အေခြ(၁) ၀ိပႆနာတရားေတာ္မ်ား DVD MP3

၁။ ယကၠန္းသည္မေလးအေႀကာင္း Download
၂။ မိမိေကာင္းမႈအေႀကာင္းျပဳေတာင္းဆုျပည့္ပါေစ Download
၃။ ႀသဃေလးပါးမွလြန္ေျမာက္ထုိက္သူ Download
၄။ အားေလးပါးမွေဘးငါးပါးတရားေတာ္ Download
၅။ ေသာတပန္ႏွင့္ပုထုဇဥ္ထူးျခားပုံ Download
၆။ ဘုရားအဆုံးအမလုိက္နာႀက Download
၇။ လမ္းမွန္ကုိေလွ်ာက္ေစခ်င္ပါသည္(၁) Download
၈။ လမ္းမွန္ကုိေလွ်ာက္ေစခ်င္ပါသည္(၂) Download
၉။ လမ္းမွန္ကုိေလွ်ာက္ေစခ်င္ပါသည္(၃) Download
၁၀။ ၀ိပႆနာအေႀကာင္း(ေ၀ဒနာရႈပုံ) Download
၁၁။ ၀ိပႆနာအေႀကာင္းသိေကာင္းစရာ Download
၁၂။ သစ္တုံးႀကီးေရေမွ်ာဥပမာ Download
၁၃။ ၀ိပႆနာတရားသိေကာင္းစရာ(၁) Download
၁၄။ ၀ိပႆနာတရားသိေကာင္းစရာ(၂) Download
၁၅။ ၀ိပႆနာတရားသိေကာင္းစရာ(၃) Download
၁၆။ ၀ိပႆနာတရားအက်ဳိးမ်ား(၁) Download
၁၇။ ၀ိပႆနာတရားအက်ဳိးမ်ား(၂) Download
၁၈။ ဣေျႏၵငါးပါးဆင့္ဆင့္အား(၁) Download
၁၉။ ဣေျႏၵငါးပါးဆင့္ဆင့္အား(၂) Download
၂၀။ ဣေျႏၵငါးပါးဆင့္ဆင့္အား(၃) Download
၂၁။ ဣေျႏၵငါးပါးဆင့္ဆင့္အား(၄) Download
၂၂။ ဣေျႏၵငါးပါးဆင့္ဆင့္အား(၅) Download
၂၃။ ဣေျႏၵငါးပါးဆင့္ဆင့္အား(၆) Download
၂၄။ တရားရေႀကာင္းေလးပါး Download
၂၅။ ေသာတပန္ျဖစ္ေႀကာင္း Download
၂၆။ ၀ိပႆနာက်င့္စဥ္ Download
၂၇။ အားထုတ္ရာမွသတိထားစရာ Download
၂၈။ လူမမာဥပမာ Download
၂၉။ ၀ိပႆနာထူးျခားတဲ့တရား Download
၃၀။ အေဖၚေကာင္းႏွင့္ဆရာေကာင္း(၁) Download
၃၁။ အေဖၚေကာင္းႏွင့္ဆရာေကာင္း(၂) Download
၃၂။ ဧမဃိတမေထရ္(၁) Download
၃၃။ ဧမဃိတမေထရ္(၂) Download
၃၄။ ၀ိတကၠသံဌာနသုတၱန္ Download
၃၅။ အာေသ၀ိေသာပမသုတၱန္ Download
၃၆။ နိယာမငါးပါးႏွင့္ အနတၱတရား Download
၃၇။ ဒိဌိတဏွာမွအလိမ္လြတ္ေအာင္ႀကိဳးစားအားထုတ္ပုံ Download
၃၈။ ေလာကသုတၱန္တရား Download
၃၉။ ခ်မ္းသာလုိလားသူေဌးသား Download
၄၀။ ဦးျမသန္းစံႏွင့္အေမးအေျဖ Download
၄၁။ စိတ္အေႀကာင္းတေစ့တေစာင္း(၁) Download
၄၂။ စိတ္အေႀကာင္းတေစ့တေစာင္း(၂) Download
၄၃။ စိတ္အေႀကာင္းတေစ့တေစာင္း(၃) Download
၄၄။ စိတ္အေႀကာင္းတေစ့တေစာင္း(၄) Download
၄၅။ ၀ဋ္ေႀကြးဆပ္မွနိဗၼာန္ရ(၁) Download
၄၆။ ၀ဋ္ေႀကြးဆပ္မွနိဗၼာန္ရ(၂) Download
၄၇။ ၀ဋ္ေႀကြးဆပ္မွနိဗၼာန္ရ(၃) Download
၄၈။ ေရကူးသမား(၇)ေယာက္ Download
၄၉။ ေတာင္ပုိ ့ဥပမာ Download
၅၀။ ခ်ီးေျမွာက္ႏုိင္မွတရားရ Download
၅၁။ စိတ္ရွည္ဇြဲသန္သည္းညည္းခံျပဳရန္သာသနာ Download
၅၂။ ျမစိမ္းေတာင္ဓမၼျမင္ကြင္းက်ယ္ Download
၅၃။ ေတာ္ကူးရိပ္သာေရာက္ခဲ့စဥ္က Download
၅၄။ ပညာရေႀကာင္း(၁) Download
၅၅။ ပညာရေႀကာင္း(၂) Download
၅၆။ ပညာရေႀကာင္း(၃) Download
