လူ႔ဘ၀ရယ္လို႔ရလာျပီဆိုရင္ ေယဘုယ်အားျဖင္႔ အေရးကိစၥ ငါးပါးနဲ႔ မလြဲမေသြ ပတ္သက္ရပါမယ္။ လူ႔တာ၀န္အေရးငါးပါး လို႔ဆိုရင္မမွားပါဘူး။က်န္းမာေရး၊စီးပြားေရး၊အိမ္ေထာင္ေရး ၊လူမွဳေရးနဲ႔ ပညာေရးတို႔ပါပဲ။

က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္တဲ႔ လူတစ္ေယာက္ျဖစ္ဖို႔အတြက္ ပါဏာတိပါတသိကၡာပုဒ္ လံုျခံဳရပါတယ္။ပါဏတိပါတ သမားေတြဟာ ျဖစ္ေလရာဘ၀တိုင္း အနာေရာဂါမ်ားျပီး က်န္းမာေရးညံ႕ဖ်င္းတတ္ပါတယ္။

စီးပြားေရးျပည္႔စံုတဲ႔သူတစ္ေယာက္ျဖစ္ဖို႔အတြက္ အဒိႏၷာဒါနသိကၡာပုဒ္လံုျခံဳရပါတယ္။ အဒိႏၷဒါနသမားေတြဟာ ျဖစ္ေလရာဘ၀တိုင္း ပစၥည္းဥစၥာခ်ိဳ႕တဲ႔ျပီး စီးပြားေရးနိမ္႔က်တတ္ပါတယ္။

အိမ္ေထာင္ေရးသာယာတဲ႔ လူတစ္ေယာက္ျဖစ္ဖို႔အတြက္ ကာေမသုမိစာၦစာရသ္ိကၡာပုဒ္ လံုျခံဳရပါတယ္။ကာေမသုမိစာၦစာရ သမားေတြဟာ ျဖစ္ေလရာဘ၀တိုင္း ျပႆနာရွဳတ္ေထြးျပီး အိမ္ေထာင္ေရးကံ ဆိုးတတ္ပါတယ္။

လူမွဳေရးအဆင္ေျပတဲ႔လူတစ္ေယာက္ျဖစ္ဖို႔အတြက္ မုသာ၀ါဒသိကၡာပုဒ္ လံုျခံဳရပါတယ္။မုသာ၀ါဒသမားေတြဟာ ျဖစ္ေလရာဘ၀တိုင္း လူအယံုအၾကည္ ကင္းမဲ႔ျပီး လူမွုဆက္ဆံေရးလြဲေခ်ာ္တတ္ပါတယ္။

ပညာေရးျမင္႔မားတဲ႔ လူတစ္ေယာက္ျဖစ္ဖို႔အတြက္ သုရာေမရယသိကၡာပုဒ္ လံုျခံဳရပါတယ္။သုရာေမရယသမားေတြဟာ ျဖစ္ေလရာဘ၀တိုင္း အသိဥာဏ္ထံုထိုင္းျပီး ပညာေရးေအာက္တန္းက်တတ္ပါတယ္။

လူ႔တာ၀န္အေရးငါးပါးလံုးမွာ ေအာက္က်ေနာက္က်မျဖစ္ပဲ အထက္တန္းက်က် ၊ အဆင္႔အတန္းျမင္႔ျမင္႔ျဖစ္ေနဖို႔အတြက္ ငါးပါးသီလ သိကၡာပုဒ္ ၅ ခုကို အျဖဴစင္ဆံုး ၊ အသန္႔ရွင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းေစာင္႔ေရွာက္သင္႔ပါတယ္။

