ Download
၃၂။ မေျပတဲ့ရန္ျငိဳး Download
၃၃။ တရာက်င့္ဖို႔ေကာင္းတဲ့အခ်ိန္ Download
၃၄။ နိ၀ရဏတရားရႈပြားနည္း(၁) Download
၃၅။ နိ၀ရဏတရားရႈပြားနည္း(၂) Download
၃၆။ နိ၀ရဏတရားရႈပြားနည္း(၃) Download
၃၇။ နိ၀ရဏတရားရႈပြားနည္း(၄) Download
၃၈။ ဥာဏ္သံုးဆင့္ Download
၃၉။ မျပတ္ဆက္ကာ ရႈမွတ္ပါ Download
၄၀။ ၀ိရိယႏွင့္ပညာဆက္ဆက္ပံု Download
၄၁။ ေလ်ွာက္ရမဲ့လမ္း Download
၄၂။ ဘ၀၏ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္ Download
၄၃။ အသြားအျပန္ခရီး Download
၄၄။ အလင္းေရာင္ေအာက္ကလူသားမ်ား Download
၄၅။ သူထိုက္ႏွင့္သူ႔ကံ Download
၄၆။ တရားဘာေၾကာင့္က်င့္ရတာလဲ(၁) Download
၄၇။ တရားဘာေၾကာင့္က်င့္ရတာလဲ(၂) Download
၄၈။ တရားမျမင္ပုထုဇဥ္(၁) Download
၄၉။ တရားမျမင္ပုထုဇဥ္(၂) Download
၅၀။ ကံေၾကြးကိုေပးေခ်ပါ Download

အေခြ(၅) ၀ါတြင္း(၃)လ အလုပ္ေပးတရားေတာ္မ်ား

၁။ ၾကိဳးစားျပဳကာတရားရွာ Download
၂။ မရပ္မနားအျမဲရႈပြား Download
၃။ သတိတရားလက္ကိုင္ထား Download
၄။ ခႏၶာ၏သာယာဖြယ္ႏွင့္အျပစ္တရား Download
၅။ ၀ကၠလိသုတၱန္ Download
၆။ သူေတာ္ေကာင္းအလွဴ  Download
၇။ က်င့္ဆဲက်င့္ျပီးတရား Download
၈။ အျငင္းအခံုတရား Download
၉။ ေျပာင္းလဲစြန္႔ခြာျခင္းတရား(၁) Download
၁၀။ ေျပာင္းလဲစြန္႔ခြာျခင္းတရား(၂) Download
၁၁။ ေျပာင္းလဲစြန္႔ခြာျခင္းတရား(၃) Download
၁၂။ ေျပာင္းလဲစြန္႔ခြာျခင္းတရား(၄) Download
၁၃။ ေျပာင္းလဲစြန္႔ခြာျခင္းတရား(၅) Download
၁၄။ စိတ္ညစ္ေၾကးလွ်င္ Download
၁၅။ အားကိုးမီွရာတရား(၁) Download
၁၆။ အားကိုးမီွရာတရား(၂) Download
၁၇။ အားကိုးမီွရာတရား(၃) Download
၁၈။ သပၸါယတရား(၅)ပါး Download
၁၉။ တဏွာျဖစ္လာတရား(၁) Download
၂၀။ တဏွာျဖစ္လာတရား(၂) Download
၂၁။ ျမင္ယံုႀကားယံုမ်ွတရားေတာ္ Download
၂၂။ ရာဟုေလာ၀ါဒ(၁) Download
၂၃။ ရာဟုေလာ၀ါဒ(၂) Download
၂၄။ အပၸါယ္ေဘးကလြတ္လိုလ်ွင္ Download
၂၅။ တစ္ေၾကာင္းတည္းေသာလမ္း(၁) Download
၂၆။ တစ္ေၾကာင္းတည္းေသာလမ္း(၂) Download
၂၇။ ထင္းေျခာက္ပမာတရားရွာ Download
၂၈။ ၀ါဒစစ္ထိုးမရသူ Download
၂၉။ အျပစ္ကင္းေသာကံ Download
၃၀။ ေကာင္းကင္ႏွင့္တူစြာက်င့္ၾကံပါ Download

အေခြ(၆) DVD တရားေခြမ်ားစုစည္းမွု (2014)

၁။ အက်င့္မွန္အသိျမန္ Download
၂။ ေ၀ဒနာရႈပြားနည္း Download