၅၇။ ပညာရေႀကာင္း(၄) Download
၅၈။ ပညာရေႀကာင္း(၅) Download
၅၉။ ပညာရေႀကာင္း(၆) Download
၆၀။ အမွားႏွင့္အမွန္ Download
၆၁။ ဓမၼႏွင့္အဓမၼ(၁) Download
၆၂။ ဓမၼႏွင့္အဓမၼ(၂) Download
၆၃။ ေရာင့္ရဲနုိင္မွတရားရ Download
၆၄။ ဘ၀အျမင္သစ္ Download
၆၅။ သူေဌးသားတစ္ေယာက္ Download
၆၆။ ရႈမွတ္ျခင္းႏွင့္ဆန္းစစ္ျခင္း(၁) Download
၆၇။ ရႈမွတ္ျခင္းႏွင့္ဆန္းစစ္ျခင္း(၂) Download
၆၈။ ရႈမွတ္ျခင္းႏွင့္ဆန္းစစ္ျခင္း(၃) Download
၆၉။ ရႈမွတ္ျခင္းႏွင့္ဆန္းစစ္ျခင္း(၄) Download
၇၀။ ရႈမွတ္ျခင္းႏွင့္ဆန္းစစ္ျခင္း(၅) Download
၇၁။ ရႈမွတ္ျခင္းႏွင့္ဆန္းစစ္ျခင္း(၆) Download
၇၂။ ကာယာႏုပႆနာႏွင့္ေ၀ဒနာဆက္စပ္ပုံ Download
၇၃။ ေသျခင္းတရားေတာ္ Download
၇၄။ သံသရာဆုိတဲ့တရားေတာ္(၁) Download
၇၅။ သံသရာဆုိတဲ့တရားေတာ္(၂) Download
၇၆။ သံသရာဆုိတဲ့တရားေတာ္(၃) Download
၇၇။ သံသရာဆုိတဲ့တရားေတာ္(၄) Download
၇၈။ သံသရာဆုိတဲ့တရားေတာ္(၅) Download
၇၉။ သံသရာဆုိတဲ့တရားေတာ္(၆) Download
၈၀။ သံသရာဆုိတဲ့တရားေတာ္(၇) Download
၈၁။ ၀ိပႆနာဥာဏ္မွမဂ္ဥာဏ္သုိ ့ Download
၈၂။ စိတ္သေဘာႏွင့္သီလပညာ Download
၈၃။ စိတ္သေဘာတရားေတာ္(၁) Download
၈၄။ စိတ္သေဘာတရားေတာ္(၂) Download
၈၅။ စိတ္သေဘာတရားေတာ္(၃) Download
၈၆။ ၀ိပႆနာအေျခခံတရားေတာ္ Download
၈၇။ ေန၀င္ခါနီးခရီးသည္ေတြ Download
၈၈။ ေ၀ဒနာႏုပႆနာ Download
၈၉။ ေယာနိေသာမနသိကာရ၊အေယာနိေသာမနသိကာရ Download
၉၀။ ေလးနက္တဲ့တရားေတာ္ Download
၉၁။ ေ၀ဒနာရႈနည္းတရားေတာ္ Download
၉၂။ ဒိ႒ိႏွစ္ပါးပယ္ပုံ Download
၉၃။ ဒိ႒ိခြါပုံေ၀ဒနာရႈပုံ Download
၉၄။ သစၥာႏွစ္ခ်ပ္သိမွတ္စရာတရားမ်ား Download
၉၅။ ေ၀ဒနာမွပညာသုိ ့(၁) Download
၉၆။ ေ၀ဒနာမွပညာသုိ ့(၂) Download
၉၇။ ခႏၶာေလွနဲ ့အဏၰ၀ါေတြ Download
၉၈။ ေလာကကုိဆန္တက္ျခင္း(၁) Download
၉၉။ ေလာကကုိဆန္တက္ျခင္း(၂) Download
၁၀၀။ ေလာကကုိဆန္တက္ျခင္း(၃) Download
၁၀၁။ ေလာကကုိဆန္တက္ျခင္း(၄) Download
၁၀၂။ ေလာကကုိဆန္တက္ျခင္း(၅) Download
၁၀၃။ ေကာင္းျမတ္တရားေလးပါး(၁) Download
၁၀၄။ ေကာင္းျမတ္တရားေလးပါး(၂) Download
၁၀၅။ ကုသုိလ္ကံေလးမ်ဳိး Download
၁၀၆။ နိသမ၀ါသိတိႆမေထရ္(အပၸမာဒ၀ဂ္) Download
၁၀၇။ မဲ့ေသျပဳံးေသ(၁) Download
၁၀၈။ မဲ့ေသျပဳံးေသ(၂) Download
၁၀၉။ ဘ၀ဆုိတာအေႀကြးပဲ Download
၁၁၀။ ဆန္းႀကယ္လွစြာကံႀကမၼာ Download
၁၁၁။ သံသယကင္းေပ်ာက္နိဗၼာန္ေရာက္(၁) Download
၁၁၂။ သံသယကင္းေပ်ာက္နိဗၼာန္ေရာက္(၂) Download
၁၁၃။ ေန ့ညတုိးပြားကုသုိလ္ Download
၁၁၄။ သုညတဓမၼႏွင့္ေလာကဓံ Download
၁၁၅။ ၀ိပႆနာႏွင့္ဥာဏ္ပညာ Download
၁၁၆။ သစၥာေလးပါးျမတ္တရား(၁) Download
၁၁၇။ သစၥာေလးပါးျမတ္တရား(၂) Download
