တစ္ခုေသာ ကာလ၌ ေဝရဥၥရာျပည္တြင္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ တမာ ပင္ရင္းဝယ္ သီတင္းသုံးလ်က္ ေနေတာ္မူ၏။ ထိုစဥ္ ပဟာရဏ အမည္ ရေသာ အသူရာနတ္သားသည္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ထံလာေရာက္ ဖူးေမွ်ာ္ ရွိခိုးေလသည္။ နတ္သားက သမုဒၵရာ၏ အံ့ဖြယ္၊ ျမတ္ဘုရားက သာသ နာေတာ္၏ အံ့ဖြယ္တို႔ကို စကားဆိုခဲ့ၾကသည္မွာ ဤသို ့ျဖစ္သည္။
ျမတ္စြာဘုရား. . . . အသင္ နတ္သားတုိ႔သည္ သမုဒၵရာတြင္

ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါး ေနထိုင္ႏိုင္ၾကပါရဲ႕လား။

နတ္သား . . . . အကၽြႏု္ပ္တုိ႔ေနထိုင္ရာ သမုဒၵရာသည္ အံ့ၾသဖြယ္ရာ

ရွစ္ျဖာႏွင့္ ျပည့္စုံသည္ႏွင့္ ေလ်ာ္စြာ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါး ေနထိုင္ႏိုင္
ၾကပါတယ္ အရွင္ျမတ္ဘုရား။

ျမတ္စြာဘုရား . . . . သမုဒၵရာမွာ ျပည့္စုံပါတယ္ဆိုတဲ့ အံ့ၾသဖြယ္ရွစ္

မ်ိဳးကို ေျပာျပေပေလာ့ နတ္သား။

နတ္သား . . . ."အစဥ္နက္၀ွမ္း၊ ကမ္းကိုမလြန္၊ ရြံဖြယ္ဆယ္ပစ္၊

တစ္မည္ျဖစ္ျခင္း၊ မယြင္းမတိုး၊ ဆယ္မ်ိဳးရတနာ၊ ရသာဆားတူ၊ ၾကီးသူေနရာ၊ အံ့ရွစ္ျဖာတည္း" ဆိုသည္ႏွင့္အညီ သမုဒၵရာတြင္ ထိုထိုေသာ အံ့ဖြယ္အသီးသီး ရွိပါတယ္ဘုရား။

ျမတ္စြာဘုရား . . . . တစ္ခုခ်င္းကို ရွင္းျပေပဦးေတာ့ အေမာင္နတ္သား။
နတ္သား . . . . "အစဥ္နက္၀ွမ္း" ဆိုတာက သမုဒၵရာၾကီးဟာ ကမ္းစပ္

က ေရလယ္ေရာက္သည္အထိ ေခ်ာက္ကမ္းပါးမရွိအစဥ္အတိုင္း နက္ရႈိင္းသြားျခင္းကို ဆိုလိုပါတယ္ဘုရား။

"ကမ္းကိုမလြန္" ဆိုတာက ျမစ္ၾကီးျမစ္ငယ္ အသြယ္သြယ္နဲ ့
မိုးေရေတြ ဘယ္ေလာက္ပဲ စီး၀င္ က်ဆင္းေပမဲ့ သမုဒၵရာထဲ က ေရဟာ လွ်ံသြားတယ္ ဆိုတာ မရွိပါ။ အျမဲတမ္း ေရနဲ႔ကမ္း ဟာ တစ္ညီတည္း ရွိေနပါတယ္ဘုရား။

"ရြံဖြယ္ဆယ္ပစ္" ဆိုတာက အမႈိက္သရိုက္ အေသေကာင္ စ တဲ့ ရြံရွာဖြယ္ရာေတြ သမုဒၵရာထဲ ၀င္ေရာက္လာခဲ့ေသာ္ သမုဒၵ ရာေရက အလိုလိုကမ္းေပၚတင္ေစျပီး ဆယ္ပစ္တတ္ပါတယ္ ဘုရား။

"တစ္မ်ိဳးမည္ျခင္း" ရဲ႕ဆိုလိုရင္းကေတာ့ ဘယ္ျမစ္ေတြက စီး ဆင္းလာတဲ့ ေရျဖစ္ေစ သမုဒၵရာထဲကို ေရာက္ရွိလာတဲ့ အခါ မွာ ဂဂၤါေရ၊ ယမုန္နာေရ စသည္ျဖင့္ အမည္နာမ အမ်ိဳးမ်ိဳး ကြဲျပားမႈ မရွိေတာ့ဘဲ သမုဒၵရာေရဟုသာ အမည္တစ္မ်ိဳး
တည္း တြင္ပါေတာ့တယ္ဘုရား။

"မယြင္းမတိုး" ဆိုတာက ေရမ်ားမ်ား စီးဝင္လာလို႔ လြန္သြား တယ္ဆိုတာ မရွိသလို ေရအဝင္နည္းလို ့ ေလ်ာ့သြားတယ္ ဆိုတာ မရွိတာဟာ သမုဒၵရာပါဘုရား။

"ဆယ္မ်ိဳးရတနာ" ဆိုတာက သမုဒၵရာထဲမွာ ပုလဲ ျမ ခရုသင္း သႏၲာ ေရႊ ေငြအစရွိတဲ့ ရတနာ ေတြဟာ မေရတြက္ႏိုင္ေအာင္
ေပါၾကြယ္လွပါတယ္ဘုရား။

"ရသာဆားတူ" ဆိုတာက ျမစ္ၾကီးငါးသြယ္ ျမစ္ငယ္ငါးရာမွ စီးဆင္းလာတဲ့ ေရျဖစ္ေပမဲ့ သမုဒၵရာေရဟာ ငန္တဲ့အရသာ တစ္မ်ိဳးတည္းသာ ရွိပါတယ္ဘုရား။