၃။ တရားရႏိုင္ မရႏိုင္ Download
၄။ ကယ္တင္ရွင္ Download
၅။ နိဗၺာန္သြားတဲ့လမ္း Download
၆။ အပါယ္တံခါးပိတ္ Download
၇။ လိုရင္းတိုရွင္း၀ိပႆနာ – ၁ Download
၈။ လိုရင္းတိုရွင္း၀ိပႆနာ – ၂ Download
၉။ ေျမအိုးပမာဤခႏၶာ Download
၁၀။ လြတ္လမ္းကိုရွာတရားနာ Download
၁၁။ ေနႏွင့္တူစြာက်င့္ၾကပါ Download
၁၂။ ခုေရာေနာင္ပါခ်မ္းသာတဲ့အက်င့္ Download
၁၃။ တရားက်င့္တဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္အမွန္ Download
၁၄။ ပုထုစဥ္သဘာ၀ Download
၁၅။ တစ္ၾကိမ္လွဴရျမတ္ဒါန Download
၁၆။ မေမ့မေလ်ာ့ေနတဲ့သူ Download
၁၇။ ေနေရးထက္ေသေရးခက္ Download
၁၈။ အားထုတ္နည္းသင္ Download
၁၉။ တရားဘာေၾကာင့္က်င့္ရသလဲ Download
၂၀။ မာယာခရီး Download
၂၁။ အျမတ္ဆံုးတ၇ား (၆)ပါး Download
၂၂။ ဥပုသ္ဘာေၾကာင့္ေစာင့္ရတယ္ Download
၂၃။ အပါယ္တံခါးပိတ္ၾကစို႕ Download
၂၄။ တစ္ေန႕ကုန္သြားရင္ Download
၂၅။ ျပတ္သားတဲ့ဆံုးျဖတ္ခ်က္ Download
၂၆။ ဘုရားအရိပ္တရားအရိပ္ Download
၂၇။ တရားက်င့္နည္းအားထုတ္နည္း Download
၂၈။ ခႏၶာ၀န္ထမ္း Download
၂၉။ ေစာင့္ထိန္းက်င့္မွတရားရ Download
၃၀။ ဘာအေရးၾကီးဆံုးလဲ Download
၃၁။ မွားေနရင္ ျပင္လုိက္ပါ Download
၃၂။ စိတ္မနာပါေစနဲ႕ Download
၃၃။ ရွိဖို႕မလွဴသိဖို႕လွဴ Download
၃၄။ တရားက်င့္ဖို႕ေကာင္းတဲ့အခ်ိန္ Download
၃၅။ တစ္ေန႕ကုန္သြားရင္ Download
၃၆။ အက်ဥ္းခ်ဳပ္တရား (၄)ပါး Download
၃၇။ တရားက်င့္သူတစ္ေယာက္အေၾကာင္း Download
၃၈။ သံသရာကူးသူမ်ား Download
၃၉။ သံေယာဇဥ္ရွင္းတမ္း – ၁ Download
၄၀။ သံေယာဇဥ္ရွင္းတမ္း – ၂ Download
၄၁။ ဘ၀နဲ႕ရင္းရတဲ့ဒါန Download
၄၂။ ထာ၀ရကုသိုလ္ Download
၄၃။ တရားကေပးတဲ့ခ်မ္းသာ Download
၄၄။ ေတာင္ထိပ္ေပၚကရတနာ Download
၄၅။ ေပါင္းစုတူယွဥ္နိဗၺာန္၀င္ Download
၄၆။ ငါတစ္ေယာက္တည္းမဟုတ္ Download
၄၇။ ကိုယ့္အမွားသိျမင္ကိုယ္ျပဳျပင္ Download
၄၈။ ဘ၀စစ္တမ္း Download
၄၉။ ျဖဴစင္ေသာစိတ္ထား Download
၅၀။ အေဖာ္မဲ့ခရီးသည္ Download
၅၁။ သတိသေမၼာဇၨ်င္ Download
၅၂။ ဓမၼ၀ိစယသေမၼဇၨ်င္ Download
၅၃။ ၀ီရိယသေမၼဇၨ်င္ Download
၅၄။ ပီတိသေမၼဇၨ်င္ Download
၅၅။ ပႆဒိၶသေမၼဇၨ်င္ Download
၅၆။ သမာဓိသေမၼဇၨ်င္ Download
၅၇။ ဥေပကၡာသေမၼဇၨ်င္ Download
၅၈။ တရားဘယ္လိုက်င့္ရမလဲ Download
၅၉။ ျမတ္ဗုဒၶ၏အယူ၀ါဒ Download