၁၁၈။ အမွားနဲ ့အမွန္ Download
၁၁၉။ အသိမွန္နဲ ့အက်င့္မွန္ Download
၁၂၀။ ၀ိပႆနာအေႀကာင္းသိေကာင္းစရာ(၁) Download
၁၂၁။ ၀ိပႆနာအေႀကာင္းသိေကာင္းစရာ(၂) Download
၁၂၂။ ဘ၀တန္ဖုိး(၁) Download
၁၂၃။ ဘ၀တန္ဖုိး(၂) Download
၁၂၄။ မဂ္ဖုိလ္နိဗၼာန္ေရာက္ေႀကာင္း(၁) Download
၁၂၅။ မဂ္ဖုိလ္နိဗၼာန္ေရာက္ေႀကာင္း(၂) Download
၁၂၆။ မဂ္ဖုိလ္နိဗၼာန္ေရာက္ေႀကာင္း(၃) Download
၁၂၇။ ပုဂၢိဳလ္ေလးမ်ဳိး(၁) Download
၁၂၈။ ပုဂၢိဳလ္ေလးမ်ဳိး(၂) Download
၁၂၉။ ေ၀ဒနာသုံးမ်ဳိး၊ပုဂၢိဳလ္ေလးမ်ဳိး(၁) Download
၁၃၀။ ေ၀ဒနာသုံးမ်ဳိး၊ပုဂၢိဳလ္ေလးမ်ဳိး(၂) Download
၁၃၁။ ဒိ႒ိျဖဳတ္တရားေတာ္(၁) Download
၁၃၂။ ဒိ႒ိျဖဳတ္တရားေတာ္(၂) Download
၁၃၃။ ဒိ႒ိျဖဳတ္တရားေတာ္(၃) Download
၁၃၄။ ၀ိတကၠၠသံဌာန(၁) Download
၁၃၅။ ၀ိတကၠၠသံဌာန(၂) Download
၁၃၆။ ဘုရားဖူးျခင္းတရားေတာ္ Download
၁၃၇။ ရည္ရြယ္ခ်က္(၄)မ်ဳိး Download
၁၃၈။ သတိေပးတရားေတာ္ Download
၁၃၉။ လူမမာဥပမာ Download
၁၄၀။ နိယာမငါးပါးႏွင့္အနတၱ(၁) Download
၁၄၁။ နိယာမငါးပါးႏွင့္အနတၱ(၂) Download
၁၄၂။ ခဲယဥ္းတရားႏွင့္ခဲယဥ္းတရားအယူအဆ(၁) Download
၁၄၃။ ခဲယဥ္းတရားႏွင့္ခဲယဥ္းတရားအယူအဆ(၂) Download
၁၄၄။ အခြင့္အေရးမဆုံးရႈံးေစနဲ ့ Download
၁၄၅။ ကုိယ္သာနာေစစိတ္မနာေစနဲ ့ Download
၁၄၆။ စစ္မွန္ေသာအသိ၊စစ္မွန္ေသာအျမင္ Download
၁၄၇။ တရားသိမွခ်မ္းသာရ(၁) Download
၁၄၈။ တရားသိမွခ်မ္းသာရ(၂) Download
၁၄၉။ တရားရေႀကာင္း(၆)ပါး Download
၁၅၀။ ေတာထဲကကိုရင္ေလးတစ္ပါး Download
၁၅၁။ ေလာကဓံနဲ ့ဓမၼခဏ္ Download
၁၅၂။ ဥာဏ္သုံးမ်ဳိး Download
၁၅၃။ ခ်မ္းသာအတု၊ခ်မ္းသာအစစ္ Download
၁၅၄။ သိပုံ၊ပါယ္ပုံ Download
၁၅၅။ လူေလးေယာက္နဲ ့လမ္းသုံးသြယ္ Download
၁၅၆။ ကုိးကြယ္ရာအမွန္ႏွင့္ကုိးကြယ္ပုံ Download
၁၅၇။ အမ်ားအျမင္ႏွင့္တရားအျမင္ Download
၁၅၈။ ေန၀င္ကာနီးခရီးသည္ေတြ Download
၁၅၉။ ေက်းဇူးေတာ္အနႏၱျမတ္ဗုဒၶ Download
၁၆၀။ သမာသတိႏွင့္ကုသုိလ္တရားေတာ္ Download
၁၆၁။ ဘ၀အျမင္တရားေတာ္ Download
၁၆၂။ အျမင္သုံးပါး Download
၁၆၃။ လကၡဏာမ်ား(၁) Download
၁၆၄။ လကၡဏာမ်ား(၂) Download
၁၆၅။ လကၡဏာမ်ား(၃) Download
၁၆၆။ ကဆုန္လျပည့္ဗုဒၶေန ့(၁) Download
၁၆၇။ ကဆုန္လျပည့္ဗုဒၶေန ့(၂) Download
၁၆၈။ ဆင္းရဲဒုကၡမွလြတ္ေျမာက္ေရး(၁) Download
၁၆၉။ ဆင္းရဲဒုကၡမွလြတ္ေျမာက္ေရး(၂) Download
၁၇၀။ လြတ္လပ္ေရးတရားေတာ္ Download
၁၇၁။ သစၥာေလးပါးတရားေတာ္ Download
၁၇၂။ လုံလ၀ီရိယအေရးႀကီးပုံ(၁) Download
၁၇၃။ လုံလ၀ီရိယအေရးႀကီးပုံ(၂) Download
၁၇၄။ ခႏၶာျဖစ္ျခင္းရဲ ့အေႀကာင္းတရား Download
၁၇၅။ ေဘးရန္ကင္းေစ(၁) Download