"ၾကီးသူေနရာ" ဆိုတာက သမုဒၵရာၾကီးဟာ အလြန္ၾကီးမား လွတဲ့ ငါးၾကီးမ်ားနဲ ့သတၱဝါမ်ားရဲ႕ ေနထိုင္ရာ အလြန္က်ယ္ ဝန္းေသာ ေနရာျဖစ္ပါတယ္ဘုရား။

ဤအံ့ဖြယ္ရွစ္ျဖာ ျပည့္စုံရာ သမုဒၵရာမွာ ေနထိုင္ရတဲ့ တပည့္
ေတာ္တို႔ဟာ အဘယ္မွာလွ်င္ မေပ်ာ္ပိုက္ဘဲ ရွိပါ့မလဲ အရွင္ ဘုရား။

အရွင္ျမတ္ဘုရားရဲ႕ ဓမၼဝိနယ ဟုေခၚေသာ သာသနာေတာ္ တြင္းမွာ တပည့္တကာတကာမနဲ ့ရဟန္းေတာ္တို႔သည္လည္း
ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါး ေနထိုင္ႏိုင္ၾကပါရဲ႕လား အရွင္ဘုရား။

ျမတ္စြာဘုရား . . . . သင္တို႔ရဲ႕သမုဒၵရာပမာ ငါဘုရားရဲ႕သာသနာမွာလဲ

အံ့ဖြယ္ရွစ္ျဖာ ရွိေလတာေၾကာင့္ တပည့္တကာ တကာမနဲ ့
ရဟန္းေတာ္အေပါင္းတို႔ဟာ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါး ေနထိုင္ႏိုင္ၾကေပ
တယ္ နတ္သား။

နတ္သား . . . . ထင္ရွားေပၚလြင္ေအာင္ ရွင္းျပေတာ္မူပါ အရွင္ဘုရား။
ျမတ္စြာဘုရား . . . . ငါဘုရားရဲ႕သာသနာေတာ္မွာ သိကၡာစဥ္မ်ားရွိတဲ့

အတြက္ "အစဥ္အတိုင္းနက္ရႈိင္း" သြားေပတယ္။

တပည့္စစ္၊ သားေတာ္သမီးေတာ္မ်ားဟာ ငါဘုရား ပညတ္ထား တဲ့ သိကၡာပုဒ္မ်ားကို အသက္လို ပမာထားျပီး "မေက်ာ္ၾက မလြန္ၾက" ကုန္။

သာသနာတြင္းသို ့သီလမရွိသူဝင္ေရာက္လာခဲ့လွ်င္ ေပါင္းသင္းမႈ
မျပဳဘဲ "ႏွင္ထုတ္ပစ္" တတ္ ၾကေပတယ္။

မင္း၊ ပုဏၰား၊ သူေ႒း၊ ဆင္းရဲသား မည္သူမဆို သာသနာတြင္း သို ့ဝင္ေရာက္လာခဲ့ေသာ္ "ဘုရား သားေတာ္" ဟူေသာ "အမည္နာမ တစ္ခုတည္း" သာ ေခၚတြင္ေပတယ္။

တရားအားထုတ္တဲ့အတြက္ ရဟႏၲာအျဖစ္မ်ားလို႔ "နိဗၺာန္မွာ ပိုလွ်ံသြားတယ္" လို ့ မရွိသလို ရဟႏၲာအျဖစ္နည္းလို႔ "နိဗၺာန္ မွာေလ်ာ့သြားတယ္" ရယ္လို႔လဲ မရွိေပဘူး။

သတိပ႒ာန္၊ သမၼပၸဓာန္၊ ဣဒၶိပါဒ္၊ ဣေျႏၵ၊ ဗိုလ္၊ ေဗာဇၩင္၊ မဂၢင္ စေသာ "ရတနာမ်ားျဖင့္" သာသနာမွာ အလြန္ေပ်ာ္ေမြ႔ဖြယ္
ျဖစ္တယ္။

ငါဘုရားရဲ႕သာသနာေတာ္မွာ "ဝိမုတၱိရသ" ဆိုတဲ့ "အရသာ တစ္မ်ိဳးတည္း" သာ ရွိတဲ့အတြက္ အေကာင္းျမတ္ဆုံး အရ သာျဖစ္ေပတယ္။

ငါဘုရားရဲ႕သာသနာဟာ ေသာတာပန္၊ သကဒါဂါမ္၊ အနာဂါမ္ နဲ ့ရဟႏၲာျဖစ္ဖို ့က်င့္ၾကံအားထုတ္ေနသူမ်ားနဲ ့ ျဖစ္ျပီးၾကသူ မ်ား ျဖစ္တဲ့ အလြန္ "သီလသမာဓိဂုဏ္ ၾကီးက်ယ္ၾကသူမ်ား ရဲ႕ေနထိုိင္ရာ" ျဖစ္ေပတယ္။

ဤရွစ္ျဖာသည္ကား ငါဘုရား၏ အံ့ဖြယ္သာသနာေပတည္း။

နတ္သား . . . . ေကာင္းျမတ္လွပါဘိ အရွင္ျမတ္ဘုရား။

သာဓု... သာဓု... သာဓု

က်မ္းကိုး။ ။ဇနိတာလကၤာရ၊ အရွင္။ "သာသနာ့ရိပ္မွာ ေပ်ာ္ေမြ ့ပါ" တရားေတာ္။ ရန္ကုန္၊ ၂၃၊ ၇၊ ၀၈။