မၾကာေသးမီက ေလ့လာေတြ ့ရွိခ်က္အရ စိတ္ကို နက္နက္ရွိဳင္းရွိဳင္း အနားယူေစျခင္းဟာ ခႏၵာကိုယ္ပါ

ေျပာင္းလဲမွဳေတြ ျဖစ္ေစနိုင္ေၾကာင္းေတြ ့ရပါတယ္ ။ ေယာဂက်င့္စဥ္ ၊ တရားက်င့္စဥ္ စတာေတြကို စဲြ

ျမဲ နက္ရွိဳင္းစြာ ေလ့က်င့္သူမ်ားဟာ မေလ့က်င့္သူမ်ားထက္ ေရာဂ္တိုက္ထုတ္နိုင္စြမ္းရွိတဲ ့မ်ိဳးရိုးဗီဇေတြ

တိုးပြားမ်ားျပားတာကိုေတြ ့ရပါတယ ္။ေန ့စဥ္တရားေလ့က်င့္ျပီး (၃) လၾကာျပီးေနာက္မ်ာေတာ့ ကင္ဆာ

နဲ ့ေရာဂါဆဲလ္ေတြကို သတ္ျဖတ္ထားဆီးနိုင္တဲ ့ ဗီဇဆဲလ္ေတြ နိုးၾကားလွဳပ္ရွားလာတာကိုလည္းေတြ ့ရ

ပါတယ္ ။ စိတ္ကိုအပန္းေျဖအနားယူေစျခင္းဟာစိတ္ကိုၾကည္လင္လန္းဆန္းေစတဲ ့ စရိုတိုနင္နဲ ့ကိုယ္

ခႏၵာၾကီးထြားေစတဲ ့ေဟာ္မုန္းမ်ား တိုးျမင့္ထြက္ရွိမွဳနဲ ့လည္း ဒြန္တဲြေနတယ္လို ့ဆိုပါတယ္ ။ ဒါေၾကာင့္

ခႏၵာကိုယ္ကိုသာမက စိတ္ကိုလည္းအနားယူေစနိုင္ဖို ့တရားေလ့က်င့္ပါ ၊ စိတ္ၾကည္လင္လန္းဆန္းတဲ ့

အခါရုပ္ပါ ၾကည္လင္နုပ်ိဳလာမွာ အမွန္ပါပဲလို ့တိုက္တြန္းလို ပါတယ္ ။

( စိတ္ဖိစီးမွဳကင္ပါေစ )

စိတ္အပန္းေျဖျခင္းဟာ ေသြးေပါင္က်ေစျပီး ခႏၵာကိုယ္ရဲ ့စိတ္အေျခအေနကိုၾကည္လင္ေကာင္းမြန္ေစတဲ့

ဧာတ္နဲ ့ေဟာ္မုန္းမ်ားထြက္ရွိမွဳကိုျမင့္တင္ေပးနိုင္ေပမယ့္ စိတ္ဖိစီးမွဳကေတာ့ ခနၵာကိုယ္ကိုယိုယြင္းပ်က္စီး

ေစျပီး အိုမင္းေစပါတယ္ ၊စိတ္ဖိစီးတဲ ့အခါ ေကာ္တီေဇာနဲ ့ေအဒီရီနယ္လင္ေဟာ္မုန္းမ်ား ထြက္ရွိလာျပီး

နွလုံးခုန္းနွဳန္းနဲ ့ေသြးေပါင္ခ်ိန္ကိုတိုးေစပါတယ္ ။ ကိုယ္ခံအားကိုက်ေစျပီး မ်ိဳးဆက္ပြားမွဳကိုလည္း ေလ်ာ့

က်ေစပါတယ္ ။ စိတ္ဖိစီးမွဳကို အေကာင္းဆုံးေျဖရွင္းဖို ့နည္းလမ္းကေတာ့ စိတ္ဖိစီးမ်ဳျဖစ္ေစတဲ ့ အေျခခံ

အေၾကာင္းတရားေတြကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ျပီး ေရွာင္ရွားေနထိုင္ဖို ့ပါပဲ ၊ ဒီနည္းနဲ ့ေျဖရွင္းဖို ့မလြယ္ကူလွရင္

ေတာ့ သင္အမွန္ တကယ္စိတ္၀င္စားနိူင္မယ္ ့ အေၾကာ္ငးအရာမ်ားျဖစ္တဲ ့စာဖတ္ျခင္း ၊ ေဂါက္ရိုက္ျခင္း

ဟာသရုပ္ရွင္မ်ားၾကည့္ျခင္း စတာေတြကို အာရုံ၀င္စားျခင္းျဖင့္ ဖိစီးမွဳကို သယ္ေဆာင္လာတဲ ့အာရုံေတြ

ကိုတိုက္ထုတ္ပါ ။ အထက္မွာေဖာ္ျပခဲ့ျပီးျဖစ္တဲ ့ေလ့က်င့္ခန္းျပဳလုပ္ျခင္းနဲ ့တရးေလ့က်င့္ျခင္းဟာလည္း

စိတ္ဖိစီးမွုကိုတိုက္ဖ်က္ရာမွာ အေကာင္းဆုံးနည္းလမ္းမ်ားျဖစ္တာမို ့ၾကိဳးစားၾကည့္ေစလိုပါတယ္ ။