၁၇၆။ ေဘးရန္ကင္းေစ(၂) Download
၁၇၇။ ေဘးရန္ကင္းေစ(၃) Download
၁၇၈။ ေလာက၏လွ်ဳိ ့၀ွက္ခ်က္(၁) Download
၁၇၉။ ေလာက၏လွ်ဳိ ့၀ွက္ခ်က္(၂) Download
၁၈၀။ ဘုရားအေျဖ Download
၁၈၁။ သတိထားစရာ Download
၁၈၂။ အေနတတ္အေသျမတ္ Download
၁၈၃။ သုညတဓမၼက Download
၁၈၄။ ၀ါမိကသုတၱန္ေတာင္ပုိ ့ႀကီးဥပမာ Download
၁၈၅။ အယူမွန္ Download
၁၈၆။ ေရဥပမာ Download
၁၈၇။ လူတုိ ့ျပည္တြင္သစ္ပင္ေလးပင္(၁) Download
၁၈၈။ လူတုိ ့ျပည္တြင္သစ္ပင္ေလးပင္(၂) Download
၁၈၉။ လူတုိ ့ျပည္တြင္သစ္ပင္ေလးပင္(၃) Download
၁၉၀။ လူတုိ ့ျပည္တြင္သစ္ပင္ေလးပင္(၄) Download
၁၉၁။ လူတုိ ့ျပည္တြင္သစ္ပင္ေလးပင္(၅) Download
၁၉၂။ ၀ိပႆနာသေဘာတရားမ်ား Download
၁၉၃။ ေရွာင္ရွားႏုိင္မွလြတ္ေျမာက္ရ Download
၁၉၄။ ၀ိပႆနာအက်ိဳးေက်းဇူး Download
၁၉၅။ နံနက္ခင္းအလႉပဏာမ Download
၁၉၆။ အိမ္တက္မဂၤလာ Download
၁၉၇။ ရႈမွတ္သိျမင္နိဗၼာန္၀င္(၁) Download
၁၉၈။ ရႈမွတ္သိျမင္နိဗၼာန္၀င္(၂) Download
၁၉၉။ လမ္းႏွစ္သြယ္ Download
၂၀၀။ မိမိေကာင္းမႈအႀကာင္းျပဳေတာင္းဆုျပည့္ပါေစ(၁) Download
၂၀၁။ မိမိေကာင္းမႈအႀကာင္းျပဳေတာင္းဆုျပည့္ပါေစ(၂) Download
၂၀၂။ သီဟပေစၥကဗုဒၶါ(၁) Download
၂၀၃။ သီဟပေစၥကဗုဒၶါ(၂) Download
၂၀၄။ ကံႀကမၼာႏွင့္ဥာဏ္ပညာ(၁) Download
၂၀၅။ ကံႀကမၼာႏွင့္ဥာဏ္ပညာ(၂) Download
၂၀၆။ ကံႀကမၼာႏွင့္ဥာဏ္ပညာ(၃) Download
၂၀၇။ ကံႀကမၼာႏွင့္ဥာဏ္ပညာ(၄) Download
၂၀၈။ ကံႀကမၼာႏွင့္ဥာဏ္ပညာ(၅) Download
၂၀၉။ ကံႀကမၼာႏွင့္ဥာဏ္ပညာ(၆) Download
၂၁၀။ ကံႀကမၼာႏွင့္ဥာဏ္ပညာ(၇) Download
၂၁၁။ ကံႀကမၼာႏွင့္ဥာဏ္ပညာ(၈) Download
၂၁၂။ ကံႀကမၼာႏွင့္ဥာဏ္ပညာ(၉) Download
၂၁၃။ ကံႀကမၼာႏွင့္ဥာဏ္ပညာ(၁၀) Download
၂၁၄။ စိတ္၏ဆူးေျငာင့္မ်ား(၁) Download
၂၁၅။ စိတ္၏ဆူးေျငာင့္မ်ား(၂) Download
၂၁၆။ လြတ္ေျမာက္ေရးလယ္သမား(၁) Download
၂၁၇။ လြတ္ေျမာက္ေရးလယ္သမား(၂) Download
၂၁၈။ လြတ္ေျမာက္ေရးလယ္သမား(၃) Download
၂၁၉။ လြတ္ေျမာက္ေရးလယ္သမား(၄) Download
၂၂၀။ လြတ္ေျမာက္ေရးလယ္သမား(၅) Download
၂၂၁။ လြတ္ေျမာက္ေရးလယ္သမား(၆) Download
၂၂၂။ လြတ္ေျမာက္ေရးလယ္သမား(၇) Download
၂၂၃။ လြတ္ေျမာက္ေရးလယ္သမား(၈) Download
၂၂၄။ ပုထုစဥ္ႏွင့္ေသာတပန္ထူးျခားပုံ(၁) Download
၂၂၅။ ပုထုစဥ္ႏွင့္ေသာတပန္ထူးျခားပုံ(၂) Download
၂၂၆။ တားလုိ ့မရေလးဌာန Download
၂၂၇။ ပုဂၢိဳလ္ေလးမ်ဳိး Download
၂၂၈။ (လက္၊နား၊ကိုယ္)ရဲ ့အဆင္းတန္ဆာ(၃)မ်ဳိး Download
၂၂၉။ ဥာဏ္ယွဥ္ေသာဒါန Download
၂၃၀။ အေနတတ္အေသျမတ္(၁) Download
၂၃၁။ အေနတတ္အေသျမတ္(၂) Download
၂၃၂။ အျမတ္ဆုံးဒါန Download
၂၃၃။ လမ္းႏွစ္သြယ္ Download
၂၃၄။ သစၥာတရားေတာ္ Download