လူရယ္လို႔ျဖစ္လာတိုင္း ဘ၀ေကာင္းတစ္ခုရျပီလို႔ မဆိုနိုင္ေသးပါဘူး။ ငါးပါးသီလ ေဖာက္ဖ်က္မွဳရဲ႕ အက်ိဳးဆက္ေတြနဲ႔ ထုဆစ္ထားတဲ႔ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ ဘ၀ဟာ ဘ၀ေကာင္းမဟုတ္ေသးပါဘူး။ငါးပါးသီလ လံုျခံဳမွဳရဲ႕ အက်ိဳးဆက္ေတြနဲ႔ ထံုမႊမ္းလႊမ္းျခံဳေနတဲ႔ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ ဘ၀ကိုသာ အဖိုးတန္ဘ၀ေကာင္းလို႔ဆိုနိုင္ပါတယ္။

လူတစ္ေယာက္ငါးပါးသီလေတြလံုခဲ႔တယ္ မလံုခဲ႔ဘူးဆိုတာကို သူ႕ရဲ႕အက်ိဳးေပးကိုၾကည္႔ျခင္းအားျဖင္႔ သိနိုင္ပါတယ္။

ပါဏာတိပါတသိကၡာပုဒ္ မလံုျခံဳတဲ႔သူ ၊သူတပါးအသက္ကိုသတ္ျဖတ္တဲ႔သူဟာ ျဖစ္ေလရာဘ၀တိုင္း မ်က္စိ၊နား၊နွာ ၊ အဂၤါ၊ေျခလက္ ခ်ိဳ႕ယြင္းတတ္ပါတယ္။ ရုပ္ဆင္းသြင္ျပင္ စိုစိုျပည္ျပည္ မရိွပဲ မြဲျပာေျခာက္ညိွဳးေနတတ္ပါတယ္။
အင္အားခ်ိဳ႕ယြင္းျပီး အားနည္းေနတတ္ပါတယ္။လ်င္ျမန္ဖ်တ္လတ္ျခင္းကင္းေ၀းျပီး တံု႔ေနွး တံု႔ေနွးျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။ေဘးရန္တစ္စံုတစ္ခုေပၚေပါက္လာရင္ အလြန္အမင္း ေၾကာက္ရြံ႕ထိတ္လန္႔ေနတတ္ပါတယ္။
သူတစ္ပါးရဲ႕ အသတ္အျဖတ္ခံရတတ္သလို ကိုယ္႔ဘာသာကိုယ္ အဆိပ္ေသာက္ ၊ ေသေၾကာင္းၾကံစည္ျပီးလည္း ေသရတတ္ပါတယ္။ အနာေရာဂါ မ်ားတတ္ပါတယ္၊ အေျခြအရံပ်က္စီးတတ္ပါတယ္။ အသက္တိုတတ္ပါတယ္။

အဒိႏၷဒါနသိကၡာပုဒ္မလံုျခံဳတဲ႔သူ ၊ ပိုင္ရွင္မေပးပဲ သူတစ္ပါးပစၥည္းကို မတရားယူတဲ႔သူဟာ ျဖစ္ေလရာ ဘ၀တိုင္း ပစၥည္း ဥစၥာမြဲတတ္ပါတယ္။ လူဆင္းရဲျဖစ္တတ္ပါတယ္။အငတ္ငတ္ အျပတ္ျပတ္ ေနရတတ္ပါတယ္။ အလိုရိွတာမရပဲ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။
လုပ္ငန္းမကၽြမ္းက်င္ျခင္း ၊ သူတစ္ပါးလိမ္လည္ျခင္း စတဲ႔ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင္႔ စီးပြားဥစၥာပ်က္စီးတတ္ပါတယ္။ ေရ၊ မီး၊ သူခိုး ၊ အေမြခံသားသမီးဆိုး၊ မင္းဆိုးဆိုတဲ႔ ရန္သူမ်ိဳး ၅ပါးရဲ႕ ေနွာက္ယွက္ဖ်က္ဆီးမွဳေၾကာင္႔ ပိုင္ဆိုင္သမ်ွ စည္းစိမ္ဥစၥာေတြ လက္လႊတ္ဆံုးရံွဳးရတတ္ပါတယ္။

