အေခြ(၁) ပဋိစသမုပၸါဒ္အေျခခံ(၁၀)ရက္ တရားစခန္း (၂၇-၀၁-၂၀၀၈)

၁။ အနာထပိဏ္သူေဌးၾကီးဥပမာျပဓမၼ ႏွင္ ့အေမြေပးနည္း Download
၂။ မဂၢင္လမ္းေလၽွာက္ နိဗၺာန္ေရာက္ Download
၃။ အေသျပင္ဆင္ၾကပါ Download
၄။ ဒိဠိသတ္ဖို့အေရးႀကီးဆံုးတရားေတာ္ Download
၅။ ေသျခင္း၏တရားခံအ၀ိဇၨာ Download
၆။ သံသရာတြဲလာတဲ့ ခႏၶာျမဲေအာင္ၾကည္စမ္းပါ Download
၇။ ပထမေဇာအက်ိဳးေပးပံု Download
၈။ နိဗၺာန္ကိုသြား ဥာဏ္(၅)ပါး Download
၉။ ဥာဏ္(၅)ပါး ႏွင့္ ဒိဠိျဖဳတ္ Download
၁၀။ သမုဒယေၾကာင့္ဒုကၡျဖစ္ အ၀ိုင္းေျပးသံသရာ Download
၁၁။ ငါလုပ္သမၽွ ငါျဖဳတ္မွ သုခရမည္ Download
၁၂။ အရင္းအခ်ာၿမင္ကဆင္းရဲရ သူစိမ္းျမင္မွခ်မ္းသာရ Download
၁၃။ ကမၻာကေမၻ အမိုက္အကန္းေပ်ာက္ Download
၁၄။ အနိစၥ၀ိညဏ္ သိေစခ်င္ Download
၁၅။ ခႏၶာပဋိစသမုပၸါဒ္ လည္ပုံျဖတ္ပုံ Download
၁၆။ ပဋိစသမုပၸါဒ္ျဖတ္မွဒုကၡျပတ္မည္ Download
၁၇။ နိဗၺာန္၀င္ရန္ က်င့္စဥ္မွန္ႏွစ္ပါး တြဲခြဲရွင္း Download
၁၈။ ဥာဏ္ခ်ိန္ခြင္ ႏွင့္ ဓမၼာဒါသ Download
၁၉။ နိဗၺာန္သို့သြား ဥာဏ္ရထား Download

အေခြ(၂) ၀ိပႆနာအလုပ္ေပး တရားေတာ္မ်ား

၁။ ဆြမ္းအဟာရသံုးေဆာင္စဥ္ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ Download
၂။ ကာယာႏုပႆနာသတိပဌာန္ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ Download
၃။ တရားထိုင္စဥ္ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ Download
၄။ စႀကၤန္သတိပဌာန္ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ Download
၅။ အိပ္ရာ၀င္ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ Download

အေခြ(၃) သႀကၤန္အႀကိဳ(၇)ရက္ တရားစခန္း (၀၁-၀၄-၂၀၀၈)

၁။ ႐ွိခိုးဦးခ်နည္းသင္တရားေတာ္ Download
၂။ မခံသာတာအမွန္ေတြ႔မွ သစၥာေတြ႔မည္ Download
၃။ ခႏၶာအစဥ္ေၾကာင္းက်ဳိးဆက္သိမွ တရားသိမည္ Download
၄။ နိဗၺာန္ျမင္ရန္ တရားအမွန္ Download
၅။ ယခုျဖစ္လွ်င္ယခုသိ တရားမွန္ေအာင္ၾကည့္ Download
၆။ တရားရရန္ အေၾကာင္းတရားငါးပါး Download
၇။ အ၀ိဇၨာႏွင့္လွမ္းခဲ့ေသာ ေျခလွမ္းမ်ား Download
၈။ မိဘေမတၱာ ဥပမာျပ Download
၉။ ျပဳ၊ ေျပာ၊ ၾကံ၊ ေကာင္း ခ်မ္းသာၾကာင္း Download