၂၃၅။ သစၥာေလးပါးအက်ဥ္း Download
၂၃၆။ ေအးျမရႊင္ျပဳံးလူႏွလုံး Download
၂၃၇။ သာသနာျပဳကုသုိလ္ Download
၂၃၈။ ဘ၀ႏွင့္ေလာကဓံ Download
၂၃၉။ ပုဂၢိဳလ္(၄)မ်ဳိး Download
၂၄၀။ ႏွစ္သစ္အႀကိဳတရားေတာ္(၁) Download
၂၄၁။ ႏွစ္သစ္အႀကိဳတရားေတာ္(၂) Download
၂၄၂။ ႏွစ္သစ္အႀကိဳတရားေတာ္(၃) Download
၂၄၃။ ႏွစ္သစ္အႀကိဳတရားေတာ္(၄) Download
၂၄၄။ ႏွစ္သစ္အႀကိဳတရားေတာ္(၅) Download
၂၄၅။ ႏွစ္သစ္အႀကိဳတရားေတာ္(၆) Download
၂၄၆။ မဟာဓမၼိကဥပသကာ Download
၂၄၇။ ေသာကျငိမ္းေအးတရားေဆး Download
၂၄၈။ သူေတာ္ေကာင္းႏွလုံးသား Download
၂၄၉။ ထူးကဲျမတ္လွကထိန္ဒါန(၁) Download
၂၅၀။ ဗုဒၶဘာသာတရားေတာ္ Download
၂၅၁။ စိတ္ကုိဆုံးမခ်မ္းသာရ(၁) Download
၂၅၂။ စိတ္ကုိဆုံးမခ်မ္းသာရ(၂) Download
၂၅၃။ ေရဥပမာ Download
၂၅၄။ မျပီးေသးတဲ့မီးေဘး Download
၂၅၅။ ကံ(၄)မ်ဳိး Download
၂၅၆။ ေဆးဆရာႏွင့္လူမမာ Download
၂၅၇။ အာရုံငါးပါး Download
၂၅၈။ ခရီးခဲမွလြန္ေျမာက္ႀက Download
၂၅၉။ သိစရာက်င့္စရာအဆင့္ဆင့္ Download
၂၆၀။ အနတၱတရားေတာ္ Download
၂၆၁။ ဘ၀လြတ္ေျမာက္ေရးတရားေတာ္ Download
၂၆၂။ အားကုိးစရာတရားေတာ္ Download
၂၆၃။ ေမတၱာစြမ္းအားတရားေတာ္ Download
၂၆၄။ ေယာဂီမ်ားသတိထားစရာ(၁) Download
၂၆၅။ ေယာဂီမ်ားသတိထားစရာ(၂) Download
၂၆၆။ ရဟန္း၀တ္ရျခင္းရဲ ့ရည္ရြယ္ခ်က္ Download
၂၆၇။ ၀ဋ္ေႀကြးတရားေတာ္(၁) Download
၂၆၈။ ၀ဋ္ေႀကြးတရားေတာ္(၂) Download
၂၆၉။ ၀ဋ္ေႀကြးတရားေတာ္(၃) Download
၂၇၀။ ၀ဋ္ေႀကြးတရားေတာ္(၄) Download
၂၇၁။ တရားစဥ္ႏွင့္လုပ္ငန္းစဥ္ Download
၂၇၂။ နိယာမငါးပါးနဲ ့အနတၱတရားေတာ္(၁) Download
၂၇၃။ နိယာမငါးပါးနဲ ့အနတၱတရားေတာ္(၂) Download
၂၇၄။ အလယ္လမ္းမွန္(၁) Download
၂၇၅။ အလယ္လမ္းမွန္(၂) Download
၂၇၆။ ၀ိပႆနာအေႀကာင္းသိေကာင္းစရာ(၁) Download
၂၇၇။ ၀ိပႆနာအေႀကာင္းသိေကာင္းစရာ(၂) Download
၂၇၈။ ၀ိပႆနာအေႀကာင္းသိေကာင္းစရာ(၃) Download
၂၇၉။ ၀ိပႆနာအေႀကာင္းသိေကာင္းစရာ(၄) Download
၂၈၀။ ခရီးခဲမွလြန္ေျမာက္ႀက(၁) Download
၂၈၁။ ခရီးခဲမွလြန္ေျမာက္ႀက(၂) Download
၂၈၂။ ခရီးခဲမွလြန္ေျမာက္ႀက(၃) Download
၂၈၃။ ခရီးခဲမွလြန္ေျမာက္ႀက(၄) Download
၂၈၄။ ေပါက္ပင္ဘာေႀကာင့္ကုိင္းရတယ္(၁) Download
၂၈၅။ ေပါက္ပင္ဘာေႀကာင့္ကုိင္းရတယ္(၂) Download
၂၈၆။ ေပါက္ပင္ဘာေႀကာင့္ကုိင္းရတယ္(၃) Download
၂၈၇။ ေပါက္ပင္ဘာေႀကာင့္ကုိင္းရတယ္(၄) Download
၂၈၈။ ေပါက္ပင္ဘာေႀကာင့္ကုိင္းရတယ္(၅) Download
၂၈၉။ အတိတ္ပစၥဳန္ႏွင့္အသိဥာဏ္(၁) Download
၂၉၀။ အတိတ္ပစၥဳန္ႏွင့္အသိဥာဏ္(၂) Download
၂၉၁။ အတိတ္ပစၥဳန္ႏွင့္အသိဥာဏ္(၃) Download
၂၉၂။ မွန္ကန္စြာအားထုတ္ေအာင္ျမင္ေရး Download