ကာေမသုမိစာၦစာရပုဒ္ မလံုျခံဳတဲ႔သူ ၊ မိမိကာမပိုင္မဟုတ္သူနဲ႔ ေဖာက္ျပန္က်ဳးလြန္သူဟာ ျဖစ္ေလရာ ဘ၀တိုင္းမွာ မလိုမုန္းထားသူေပါမ်ားတတ္ပါတယ္။ရန္သူလဲမ်ားတတ္ပါတယ္။လာဘ္လာဘရွားပါ တိတ္ဆိတ္တတ္ပါတယ္။ ခ်မ္းသာမွဳ ကင္းဆိတ္တတ္ပါတယ္။
မိန္းမျဖစ္ရတတ္ပါတယ္။မိန္းမမဟုတ္ ၊ ေယာက်ၤားမဟုတ္ ပ႑ဳပ္ ( မိန္းမလ်ာ ၊ ေယာက်္ားလ်ာ) ျဖစ္ရတတ္ပါတယ္။ ေယာက်ၤားျဖစ္ျပန္ရင္လဲ တည္ျငိမ္ရင္႔က်က္ ျမင္႔ျမတ္တဲ႔ ေယာက်ာၤးေကာင္းတစ္ေယာက္မျဖစ္နိုင္ပါပဲ ၊ မိန္းမတစ္ေယာက္လို ဟိုစပ္စပ္ ဒီစပ္စပ္နဲ႔ သူတစ္ပါးအေပၚ မေကာင္းျမင္ ျပစ္တင္ေ၀ဖန္တတ္လြန္းတဲ႔ အထင္ၾကီးစရာလံုး၀မေကာင္းတဲ႔ ယုတ္ညံ႕တဲ႔ အမ်ိဳးသား တစ္ေယာက္ပဲ ျဖစ္ရတတ္ပါတယ္။
မ်က္နွာပ်က္ျပီးေတာ႔ အရွက္ကြဲရတတ္ပါတယ္။ရုပ္ဆင္းအဂၤါ လကၡဏာ တို႔ခ်ိဳ႕ယြင္းေသးသိမ္တတ္ပါတယ္။ စိုးရိမ္ေၾကာင္႔ၾကမွဳအားၾကီး တတ္ပါတယ္။ကိုယ္ခ်စ္တဲ႔သူေတြနဲ႔ ခြဲခြါေကြကြင္းရတတ္ပါတယ္။

မုသာ၀ါဒသိကၡာပုဒ္ မလံုျခံဳတဲ႔သူ ၊ မဟုတ္မမွန္တဲ႔စကားကို လိမ္ညာလွည္႔ပတ္ ေျပာဆိုတတ္တဲ႔သူဟာ ျဖစ္ေလရာဘ၀တိုင္း စကားပီပီသသ မေျပာတတ္တဲ႔သူျဖစ္ရပါတယ္။သြားေတြမညီမညြတ္ရိွတတ္ပါတယ္။ခံတြင္း ပါးစပ္ပုတ္ညွီတတ္ပါတယ္။
ကိုယ္အသားအေရ စိုစိုဖတ္ဖတ္မရိွပဲ ေျခာက္ကပ္ပူရိွန္ေနတတ္ပါတယ္။ပံုဟန္သြင္ျပင္ မလွပပဲ ဆိုး
၀ါးေဖာက္ျပန္ခ်ိဳ႕ယြင္းေနတတ္ပါတယ္။
သူတစ္ပါးအေပၚ ၾသဇာမေရာက္ ၊ အာဏာမတည္ျဖစ္တတ္ပါတယ္။နွဳတ္ခမ္းေထာ္၊လ်ွာၾကမ္းျပီး အေျပာအဆို သရမ္းတတ္ပါတယ္။ စိတ္တည္ျငိမ္မွဳ လံုး၀မရိွပဲ လ်ွပ္ေပၚေလာ္လီျပီး အထင္ၾကီးစရာေကာင္းနိုင္တဲ႔ လူတစ္ေယာက္ ဘယ္ေတာ႔မွ ျဖစ္လာနိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။

