အေခြ(၁) သစၥာေလးပါး ၀ိပႆနာတရားေတာ္မ်ား

၁။ အခ်ိန္ႏွင့္ဥာဏ္လွည့္ပါ Download
၂။ အေႀကာင္းႏွင့္အက်ိဳး Download
၃။ ၀ိပႆနာအလုပ္ေပးတရား Download
၄။ ဘ၀ေအာင္ျမင္ေရးနည္းလမ္း Download
၅။ ခ်မ္းသာျခင္းငါးမ်ိဳး Download
၆။ ဒုကၡ၏လက္သည္ Download
၇။ ခႏၵာျဖစ္စဥ္ Download
၈။ ဥပေစၥဒဒိဌိျဖဳတ္ခန္း Download
၉။ ၾသဃေလးျဖာသံသရာ Download
၁၀။ ပဋိစသမုပၸါဒ္အထားအသို Download
၁၁။ ပဋိစသမုပၸါဒ္ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ Download
၁၂။ ျပံဳးေသမဲ့ေသ Download
၁၃။ တရားနာနည္း Download
၁၄။ သပၸဴရိသဒါန Download
၁၅။ သစၥာႏွစ္ခု Download
၁၆။ ေ၀ဒနာရႈနည္း Download
၁၇။ ေ၀ယ်ာ၀စၥအဆံုးအမ Download