အေခြ(၂) 2011 စင္ကာပူ၀ိပႆနာစခန္း၌ ေဟာၾကားေသာ ၀ိပႆနာတရားေတာ္မ်ား

၁။ ၀ိပႆနာဘာေၾကာင့္အားထုတ္သင့္သလဲ (၁) Download
၂။ ဒိဌိျဖဳတ္အလုပ္ေပးတရားေတာ္ (၁) Download
၃။ ၀ိပႆနာဘာေၾကာင့္အားထုတ္သင့္သလဲ (၂) Download
၄။ ၀ိပႆနာဘာေၾကာင့္အားထုတ္သင့္သလဲ (၃) Download
၅။ ၀ိပႆနာဘာေၾကာင့္အားထုတ္သင့္သလဲ (၄) Download
၆။ ဒိဌိျဖဳတ္အလုပ္ေပးတရားေတာ္ (၂) Download
၇။ ဒိဌိျဖဳတ္အလုပ္ေပးတရားေတာ္ (၃) Download
၈။ ဒိဌိျဖဳတ္အလုပ္ေပးတရားေတာ္ (၄) Download
၉။ ရႈမွတ္သိျမင္ မဂ္ဖိုလ္၀င္ (၁) Download
၁၀။ ရႈမွတ္သိျမင္ မဂ္ဖိုလ္၀င္ (၂) Download
၁၁။ လိုက္နာရႈပြားလြန္ထူးၿခား Download
၁၂။ နလံုးသြင္းမွန္မွ မဂ္ဖိုလ္ရ Download
၁၃။ ျမတ္ဗုဒၶရဲ႔ျမတ္ဓမၼ (Infomatics Center) Download
၁၄။ ၀ိပႆနာတရားလြန္က်ိဳးမ်ား (Infomatics Center) Download
၁၅။ ျမစ္ထဲေမ်ာပါသစ္တံုးၾကီးပမာ (Infomatics Center) Download

အေခြ(၃) ၀ိပႆနာအားထုတ္ရာမွာ သိေကာင္းစရာ တရားေတာ္မ်ား

၁။ တရားေတာ္-အပိုင္း(၁) Download
၂။ တရားေတာ္-အပိုင္း(၂) Download
၃။ တရားေတာ္-အပိုင္း(၃) Download
၄။ တရားေတာ္-အပိုင္း(၄) Download
၅။ တရားေတာ္-အပိုင္း(၅) Download
၆။ တရားေတာ္-အပိုင္း(၆) Download
၇။ တရားေတာ္-အပိုင္း(၇) Download

အေခြ(၄) ၂၀၁၂ Singapore ကိုးရက္ တရားစခန္းတြင္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ တရားေတာ္မ်ား