သုရာေမရယသိကၡာပုဒ္ မလံုျခံဳတဲ႔သူ ၊ေသရည္ေသရက္ ေသာက္စားတဲ႔သူဟာ ျဖစ္ေလရာဘ၀တိုင္း အေရးအခြင္႔ သင္႔မသင္႔ကို နားမလည္တတ္ ၊မသိတတ္ပါဘူး။ပ်င္းရိတတ္ပါတယ္။ အရူးအနွမ္းျဖစ္တတ္ပါတယ္။
သူတစ္ပါးျပဳဖူးတဲ႔ ေက်းဇူးေတြကို မသိတတ္၊ မဆပ္တတ္ေတာ႔ပါဘူး။ဟိရိၾသတၱပၸ လို႔ေခၚတဲ႔ အရွက္ အေၾကာက္ကင္းတတ္ပါတယ္။ ဘယ္အကုသိုလ္ကိုမွ မေရွာင္ပဲ မေကာင္းမွဳ အကုသိုလ္ေတြအားလံုးကို အလြယ္တကူျပဳမိတတ္ပါတယ္။

ငါးပါးသီလနဲ႔ပတ္သက္တဲ႔ ေဆာင္ပုဒ္ကေလးငါးခုကို နွဳတ္တက္အလြတ္ရေအာင္က်က္ထားနိုင္ၾကရင္ အလြန္ေကာင္းပါတယ္။

ပါဏာတိပါတ္ ၊သူ႔သက္သတ္က
ခ်ိဳ႕တတ္အဂၤါ ၊ မြဲျပာရုပ္သြင္
အားအင္ခ်ိဳ႕ယြင္း ၊လ်င္ျခင္းလဲေ၀း
ေဘးကိုေၾကာက္တတ္ ၊ အသတ္ခံရာ
အနာမ်ားလ်ွက္ ၊ေျခြရံပ်က္၍
အသက္တိုလ် ၊ ျပစ္မ်ားစြာ႔သည္
ေရွာင္က အျပန္အက်ိဳးတည္း။

အဒိႏၷဒါ ၊ ခိုးမိပါမူ
ဥစၥာနည္းမြဲ ၊ ဆင္းရဲငတ္ဘိ
လိုရိွမရ ၊ ေဘာဂပ်က္စီး
ေရမီးသူခိုး ၊ ေမြခံဆိုးနွင္႔
မင္းဆိုးအျပား ၊ ရန္မ်ိဳးငါးေၾကာင္႔
ပ်က္ျပားဥစၥာ ၊ ျပစ္မ်ားစြာသည္
ေရွာင္ခါ အျပန္အက်ိဳးတည္း။

မိစာၦစာရ ၊ က်ဴးလြန္ကလည္း
မုန္းၾကသူမ်ား ၊ရန္သူပြား၍
ရွားပါးလာဘ္တိတ္ ၊ ခ်မ္းသာဆိတ္၏
ဣတၳိပ႑ဳက္ ၊မ်ိဳးရုပ္ခါခါ
မ်က္နွာမလွ ၊ အရွက္ရလ်ွက္
လကၡဏဣေျႏၵ ၊ယြင္းေသြခ်ိဳ႕သိမ္
စိုးရိမ္မ်ားစြာ ၊ ခ်စ္သူကြာသည္
ေရွာင္ခါ အျပန္အက်ိဳးတည္း။

မုသားစကား ၊ ေျပာဆိုျငားမူ
စကားမပီ ၊ သြားမညီတည္း
ပုတ္ညွီပါးစပ္ ၊ ေျခာက္ကပ္ကိုယ္ေရ
ဣေျႏၵေနာက္ ၊ ပံုယြင္းေဖာက္၏
မေရာက္ၾသဇာ ၊ နွဳတ္လ်ွာၾကမ္းေထာ္
လ်ွပ္ေပၚေလာ္လီ ၊ စိတ္မတည္သည္
ေရွာင္ျပီအျပန္အက်ိဳးတည္း။