၆၀။ တရားေဆးကိုေသာက္သံုးပါ Download
၆၁။ တရားက်င့္ဖို႕ေကာင္းတဲ့အခ်ိန္ Download
၆၂။ ၀ဋ္ကၽြတ္ရာအမ်န္ျမတ္နိဗၺာန္ Download
၆၃။ အ၀ိဇၨာမွ၀ိဇၨာသို႕ Download
၆၄။ ခ်မ္းသာေပ်ာ္ရႊင္စာေနလိုလွ်င္ Download
၆၅။ ခႏၶာထဲကေျမြဆိုးေလးေကာင္ – ၁ Download
၆၆။ ခႏၶာထဲကေျမြဆိုးေလးေကာင္ – ၂ Download
၆၇။ ခႏၶာထဲကေျမြဆိုးေလးေကာင္ – ၃ Download
၆၈။ ခႏၶာထဲကေျမြဆိုးေလးေကာင္ – ၄ Download
၆၉။ သီတင္းကၽြတ္တိုင္းမ်က္ရည္၀ိုင္း Download
၇၀။ ကိုယ္ေလွ်ာက္ေနတဲ့လမ္း Download
၇၁။ ေလာကဓံကိုသည္းခံပါ Download
၇၂။ ဒုကၡအရိယသစၥာ Download
၇၃။ ထမင္းေလးတစ္လုပ္ Download
၇၄။ ကံစီမံရာ Download
၇၅။ ကိုယ့္ရဲ႕ကယ္တင္ရွင္ Download
၇၆။ တရားက်င့္နည္းအားထုတ္နည္း Download
၇၇။ တရားက်င့္သူႏွင့္မက်င့္သူ Download
၇၈။ အႏွစ္ရွာယူျမတ္ေသာသူ Download
၇၉။ ျဖစ္ဆဲရုပ္နာမ္ရႈပြားရန္ Download
၈၀။ ကံေၾကြးကိုဥာဏ္ႏွင့္ဆပ္ Download
၈၁။ အပူေတြ႕ရင္အေအးရွာ Download
၈၂။ ကံရွင္းျပတ္မွနိဗၺာန္ရ Download
၈၃။ အက်ိဳးၾကီးမားေသာဒါန Download
၈၄။ လိုအပ္ခ်က္ကိုျဖည့္ေပးပါ Download
၈၅။ ဗုဒၶ၀ါဒအေျခခံသေဘာတရား Download
၈၆။ အျမတ္ဆံုး (၄)ပါး Download
၈၇။ တရားမရျခင္းအေၾကာင္းရင္း – ၁ Download
၈၈။ တရားမရျခင္းအေၾကာင္းရင္း – ၂ Download
၈၉။ ဘာ၀နာစြမ္းအား Download
၉၀။ ဥဂၢသူၾကြယ္၏အံ့ဖြယ္ (၈)ပါး Download
၉၁။ ေလာင္ေနတဲ့မီး Download
၉၂။ တစ္ဆင့္ထက္တစ္ဆင့္ျမင့္ထက္ျမင့္ Download
၉၃။ အ၀ိဇၨာကင္းစင္နိဗၺာန္၀င္ Download
၉၄။ အံ့ဖြယ္ (၇)ျဖာ နႏၵမာတာ Download
၉၅။ ပရိတ္ၾကီး ၁၁သုတ္ Download
၉၆။ ဗာဓိရာဇကုမာရသုတၱန္ – ၁ Download
၉၇။ ဗာဓိရာဇကုမာရသုတၱန္ – ၂ Download
၉၈။ ဗာဓိရာဇကုမာရသုတၱန္ – ၃ Download
၉၉။ ဗာဓိရာဇကုမာရသုတၱန္ – ၄ Download
၁၀၀။ ၾကိဳးစားက်င့္ကာတရားရွာ – ၁ Download
၁၀၁။ ၾကိဳးစားက်င့္ကာတရားရွာ – ၂ Download
၁၀၂။ ၾကိဳးစားက်င့္ကာတရားရွာ – ၃ Download
၁၀၃။ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ – ၁ Download
၁၀၄။ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ – ၂ Download
၁၀၅။ နတ္ေတြအားက်တဲ့ဘ၀ Download
၁၀၆။ သာသနာကိုခ်စ္ျမတ္ႏိုးသူ Download
၁၀၇။ မွားမွန္းသိရင္ အမွန္ျပင္ Download
၁၀၈။ ျမတ္ဗုဒၶကိုၾကည္ညိဳျခင္း Download
၁၀၉။ ဆန္႕က်င္ဘက္ႏွစ္ခု Download
၁၁၀။ အေမး။အေျဖး Download