၁။ ၀ိပႆနာ သိစရာမ်ားတရားေတာ္ (၁) Download
၂။ ၀ိပႆနာ သိစရာမ်ားတရားေတာ္ (၂) Download
၃။ ၀ိပႆနာ သိစရာမ်ားတရားေတာ္ (၃) Download
၄။ လိမၼာယဥ္ေက်းေသာ ယက္ကန္းသည္မေလး တစ္ေယာက္အေၾကာင္း Download
၅။ ၀ိပႆနာ သိစရာမ်ားတရားေတာ္ (၄) Download
၆။ ၀ိပႆနာ သိစရာမ်ားတရားေတာ္ (၅) Download
၇။ ေမတၱာမွသစၥာသို႔ တရားေတာ္ Download
၈။ ၀ိပႆနာ သိစရာမ်ားတရားေတာ္ (၆) Download
၉။ ၀ိပႆနာ သိစရာမ်ားတရားေတာ္ (၇) Download
၁၀။ ျမတ္ေသာေမတၱာ (၁) Download
၁၁။ ၀ိပႆနာ သိစရာမ်ားတရားေတာ္ (၈) Download
၁၂။ ၀ိပႆနာ သိစရာမ်ားတရားေတာ္ (၉) Download
၁၃။ ျမတ္ေသာေမတၱာ (၂) Download
၁၄။ ၀ိပႆနာ သိစရာမ်ားတရားေတာ္ (၁၀) Download
၁၅။ ၀ိပႆနာ သိစရာမ်ားတရားေတာ္ (၁၁) Download
၁၆။ ေတာင္ပို႔ႀကီး ဥပမာ (၁) Download
၁၇။ နိဗၺာန္သို႔သြားရာလမ္း - ဦးနိကၡမ Download
၁၈။ လမ္းေလွ်ာက္ရင္း လမ္းမေပ်ာက္ေစခ်င္ - ဦးဥကၠ႒ Download
၁၉။ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ ေဘးရန္စင္ - ဦးသုႏၵရ Download
၂၀။ ၀ိပႆနာ သိစရာမ်ားတရားေတာ္ (၁၂) Download
၂၁။ ၀ိပႆနာ သိစရာမ်ားတရားေတာ္ (၁၃) Download
၂၂။ ေတာင္ပို႔ႀကီးဥပမာ (၂) Download

အေခြ(၅) မာရ္တပ္ဆယ္ပါး သတိထား ၀ိပႆနာတရားေတာ္မ်ား

၁။ တရားေတာ္-အပိုင္း(၁) Download
၂။ တရားေတာ္-အပိုင္း(၂) Download
၃။ တရားေတာ္-အပိုင္း(၃) Download
၄။ တရားေတာ္-အပိုင္း(၄) Download
၅။ တရားေတာ္-အပိုင္း(၅) Download
၆။ တရားေတာ္-အပိုင္း(၆) Download
၇။ တရားေတာ္-အပိုင္း(၇) Download
၈။ တရားေတာ္-အပိုင္း(၈) Download
၉။ တရားေတာ္-အပိုင္း(၉) Download
၁၀။ တရားေတာ္-အပိုင္း(၁၀) Download
၁၁။ တရားေတာ္-အပိုင္း(၁၁) Download
၁၂။ တရားေတာ္-အပိုင္း(၁၂) Download

အေခြ(၆) ေမြ႕ေလ်ာ္ရမည့္တရားေျခာက္ပါး တရားေတာ္မ်ား

၁။ တရားေတာ္-အပိုင္း(၁) Download
၂။ တရားေတာ္-အပိုင္း(၂) Download
၃။ တရားေတာ္-အပိုင္း(၃) Download
၄။ တရားေတာ္-အပိုင္း(၄) Download
၅။ တရားေတာ္-အပိုင္း(၅) Download
၆။ တရားေတာ္-အပိုင္း(၆) Download
၇။ တရားေတာ္-အပိုင္း(၇) Download

အေခြ(၇) ဥာဏ္ပညာရေၾကာင္း တရားေတာ္မ်ား

၁။ တရားေတာ္-အပိုင္း(၁) Download
၂။ တရားေတာ္-အပိုင္း(၂) Download
၃။ တရားေတာ္-အပိုင္း(၃) Download
၄။ တရားေတာ္-အပိုင္း(၄) Download
၅။ တရားေတာ္-အပိုင္း(၅) Download
၆။ တရားေတာ္-အပိုင္း(၆) Download
၇။ တရားေတာ္-အပိုင္း(၇) Download

အေခြ(၈) အေမရိကန္ႏုိင္ငံ သာသနာျပဳခရီးစဥ္အတြင္း တရားစခန္းမ်ားတြင္ ေဟာႀကား ေတာ္မူေသာတရားေတာ္မ်ား (၂၀၁၃ခုႏွစ္)