ေသရည္ေသာက္လင္႔ ၊သင္႔မသင္႔၌
ေရးခြင္႔မသိ ၊ ပ်င္းရိေမ႕ရူး
ေက်းဇူးမဆပ္ ၊ဟိေရာတၱပ္ကင္း
ခမင္းမ်ားထို ၊ အကုသိုလ္ကို
မျငိဳလြယ္ရာ ၊ျပဳက်င္႔ရာသည္
ေရွာင္ခါအျပန္အက်ိဳးတည္း။

ငါးပါးသီလနဲ႔ ပါတ္သက္တဲ႔ ဒီေဆာင္ပုဒ္ ငါးခုကို နွဳတ္တက္အလြတ္ရေအာင္က်က္ထားပါ။ေဆာင္ပုဒ္မွာပါတဲ႔ အက်ိဳးအျပစ္ေတြကို တစ္ခုခ်င္း စဥ္းစားဆင္ျခင္ပါ။ငါးပါးသီလ မလံုျခံဳျခင္းရဲ႕ အက်ိဳးဆက္ေတြနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ထားတဲ႔ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ဘ၀ဟာ လူျဖစ္ရက်ိဳးမနပ္တဲ႔ဘ၀မ်ိဳးျဖစ္လို႔ အဲဒီလိုလူ႔ဘ၀မ်ိဳး မေရာက္ရေလေအာင္ ငါးပါးသီလကို ခါး၀တ္ပုဆိုးလို ျမဲျမံေအာင္ ထိန္းသိမ္းေစာင္႔ ေရွာက္နိုင္ၾကပါေစ။

--------------------------------------------------------

" ေခါင္းေပၚကဆံပင္လို အေလးအနက္ထားရမယ္
ခါးေပၚက လံုခ်ည္လို ကိုယ္နဲ႔မကြာ ျမဲရမယ္ "

ေတာ္သလင္းလျပည့္ေန႔ဟာ ဂရုဓမၼ အခါေတာ္ေန႔ ျဖစ္ပါတယ္ ။ ဂရုဓမၼဆိုတာ . . . ငါးပါးသီလကို ေျပာတာပါ ၊
ဗုဒၶဘာသာဝင္ေတြရဲ႕ အေျခခံအက်ဆံုး က်င့္စဥ္ျဖစ္တဲ႔ ငါးပါးသီလကို ဂရုဓမၼ  လို႔ ေခၚပါတယ္ ၊

တရားနာပရိတ္သတ္မ်ား " ဝိပႆနာ  ၊ ဝိပႆနာ   နဲ႔ တြင္တြင္ႀကီးသံုးျပီး လူၾကားသူၾကားထဲ အာေပါင္အာရင္းသန္သန္ ဆရာႀကီး လုပ္နိုင္ရံုနဲ႔ ေက်နပ္မေနၾကနဲ႔ေနာ္ . . . ။

ငါးပါးသီလကို အေလးအနက္မထားဘဲ ပစ္ပယ္ျပီး ဝိပႆနာ   စကားနဲ႔သာ လူတြင္က်ယ္ လုပ္ေနရင္ . . .

ေအာက္ပိုင္း ကိုယ္တံုးလံုးနဲ႔ အေပၚက တိုက္ပံုအက်ီၤ ဝတ္ထားသလို ျဖစ္ေနမယ္ ၊ လံုးဝ ၾကည့္မေကာင္းဘူးေနာ္ ၊
---------------------------------------------------

ဂရုဓမၼလို႔ ဘာေၾကာင့္ ေခၚသလဲ ? ဆိုေတာ့ . . .
အထူးအေလးအျမတ္ထားျပီး က်င့္ရမယ့္ တရားမို႔လို႔  ၊
မိမိတို႔ရဲ႕ ေခါင္းေပၚမွာ ရွိတဲ႔ဆံပင္လို အထူးအေလးအျမတ္ ထားျပီး က်င့္ရမယ့္တရားမို႔လို႔ ဂရုဓမၼ လို႔ ေခၚတာပါ ၊

