ေလာက သည္ တရားႏွင့္အညီ ျဖစ္လ်က္ ပ်က္လ်က္ သတၲဝါတုိင္းကုိ ညီတူညီမွ် အက်ဳိးသက္ေရာက္ေစပါသည္ ။

ေမွ်ာ္လင့္ရည္႐ြယ္ထားသည္တုိ႔က ျဖစ္မလာတတ္သလုိ ၊ ေမွ်ာ္မွန္းထားေသာ အေၾကာင္းအရာတုိ႔သည္လည္း
ပ်က္စီးဆုံးပါးရတတ္သည္မွာ ေလာကဓမၼတာ တစ္ခုျဖစ္သည္ ။

မေရရာေသာ လူ႔ဘဝမွာ ဥစၥာဓန ပ်က္စီးျခင္း ၊
မိသားစုပ်က္စီးျခင္း ၊ က်န္းမာေရးပ်က္စီးျခင္း ၊ ကုိယ္က်င့္တရားပ်က္စီးျခင္း ၊ အယူအဆ အေတြးအေခၚပ်က္စီးျခင္း ၊
( ဗ်သန တရား ငါးပါး ) တစ္ပါးပါးႏွင့္ ၾကဳံေတြ႕ရတတ္သည္ ။

အမ်ားအားျဖင့္ လူဆုိသည္မွာ နိမ့္ရာမွ ျမင့္လာလွ်င္ မုိးမျမင္ ေလမျမင္ ေအာက္ေျခလြတ္တတ္သလုိ ၊ ျမင့္ရာမွ
နိမ့္က်လာလွ်င္လည္း ေျခမကုိင္မိ လက္မကုိင္မိ ေဆာက္တည္ရာမရ ျဖစ္တတ္သည္ ။ ယင္းသုိ႔ လူ႔ဘဝဧ။္ အနိမ့္အျမင့္၊
အတက္အက်၊ အေျခအေနတုိ႔တြင္ မိမိဧ။္ ဘဝကုိ ျပဳိလဲပ်က္စီးမႈ မရွိေစဘဲ၊ တည္ၿငိမ္ခုိင္ခံ့စြာ ေဆာက္တည္၍ထားႏုိင္ျခင္းသည္
အေကာင္းဆုံးေသာ လူ႔စြမ္းရည္ပင္ျဖစ္သည္ ။

အဆုိးေလာကဓံတရားတုိ႔ႏွင့္ ၾကဳံေတြ႕ရသည့္အခါ အခ်ဳိ႕လူတုိ႔သည္ သင္ခန္းစာမ်ား ရယူကာ ေအာင္ျမင္မႈသရဖူေဆာင္းႏုိင္ေသာ္လည္း
အခ်ဳိ႕ေသာလူတုိ႔အတြက္မူ စိတ္ဓာတ္ပ်က္ျပားကာ က်ရႈံးမႈ ဆင္းရဲျခင္းသုိ႔ ဆြဲေခၚသြားတတ္သည္ ။ အေကာင္းေလာကဓံႏွင့္ ၾကဳံဆုံခဲ့ေသာ္
တရားသေဘာနားမလည္သူေတြအဖုိ႔ ေထာင္လႊားေမာက္မာသြားတတ္သည္ကုိ ေတြ႕ၾကဳံေနၾကရေပသည္ ။

ထုိ႔ေၾကာင့္ မိမိတုိ႔ရရွိထားေသာ စီးပြားဥစၥာ ရာထူးဂုဏ္သိန္ အရွိန္အဝါမ်ား အေၾကာင္းအားေလ်ာ္စြာ ကုန္ဆုံးပ်က္စီး ေလ်ာက်သြားသည့္အခါ
စိတ္မညႇဳိးႏြမ္း မပင္ပန္းရေအာင္ ၾကည္လင္ေအးျမ တည္ၿငိမ္စြာ ထိန္းထားႏုိင္ေသာ ခံႏုိင္မႈ စြမ္းရည္ ရွိဖုိ႔ႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈ အမ်ဳိးမ်ဳိးရရွိသည့္
အခါမ်ဳိးတြင္လည္း ေထာင္ေထာင္, ေထာင္ေထာင္ ျပဳလုပ္ၿပီး လူအထင္ေသး အျမင္ေသး မျဖစ္ရန္ အဆင့္ျမင့္စိတ္ဓာတ္ ထားရွိႏုိင္ဖုိ႔အတြက္
လူတုိင္းမွာ လုိအပ္လွေပသည္ ။

မတည္ၿငိမ္ေသာ ဘဝေပး အေျခအေနေပၚတြင္ တည္ၿငိမ္စြာ ရွင္သန္ေနထုိင္ႏုိင္သည္မွာ လူသားဧ။္ ေက်နပ္ဖြယ္ ဂုဏ္သတၲိတစ္ခုျဖစ္သည္ ။
ယင္းဂုဏ္သတၲိအေပၚ၌ အေျခခံ၍သာ ေအာင္ျမင္ေသာ လူ႔ဘဝ တည္ေဆာက္ႏုိင္မည္ပင္ျဖစ္သည္ ။

