အေခြ(၁) ဓမၼသဘင္မ်ားတြင္ ေဟာၾကားေသာ တရားေတာ္မ်ား

၁။ မိဘေမတၱာ သားလိမၼာ တရားေတာ္ Download
၂။ ဘဲေက်ာင္းသမား တရားေတာ္ Download
၃။ ပဌာန္းေဒသနာေတာ္ Download
၄။ ပရိတ္ႀကီး (၁၁) သုတ္ Download
၅။ အေပ်ာ္ဆုံးေန႕(၁) Download
၆။ အေပ်ာ္ဆုံးေန႕(၂) Download
၇။ ဘယ္အေမြ အျမတ္ဆုံးလဲ (၁) Download
၈။ ဘယ္အေမြ အျမတ္ဆုံးလဲ (၂) Download
၉။ အခ်စ္ဆုံးမို႕ မမုန္းေစခ်င္ (၁) Download
၁၀။ အခ်စ္ဆုံးမို႕ မမုန္းေစခ်င္ (၂) Download
၁၁။ အေမမ်ားအတြက္ တရားတပုဒ္ (၁) Download
၁၂။ အေမမ်ားအတြက္ တရားတပုဒ္ (၂) Download
၁၃။ ခ်စ္ေၾကာင္းသက္ေသ မွာတမ္းေႁခြ (၁) Download
၁၄။ ခ်စ္ေၾကာင္းသက္ေသ မွာတမ္းေႁခြ (၂) Download
၁၅။ ခ်စ္ေၾကာင္းသက္ေသ မွာတမ္းေႁခြ (၃) Download
၁၆။ ကုသိုလ္အလုပ္ ေနာက္မဆုတ္နဲ႕(၁) Download
၁၇။ ကုသိုလ္အလုပ္ ေနာက္မဆုတ္နဲ႕(၂) Download
၁၈။ ကမာၻေက်ာ္ လူလိမ္ႀကီးမ်ား (၁) Download
၁၉။ ကမာၻေက်ာ္ လူလိမ္ႀကီးမ်ား (၂) Download
၂၀။ ဤမွန္ကန္ေသာသစၥာ စကားေၾကာင့္ (၁) Download
၂၁။ ဤမွန္ကန္ေသာသစၥာ စကားေၾကာင့္ (၂) Download
၂၂။ ပန္းပန္မွ လွမယ္ (၁) Download
၂၃။ ပန္းပန္မွ လွမယ္ (၂) Download
၂၄။ ဒုကၡကို မုန္းၾကပါ (၁) Download
၂၅။ ဒုကၡကို မုန္းၾကပါ (၂) Download
၂၆။ အသက္ေပး၍ ကိုးကြယ္သူ (၁) Download
၂၇။ အသက္ေပး၍ ကိုးကြယ္သူ (၂) Download