ေမြးလာကတည္းက မိမိေခါင္းေပၚမွာရွိတဲ႔ ဆံပင္ကို ေသတဲ႔အထိ မခ်ဘဲနဲ႔ ဦးထိပ္မွာ ရြက္ထားသလို ၊ ဦးထိပ္မွာ အၿမဲတင္ထားသလို . . . .
ငါးပါးသီလ ဆိုတဲ႔ ကိုယ္က်င့္တရားကိုလည္းပဲ မိမိရဲ႕ ကိုယ္ေပၚ ၊ ႏႈတ္ေပၚ ၊ ဦးထိပ္ေပၚမွာ အျမဲတမ္း ရြက္ထား ၊ တင္ထား ၊ ကပ္ေဆာင္ထားရမယ္ ။

ေခါင္းေပၚကဆံပင္လို အေလးအျမတ္ထားျပီး က်င့္သံုးရမွာမို႔  ငါးပါးသီလကို ဂရုဓမၼလို႔ ေခၚပါတယ္ ၊
-----------------------------------------------

ေနာက္တနည္းအားျဖင့္လည္း ငါးပါးသီလကို နိစၥသီလ လို႔ ေခၚတယ္ ။

နိစၥ ဆိုတာ ျမဲတာ ၊
နိစၥသီလ ဆိုတာ အျမဲတမ္းက်င့္ရမယ့္ ကိုယ္က်င့္တရား ၊
ငါးပါးသီလဆိုတာ လူတိုင္းအျမဲတမ္းက်င့္ရမယ့္ ကိုယ္က်င့္တရား ျဖစ္တယ္ ။

ခါးဝတ္ပုဆိုးလို ခါးဝတ္လံုခ်ည္လို ျမဲရမယ့္ တရားမို႔လို႔ နိစၥသီလ လို႔ ေခၚပါတယ္ ။

မိမိတို႔ခါးမွာ ဝတ္ထားတဲ႔ အဝတ္ဟာ ရွက္ေၾကာက္တတ္တဲ႔ အရြယ္ကစလို႔ ေသဆံုးခ်ိန္ထိ ခ်ြတ္တယ္လို႔ မရွိ ၊ အျမဲ ဝတ္ထားရသလို . . .

ငါးပါးသီလ ဆိုတဲ႔ ကိုယ္က်င့္တရားကိုလည္း မိမိတို႔ အသက္ခႏၶာျမဲေနသ၍ ဘယ္ေတာ့မွ မခ်ြတ္ဘဲ ရုပ္ခႏၶာအစဥ္မွာ အျမဲ ကိန္းဝပ္ေနေအာင္ ႀကိဳးစားသင့္လို႔ . . . နိစၥသီလ လို႔ ေခၚပါတယ္။
------------------------------------------------------

သီလ  ဆိုတာ သူ႔ရဲ႕တိုက္ရိုက္ထြက္တဲ႔ အဓိပါယ္က အေလ့ ပါ ။ အေလ့အထကို သီလ လို႔ ေခၚတာ ။

လူမ်ိဳးတိုင္း ၊ ဘာသာဝင္တိုင္း ၊ သက္ရွိလူသားရယ္လို႔ ျဖစ္လာရင္ ၊ လူမွန္ရင္ က်င့္ရမယ့္တရား မို႔လို႔ သီလ လို႔ ေခၚတာပါ ။

သီလ ဆိုေတာ အေလ့ ။
ေခါင္းေပၚက ဆံပင္လို ရာသက္ပန္ အေလးအျမတ္ ထားသင့္လို႔ ဂရုဓမၼ ၊
ခါးဝတ္လံုခ်ည္ လို ထာဝရ ၿမဲၿမံသင့္လို႔ နိစၥ ။
အားလံုးေပါင္းလိုက္ေတာ့ ဂရုဓမၼနိစၥသီလ  ။
ဒါေၾကာင့္မို႔ ငါးပါးသီလကို ဂရုဓမၼနိစၥသီလ လို႔ ေခၚပါတယ္ ။