ယင္းကဲ့သုိ႔ တည္ၿငိမ္ေအာင္ျမင္ေသာဘဝကုိ ပုိင္ဆုိင္ႏုိင္ရန္ စြမ္းေဆာင္ေပးႏုိင္သည္မွာ ဗုဒၶဧ။္ တရားေဒသနာမ်ားပင္ျဖစ္သည္ ။ ဗုဒၶတရားေတာ္
မ်ားကုိ ယခုအခါ၌ ေျမာက္ျမားစြာေသာ က်မ္းစာတုိ႔တြင္ ရွာေဖြေလ့လာႏုိင္သည္မွာလည္း ထူးျမတ္ေသာ အခြင့္အေရး ရရွိေနျခင္း ျဖစ္ေလသည္ ။

ဗုဒၶတရားေဒသနာေတာ္တုိ႔ကုိ ထဲထဲဝင္ဝင္ ေလ့လာနားလည္ေစၿပီး လုိက္နာက်င့္ႀကံ ေဆာင္႐ြက္ႏုိင္မည္ဆုိပါက ေလာကဓံရွစ္ပါး သေဘာျဖစ္ေသာ
အတက္အက် အနိမ့္အျမင့္ အေကာင္းအဆုိး ဟူသမွ်ကုိ ေအးေဆးတည္ၿငိမ္စြာ မတုန္မလႈပ္ ရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းႏုိင္မည္ ျဖစ္ေပသည္ ။

တရားရဲ႕သေဘာသည္ တရားကုိရုိရုိေသေသ ေလးေလးစားစားျဖင့္ တရားက်င့္ႀကံသူကုိ တရားေတာ္က သစၥာရွိရွိ ေစာင့္ေရွာက္တတ္စၿမဲျဖစ္သည္ ။
( ဓေမၼာ ဟေဝ ရကၡတိ ဓမၼစာရိ ံ ) ။ ထုိကဲ့သုိ႔ သာဓကမ်ားကုိ သုတၲန္ ေဒသနာေတာ္တုိ႔တြင္ ထင္ရွားစြာ ရွင္းလင္းေဖၚျပထားသည္ကုိ ရွာေဖြ ဖတ္ရႈ
ႏုိင္ေလသည္ ။

လူ႔ဘဝမွာ အေၾကာင္းအားေလ်ာ္စြာ ရရွိထားေသာ စည္းစိမ္ဥစၥာ ရာထူးဂုဏ္ထူးမ်ား ေပ်ာက္ကြယ္ကုန္ဆုံးသြားလွ်င္ စိတ္ဓာတ္မက်ဆင္းရေအာင္ ၊
အက်င့္စာရိတၲ မပ်က္စီးရေအာင္ တရားစြမ္းအားႏွင့္ ထိန္းထားႏုိင္ရမည္ ျဖစ္သည္ ၊ စည္းစိမ္ဥစၥာ ပ်က္စီးတဲ့ေနာက္ကုိ စိတ္ပ်က္တာ နဲ႔ အက်င့္ပ်က္တာ
ပါမသြားေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရမည္ျဖစ္သည္ ။

ယင္းကဲ့သုိ႔ ခံနႈိင္ရည္ရွိဖုိ႔ဆုိသည္မွာ စားဝတ္ေနေရးအတြက္ ပစၥည္းဥစၥာ ရွာေဖြစုေဆာင္းစဥ္မွာပဲ
သူေတာ္ေကာင္းတရားကုိပါ ပူးတြဲရွာေဖြထားဖုိ႔ ေဆာင္႐ြက္ရမွာျဖစ္ေပသည္ ။

ေလာကအတြင္း ေနထုိင္သူတုိင္းသည္ ေလာကဓံဧ။္ ရုိက္ခတ္မႈကုိ အခ်ိန္မေ႐ြး ေတြ႕ၾကဳံရင္ဆုိင္ရႏုိင္သည္ ။ ေရွာင္လုိ႔ရတာလည္းရွိသလုိ ေရွာင္၍မရႏုိင္
သည္တုိ႔လည္းရွိေပသည္ ။

မည္သုိ႔ျဖစ္ေစ မိမိဘက္မွ ခံႏုိင္ရည္ရွိေအာင္ တရားသေဘာ သဘာဝတုိ႔ကုိ ေလ့လာနားလည္ က်င့္ႀကံထားရမည့္တာဝန္ရွိေပသည္ ။

