အေခြ(၁) ခႏၶာဥာဏ္ေရာက္၀ိပႆနာတရားေတာ္မ်ား

၁။ သီလေပးၾသ၀ါဒေပး တရားေတာ္ Download
၂။ ၀ိပႆနာေရွ့အလုပ္ ဒိ႒ိျဖဳတ္ Download
၃။ စိတ္ကိုရြံမုန္း ဒုကၡဆံုး Download
၄။ ဆုေတာင္းမရနိဗၺာန Download
၅။ ပမာလိပ္အသြင္ ရႈဥာဏ္၀င္ Download
၆။ ။ လကၡဏာဥာဏ္၀င္ နိဗၺာန္၀င္ Download
၇။ ။ ပစၥဳပၸန္တည့္တည့္ ရႈဥာဏ္လွည့္ Download
၈။ ။ အႏၱရာယ္ကင္းေျပာက္ နိဗၺာန္ေရာက္ Download
၉။ ။ အနတၱဥာဏ္ေပါက္ နိဗၺာန္ေရာက္ Download
၁၀။ ။ ေလးျဖာသစၥာ ဆံုညီရာ Download
၁၁။ ဘုရားအၾကိဳက္ပူေဇာ္ပါ Download