ေတာ္သလင္းလျပည့္ေန႔ကို ဂရုဓမၼနိစၥသီလ ေန႔လို႔ ေခၚပါတယ္ ။ လိုရင္းတိုရွင္းနဲ႔ဆို ဂရုဓမၼအခါေတာ္ေန႔ လို႔ေခၚပါတယ္ ၊
------------------------------------------------------

ဂရုဓမၼအခါေတာ္ေန႔ကို တနည္းအားျဖင့္ ကုရုဓမၼ အခါေတာ္ေန႔ လို႔လဲ ေခၚတယ္ ၊

ကုရုဆိုတာ . . ကရုတိုင္းသားေတြ ။
ဓမၼ ဆိုတာ . . က်င့္သံုးတဲ႔ တရား ။
ကုရုဓမၼ ဆိုတာ . . ကုရုတိုင္းသားေတြ က်င့္သံုးတဲ႔ တရား ။

ျမတ္စြာဘုရားအေလာင္းေတာ္ ကုရုတိုင္းမွာ အုပ္ခ်ဳပ္မင္းလုပ္ စဥ္က မင္းက်င့္တရားဆယ္ပါးႏွင့္အညီ အုပ္ခ်ဳပ္တဲ႔အျပင္ ငါးပါးသီလ ကိုလည္း အထူးစင္ၾကယ္ေအာင္ ေစာင့္ထိန္း က်င့္သံုးတယ္ ။

ကုရုမင္းတစ္ဦးတည္းသာမကဘူး ၊ ကုရုတိုင္းသူ တိုင္းသား အားလံုး က်င့္သံုးၾကတဲ႔ တရားမို႔လို႔ ငါးပါးသီလကို ကုရုဓမၼ လို႔ ေခၚတာ ။

က်င့္သံုးၾကျပန္ေတာ့လည္း ေပါ့ေပါ့ေလ်ာ့ေလ်ာ့ က်င့္သံုးၾကတာ မဟုတ္ဘူး ။ ေလးေလးနက္နက္ အထြတ္အျမတ္ ထားျပီး က်င့္သံုးၾကပါတယ္။
--------------------------------------------------

တစ္ခါေတာ့ ကုရုတိုင္းရဲ႕ အိမ္နီးခ်င္းတိုင္းျပည္ ျဖစ္တဲ႔ ကာလိဂၤတိုင္းမွာ အႀကီးအက်ယ္ မိုးေခါင္ေတာ့ . . .

ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးကုန္ၾကတယ္၊ အစာအာဟာရ ခ်ိဳ႕တဲ႔တဲ႔အတြက္ ေရာဂါမ်ိဳးစံု နွိပ္စက္မႈဒဏ္ ခံရလို႔ တိုင္းတပါးကို ဒုကၡသည္ အျဖစ္နဲ႔ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ၾကရတယ္ ။

ဗဟုသုတ ရွိတဲ႔အမတ္ႀကီးေတြရဲ႕ အႀကံေပးခ်က္အရ မိုးရြာေအာင္ ဆိုျပီး အလွဴေပး ၊ သီလေဆာက္တည္ ၊ က်က္သေရ တိုက္ခန္းမွာ ေျမဇာျမက္ ခင္းအိပ္ျပီး ဓာတ္ရိုက္ဓာတ္ဆင္ ယၾတာ ေခ်ေပမယ့္ မိုးက မရြာပါဘူး ၊

အေဆာင္လက္ဖြဲ႔ကို အထင္ႀကီးတဲ႔အမတ္ေတြက . .
ကုရုတိုင္း မိုးေကာင္းတာ မဂၤလာဆင္ေတာ္ေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္ ဆိုျပီး ကုရုမင္းရဲ႕ မဂၤလာဆက္ေတာ္ကို အေဆာင္အျဖစ္ အလွဴခံၿပီး ေဆာင္ထားဖို႔ အႀကံေပးၾကျပန္တယ္ ၊

ကုရုမင္းက ၾကည္ၾကည္ျဖဴျဖဴ လွဴလိုက္လို႔ မဂၤလာဆင္ေတာ္ ကို ေဆာင္ထားေပမယ့္ မိုးက မရြာသြန္းခဲ႔ပါဘူး ၊ ဒါေၾကာင့္လဲ မဂၤလာဆင္ေတာ္ကို ျပန္ပို႔ရတယ္ ။
-----------------------------------------------------

အယူမွန္ကန္တဲ႔ ပညာရွိသူေတာ္ေကာင္း အမတ္ႀကီးေတြက ကုရုတိုင္းမွာ မိုးေကာင္းတာဟာ . . .

