ေအာင္လံဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးမွ ေယာဂီအမ်ား သိထား၊ သတိထား၊သံေဝဂရရွိၿပီး
တရားတန္ဘိုးထားနိဳင္ က်င့္နိဳင္ေစရန္ သက္ေသျပ၊ သတိေပးထားျခင္း မွ်ေဝေပးထားပါသည္..။
တရားက်င့္ဖုိ ့ေခၚေပမဲ ့မက်င့္ခဲ့လို ့ၿပိတၱာအျဖစ္ ဒုကၡဆင္းရဲတြင္းသို ့ေရာက္ရွိသြားေသာ တရုတ္လူမ်ိဳး ဦးထြန္းဝင္းမွ ဝင္ပူး၍ သတိေပးေသာတရားေတာ္။