အေခြ(၁) သစၥာေလးပါး ၀ိပႆနာတရားေတာ္မ်ား

၁။ ေက်းဇူးရွင္ျမတ္ ေကူးဇူးဆပ္ Download
၂။ အလင္းရွိရာသြားၾကပါ Download
၃။ သာသနာၾကံဳခိုက္ ၾကိဳးစားလိုက္ Download
၄။ အေသကင္းရာ သြားၾကပါ Download
၅။ သံေယာဇဥ္ျပတ္မွ ဒုကၡရပ္ Download
၆။ ေလးျဖာၾသဃ ေက်ာ္လႊားၾက Download
၇။ အာသ၀ပယ္မွ ခ်မ္းသာရ Download
၈။ အစြဲျပဳတ္မွ နိဗၺာန္ရ Download
၉။ ဥာဏ္စဥ္စိပ္ျဖာ ခြဲသိပါ Download
၁၀။ အႏုႆယစင္မွ နိဗၺာန္ရ Download