မင္းနဲ႔တကြ တိုင္းသူျပည္သားေတြ ကုရုဓမၼကို အထူး စင္ၾကယ္ေအာင္ ေစာင့္ထိန္းၾကလို႔ ျဖစ္တယ္ ၊ ကုရုတိုင္းသားေတြ က်င့္သံုးတဲ႔ ကုရုဓမၼကို ေရႊျပားနဲ႔ ေရးကူးယူေဆာင္လာျပီး ကာလိဂၤတိုင္းသားေတြ လိုက္နာက်င့္သံုးၾကမယ္ ဆိုရင္

ကာလိဂၤတိုင္းသားေတြ မိုးေခါင္တဲ႔ေဘးမွ လႊတ္ေျမာက္ လိမ့္မယ္ အႀကံေပးၾကတယ္ ၊

အႀကံေပးခ်က္အတိုင္း ကုရုတိုင္းကေန ေရႊျပားနဲ႔ ေရးကူး ေဆာင္ယူလာတဲ႔ ကုရုဓမၼကို . . .

ကာလိဂၤမင္းႀကီးနဲ႔ တိုင္းသူျပည္သားေတြ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေစာင့္ထိန္းက်င့္သံုးလိုက္မွပဲ မိုးေကာင္းေကာင္း ရြာသြန္းေတာ့တယ္ ၊

မိုးေခါင္ေဘး ၊ ငတ္မြတ္ေဘးနဲ႔ ေရာဂါေဘး ၊ ေဘးႀကီးသံုးပါး လံုးဝ ၿငိမ္ေပ်ာက္ျပီး တိုင္းနိုင္ငံဟာ အစာေရစာမွအစ အစစအရာရာ ေအးခ်မ္းသာယာ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္လာတယ္ ။
---------------------------------------------------

ကုရုတိုင္းသားေတြ က်င့္သံုးတဲ႔ တရား ( ကုရုဓမၼ ) ဆိုတာ ငါးပါးသီလ ပါပဲ။
အဲဒီ ကုရုဓမၼရဲ႕ ဂုဏ္ေက်းဇူး ၊ တန္ခိုး ၊ အစြမ္းသတၱိေတြဟာ မိုးတြင္းကာလမွာ  မိုးေခါင္တဲ႔ ကာလိဂၤတိုင္းနဲ႔ ဆက္စပ္ျပီး သိသိသာသာ ေပၚလြင္ထင္ရွားခဲ႔တဲ႔အတြက္  . . .

မိုးတြင္းကာလရဲ႕ လျပည့္ေန႔တစ္ခုျဖစ္တဲ႔ ေတာ္သလင္း လျပည့္ေန႔ကို ကုရုဓမၼ အခါေတာ္ေန႔ လို႔ ဂုဏ္ျပဳသတ္မွတ္ခဲ႔ျခင္း ျဖစ္တယ္ ။

ကုရုဓမၼကို ကုရုတိုင္းသားေတြ က်င့္သံုးပံုက
အေလးအနက္ ရွိလြန္း ၊ အေလးအျမတ္ ထားလြန္း ၊ ဂရုစိုက္ လြန္းတာမို႔ " ကရုဓမၼအခါေတာ္ေန႔ " လို႔ လည္း ေခၚပါတယ္ ။

" ဆရာေတာ္ အရွင္ဆႏၵာဓိက- ေရႊပါရမီေတာရ"
( ေလာက၌ အေကာင္းဆံုးေသာအရာ ၊ စာ-၄၃-၅၃ )
အက်ဥ္းအား ေကာက္နုတ္ပူေဇာ္ပါ၏