၁။ ရႈနည္း၊ မွတ္နည္း - ၁ (၂၆- ၀၄-၂၀၁၃၊ မနက္ပုိင္း) Download
၂။ သတိထားစရာႏွင့္ သိထားစရာ - ၁ (၂၆-၀၄-၂၀၁၃၊ ေန ့လည္ပုိင္း) Download
၃။ သတိထားစရာႏွင့္ သိထားစရာ -၂ (၂၆-၀၄-၂၀၁၃၊ ညပုိင္း) Download
၄။ တရားရေႀကာင္း (၇) ပါး - ၁ (၂၇-၀၄-၂၀၁၃၊ မနက္ပုိင္း) Download
၅။ တရားရေႀကာင္း (၇) ပါး -၂ (၂၇-၀၄-၂၀၁၃၊ ေန ့လည္ပုိင္း) Download
၆။ အယူမွန္ျဖစ္ေရး - ၁ (၂၈-၀၄-၂၀၁၃၊ မနက္ပုိင္း) Download
၇။ အယူမွန္ျဖစ္ေရး -၂ (၂၈-၀၄-၂၀၁၃၊ ေန ့လည္ပုိင္း) Download
၈။ ဓါတ္ခံအားေလ်ာ္စြာ သိျမင္ႀကပုံ (၂၉-၀၄-၂၀၁၃၊ မနက္ပုိင္း) Download
၉။ အယူမွန္ျဖစ္ေရး - ၃ (၂၉-၀၄-၂၀၁၃၊ ေန ့လည္ပုိင္း) Download
၁၀။ အယူမွန္ျဖစ္ေရး - ၄ (၂၉-၀၄-၂၀၁၃၊ ညပုိင္း) Download
၁၁။ အလုပ္ေပးတရား (၃၀-၀၄-၂၀၁၃၊ မနက္ပုိင္း) Download
၁၂။ ရႈနည္း၊ မွတ္နည္း -၂ (၃၀-၀၄-၂၀၁၃၊ ေန ့လည္ပုိင္း) Download
၁၃။ အယူမွန္ျဖစ္ေရး - ၅ (၃၀-၀၄-၂၀၁၃၊ ညပုိင္း) Download
၁၄။ စိတ္ဆုံးမနည္း - ၁ (၀၁-၀၅-၂၀၁၃၊ မနက္ပုိင္း) Download
၁၅။ စိတ္ဆုံးမနည္း -၂ (၀၁-၀၅-၂၀၁၃၊ ေန ့လည္ပုိင္း) Download
၁၆။ စိတ္ဆုံးမနည္း - ၃ (၀၁-၀၅-၂၀၁၃၊ ညပုိင္း) Download
၁၇။ ၀ိပႆနာ ေယာဂီမ်ားအတြက္ အေျခခံ - ၁ (၀၄-၀၅-၂၀၁၃၊ ေန ့လည္ပုိင္း) Download
၁၈။ ၀ိပႆနာ ေယာဂီမ်ားအတြက္ အေျခခံ -၂ (၀၄-၀၅-၂၀၁၃၊ ညပုိင္း) Download
၁၉။ ရူနည္းမွတ္နည္း (၀၅-၀၅-၂၀၁၃၊ မနက္ပုိင္း) Download
၂၀။ ၀ိပႆနာ ေယာဂီမ်ားအတြက္ အေျခခံ - ၃ (၀၅-၀၅-၂၀၁၃၊ ေန ့လည္ပုိင္း) Download
၂၁။ ၀ိပႆနာ ေယာဂီမ်ားအတြက္ အေျခခံ - ၄ (၀၅-၀၅-၂၀၁၃၊ ညပုိင္း) Download
၂၂။ ရူနည္းမွတ္နည္း (၀၆-၀၅-၂၀၁၃၊ မနက္ပုိင္း) Download
၂၃။ ဒိ႒ိျဖဳတ္အလုပ္ေပး - ၁ (၀၆-၀၅-၂၀၁၃၊ ေန ့လည္ပုိင္း) Download
၂၄။ ဒိ႒ိျဖဳတ္အလုပ္ေပး -၂ (၀၆-၀၅-၂၀၁၃၊ ညပုိင္း) Download
၂၅။ ရူနည္းမွတ္နည္း (၀၇-၀၅-၂၀၁၃၊ မနက္ပုိင္း) Download
၂၆။ ဒိ႒ိျဖဳတ္အလုပ္ေပး - ၃ (၀၇-၀၅-၂၀၁၃၊ ေန ့လည္ပုိင္း) Download
၂၇။ ဒိ႒ိျဖဳတ္အလုပ္ေပး - ၄ (၀၇-၀၅-၂၀၁၃၊ ညပုိင္း) Download
၂၈။ သီလေပးႏွင့္ ပရိကၠံံျပဳ (၁၆မိနစ္) (၀၈-၀၅-၂၀၁၃၊ မနက္ပုိင္း) Download
၂၉။ ဒိ႒ိျဖဳတ္အလုပ္ေပး - ၅ (၀၈-၀၅-၂၀၁၃၊ ေန ့လည္ပုိင္း) Download
၃၀။ ဒိ႒ိျဖဳတ္အလုပ္ေပး - ၆ (၀၈-၀၅-၂၀၁၃၊ ညပုိင္း) Download
၃၁။ ရူနည္းမွတ္နည္း (၀၉-၀၅-၂၀၁၃၊ မနက္ပုိင္း) Download
၃၂။ ဒိ႒ိျဖဳတ္အလုပ္ေပး - ၇ (၀၉-၀၅-၂၀၁၃၊ ေန ့လည္ပုိင္း) Download
၃၃။ ဒိ႒ိျဖဳတ္အလုပ္ေပး - ၈ (၀၉-၀၅-၂၀၁၃၊ ညပုိင္း) Download
၃၄။ ရူနည္းမွတ္နည္း (ဣေျႏၵညွိပုံ) (၁၀-၀၅-၂၀၁၃၊ မနက္ပုိင္း) Download
၃၅။ စိတ္ဆုံးမနည္း (၆)နည္း - ၁ (၁၀-၀၅-၂၀၁၃၊ ေန ့လည္ပုိင္း) Download
၃၆။ စိတ္ဆုံးမနည္း (၆)နည္း - ၂ (၁၀-၀၅-၂၀၁၃၊ ညပုိင္း) Download