ဓမၼာစရိယ (၁၀)ဘြဲ႕၊
ပါဠိပါရဂူ (၃)ဘြဲ႕၊ ဝိဒူ(၅)ဘြဲ႕၊
မဟာဝိဒူ(၅)ဘြဲ႕ႏွင့္ အျခားအစိုးရ တိပိဋကဆုိင္ရာ ဘြဲ႕မ်ား အပါအဝင္ ဘြဲ႕တံဆိပ္ေပါင္း (၄၇)ဘြဲ႕ရ

မုံရြာၿမိဳ႕ သဒၶမၼေဇာတက သုေဗာဓါရုံေက်ာင္းတိုက္၊
ဒြါဒသမ တိပိဋကဓရ၊ တိပိဋကေကာဝိဒ၊ တိပိဋက ဓရ ဓမၼဘ႑ာဂါရိက

အေခြ(၁) ဓမၼသဘင္မ်ားတြင္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ တရားေတာ္မ်ား

၁။ တရားနာၾကရေအာင္တရားေတာ္ Download
၂။ ပညာပါရမီတရားေတာ္ Download
၃။ ႏိုးၾကားေနသူတရားေတာ္ (စစ္ကိုင္း) Download
၄။ အရဟံဂုဏ္ေတာ္တရားေတာ္ (ေညာင္ဦး) Download
၅။ ဆြမ္းကပ္ၾကရေအာင္တရားေတာ္ Download
၆။ ဥပနိႆယပစၥည္းတရားေတာ္ Download
၇။ ႐ံႈးျမတ္စာရင္း အစဥ္႐ွင္းတရားေတာ္ Download
၈။ တိုေတာင္းလွသည့္ လူ႕အသက္တရားေတာ္ Download
၉။ လူခ်မ္းသာႏွင့္လူဆင္းရဲတရားေတာ္ (မႏၱေလး) Download
၁၀။ ေတာင္မင္းေဟမဝါတရားေတာ္ Download
၁၁။ ကာလဒါနသုတၲန္တရားေတာ္ Download
၁၂။ မ်က္ေမွာက္ တမလြန္ ၾကီးပြားခ်မ္းသာေရး Download
၁၃။ ျပာဋိဟာႏွင့္သာသနာတရားေတာ္ Download
၁၄။ ျမင္းၿပိဳင္ပြဲတရားေတာ္ Download
၁၅။ ဥပုသ္ေစာင့္ၾကရေအာင္တရားေတာ္ Download
၁၆။ ဗုဒၶအလိုေတာ္က် ႀကီးပြားတိုးတက္ျခင္း Download
၁၇။ ယက္ကန္းသည္မေလးတရားေတာ္ Download
၁၈။ ကံဆိုသည္မွာတရားေတာ္ Download
၁၉။ လူခ်မ္းသာႏွင့္လူဆင္းရဲတရားေတာ္ (ရန္ကုန္) Download
၂၀။ သပၸဳရိသဒါနသုတၲန္တရားေတာ္ Download
၂၁။ ႏိုးၾကားေနသူတရားေတာ္ Download
၂၂။ အကၡဏသုတၲန္တရားေတာ္ Download
၂၃။ ပ်က္စီးျခင္း ႏွင့္ ျပည့္စံုျခင္းတရားေတာ္ Download
၂၄။ ဆင္ေျပာင္ႀကီးပမာတရားေတာ္ Download
၂၅။ အနီး နဲ႔ အေဝးတရားေတာ္ Download
၂၆။ အရဟံဂုဏ္ေတာ္ တရားေတာ္ (စစ္ကိုင္း) Download
၂၇။ ျမတ္ဗုဒၶတို႔အဆံုးအမ(၃)မ်ိဳးတရားေတာ္ Download
၂၈။ သူေတာ္ေကာင္းတို႔အမွတ္အသားတရားေတာ္-၁ Download
၂၉။ သူေတာ္ေကာင္းတို႔အမွတ္အသားတရားေတာ္-၂ Download
၃၀။ ဝနေရာပသုတၲန္တရားေတာ္ Download
၃၁။ ေဗာဓိသတၲဓမၼတာတရားေတာ္ Download
၃၂။ မွန္ကန္ေသာႀကိဳးစားအားထုတ္မွဳ(၄)မ်ိဳး Download
၃၃။ သင္ဘယ္လိုလူလဲတရားေတာ္ Download
၃၄။ သုခေလးပါးတရားေတာ္ Download
၃၅။ အခ်က္(၅)သြယ္ဆင္ျခင္ဖြယ္တရားေတာ္ Download
၃၆။ အသက္ငယ္ငယ္ အစြယ္ထက္ထက္တရားေတာ္ Download
၃၇။ ဘဝေနဝင္ခ်ိန္ေကာင္းေစဖို႔တရားေတာ္ Download
၃၈။ မိဖုရားမလႅိကာတရားေတာ္ Download
၃၉။ မိဖုရားႀကီးမလႅိကာတရားေတာ္ Download
၄၀။ ျမင့္ျမတ္အလွဴတရားေတာ္ Download
၄၁။ ဥဂၢသူျကြယ္တရားေတာ္ Download
၄၂။ ဝတ္ရြတ္စဥ္ အစ Download
၄၃။ ပ႒ာန္း ဝတ္ရြတ္စဥ္ Download
၄၄။ ဓမၼစၾကာ ဝတ္ရြတ္စဥ္ Download
၄၅။ အနတၲလကၡဏာသုတ္ ဝတ္ရြတ္စဥ္ Download
၄၆။ မဟာသမယသုတ္ ဝတ္ရြတ္စဥ္ Download
၄၇။ ဝတ္ရြတ္စဥ္ အဆုံး Download