ဗုဒၶဧ။္ တရားေဒသနာေတာ္မွာ အဘက္ဘက္က ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ေသာ ဂုဏ္အရည္အခ်င္းတုိ႔ျဖင့္ ျပည့္ဝစြာ ေဆာင္႐ြက္ႏုိင္သည့္ နည္လမ္းေပါင္း
ေျမာက္ျမားစြာ ရွိေပသည္ ။ မိမိသည္ မည္သည့္နည္းႏွင့္ ကုိက္ညီမည္ ၊ သင့္ေတာ္မည္ ဆုိသည္ကုိမူ မိမိဘာသာ လုံ႔လျပဳ၍ ၾကဳိးစားရွာေဖြ ဖတ္ရႈရန္မွာ
မိမိဧ။္တာဝန္သာျဖစ္ေပသည္ ။

က်မ္းစာျပဳစုသူ ႏွင့္ က်မ္းစာတုိ႔ဘက္မွ တာဝန္ေက်စြာ ထမ္းေဆာင္ၿပီး ျဖစ္သျဖင့္ မိမိဘက္မွ တာဝန္ေက်ရန္သာ ရွိေပေတာ့သည္ ။

မည္သည့္အ႐ြယ္ပင္ျဖစ္ေစကာမူ ပညာလည္းရွာရင္း ၊ ဥစၥာလည္းရွာရင္း ၊ တရားကုိလည္း အခ်ိန္ေပး၍ ေၾကာင့္ၾကစုိက္ၿပီး ရွာထားပါမွ ေတာ္ကာက်မည္ ။

စာဖတ္က်င့္ရေအာင္ ၾကဳိးစားလုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည္ဆုိလွ်င္ ေနာင္အခါ၌ စာဖတ္ျခင္းရဲ႕ အရသာကုိ ေတြ႕ရွိသြားၿပီး စာမ်ားကုိ ေ႐ြးၿပီးဖတ္တတ္လာမည္ ။
အခ်ိန္အားရတုိင္း စာအုပ္ကုိသာ အေဖၚျပဳေနတတ္ၿပီး အသိဥာဏ္ႂကြယ္ဝလာသည္ႏွင့္အမွ် စိတ္ဧ။္ ခ်မ္းသာျခင္းကုိ လက္ေတြ႕ ရရွိလာေပမည္ ။

တရားအသိဆုိသည္မွာ မိမိဧ။္ ႏွလုံးသားထဲမွာ ေလာကသဘာဝကုိ အေသအခ်ာ သိရွိလက္ခံထားၿပီး ျဖစ္လာသမွ် အေရးအခင္း လူမႈျပႆနာမ်ားအား
ေအးေဆးတည္ၿငိမ္စြာ ၊ စိတ္လက္ခ်မ္းသာစြာျဖင့္ ၿပီးစီးလြန္ေျမာက္ႏုိင္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္ ။

သည့္ထက္သည္ ရင့္က်က္လာပါက မိမိႏွင့္ တရား(ဓမၼ) သည္ တစ္သားတည္းျဖစ္လာကာ မိမိဧ။္ ပတ္ဝန္းက်င္ကုိ အေပၚစီးမွ ျမင္ေနရသကဲ့သုိ႔ လူတုိ႔ဧ။္
သေဘာ သဘာဝတုိ႔အား အေသအခ်ာ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျမင္ေတြ႕ေနရၿပီး အရာရာကုိ နားလည္သည္းခံ ခြင့္လႊတ္ႏုိင္စြမ္း ရွိလာသည္ ။

တရားသေဘာကုိ
ဆင္ျခင္ႏွလုံးသြင္းရာ၌ အခ်ိန္ျပည့္ တရားသတိရွိလာၿပီး စိတ္ဧ။္စင္ၾကယ္ျခင္းကုိ ရရွိပုိင္ဆုိင္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္ ။

ထုိအခါ၌ လူ႔ဘဝရရွိျခင္းဧ။္ အက်ဳိးကုိ အမွန္တကယ္
သိျမင္လာကာ ဝမ္းေျမာက္ရႊင္လန္း ပီတိလႊမ္းလ်က္ လူျဖစ္ရက်ဳိးနပ္ေပစြလုိ႔ ဆုံးျဖတ္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္ ။

သည့္အတြက္ စာေကာင္းေပေကာင္း ၊ ဆရာေကာင္း သမားေကာင္းမ်ားကုိ ေလ့လာရွာေဖြၿပီး တန္ဖုိးရွိေသာအခ်ိန္မ်ားကုိ အလဟႆ မကုန္ဆုံးေစဘဲ
တရားဓမၼတုိ႔ကုိ နားလည္သေဘာေပါက္ေစလ်က္ အခိ်န္မေႏွာင္းမီ ၾကဳိးစားက်င့္ႀကံ ပြားမ်ားအားထုတ္ႏုိင္ရန္ သႏၷိ႒ာန္ခ်ကာ ဆုံးျဖတ္လုပ္ေဆာင္ၾကပါကုန္ ။ ။